PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Aktualności


Zagraniczni studenci i naukowcy z szansą na granty
2018-08-10

Już w nadchodzącym roku akademickim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu młodzi badacze, profesorowie z zagranicy oraz zdolni studenci będą mogli starać się o stypendia i granty przyznawane przez JM Rektora.  

Inicjatywa, która wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z umiędzynarodowieniem uczelni, ma zachęcić zagraniczną kadrę oraz zdolnych studentów cudzoziemców do studiowania i prowadzenia badań na UMK.

Studenci z zagranicy, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia na UMK, będą mogli ubiegać o stypendium przyznawane na okres dziewięciu miesięcy - od października każdego roku do 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 1250 zł lub - w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia - 1500 zł miesięcznie. Dodatkowo studenci mogą otrzymać wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia - 500 zł na zagospodarowanie. Żeby uzyskać stypendium, należy wykazać się wysoką średnią ocen, nie mniejszą niż 4,5, a także przedstawić dorobek naukowy, artystyczny lub sportowy. Każdego roku Rektor w wyniku konkursu może przyznać stypendium 15 osobom.

Od kolejnego roku akademickiego przyznawane będą również granty, powołane z myślą o doktorantach i doktorach, którzy nie ukończyli 36 lat i wykazują wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Naukowcy, startując w konkursie, będą mogli otrzymać 1000 euro na 3 lub 6 miesięcy w każdym roku akademickim. Przewidziano 5 grantów rocznie, a trafią one do osób, które uzyskają najwięcej punktów w postępowaniu konkursowym.

O granty mogą ubiegać się także profesorowie cudzoziemcy, zatrudnieni na innej uczelni, w instytucie badawczym lub w Polskiej Akademii Nauk, którzy na UMK przeprowadzą co najmniej 60 godzin dydaktycznych na stacjonarnych studiach wyższych lub doktoranckich. Profesor z zagranicy może otrzymać nawet 20 tys. zł grantu, a wniosek w tej sprawie składa dziekan wydziału, na którym wykładać będzie naukowiec.

Szczegóły dotyczące składania wniosków i terminówSukces w konkursie NCN
2018-08-10

W drugiej edycji konkursu SONATINA, adresowanego do osób rozpoczynających swoją karierę badawczą, znalazł się:

Dr Michał Złoch z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK otrzyma 955 746 zł na realizację projektu Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej.

 

Konkurs SONATINA skierowany jest do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W jego drugiej edycji złożono 154 wnioski, a finansowanie przyznano 45 badaczom. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

 

W imieniu całego Zespołu ICNT serdecznie gratulujemy !Premier Saksonii-Anhalt w ICNT
2018-07-16

Premier Saksonii-Anhalt w ICNT

W Kujawsko-Pomorskiem gościł z oficjalną wizytą premier niemieckiego landu Saksonia-Anhalt Reiner Haseloff, w programie wizyty oczywiście nie mogło zabraknąć Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Gości powitał prorektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz dyrektor ICNT dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK.

W spotkaniu 13 lipca 2018 r. uczestniczyli także ze strony niemieckiej dr Matthias Schuppe, dyrektor Departamentu Biura Prasowego i Informacji oraz rzecznik Rządu Saksonii-Anhalt, Jürgen Schlemme z Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rządu landu oraz Krzysztof Blau, prezes Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Saksonii-Anhalt.

Goście z Saksonii-Anhalt przebywali w Toruniu na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, który również uczestniczył w wizycie w ICNT.

Premier miał okazję zapoznać się z wybranymi badaniami prowadzonymi w naszym Centrum, zwiedzić laboratoria oraz porozmawiać z naukowcami. Dr Reiner Haseloff był żywo zainteresowany naszą działalnością i jak sam przyznał początki swojej kariery poświęcił doktoratowi z fizyki oraz pracy naukowej w instytucie zajmującym się ochroną środowiska.Dyplomaci w ICNT
2018-07-09

Ponad trzydziestu ambasadorów akredytowanych w Polsce przyjechało do Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii by dowiedzieć się nad czym pracują nasi naukowcy.

Spotkanie w ICNT było częścią zaplanowanej na 7 lipca 2018 r. wizyty korpusu dyplomatycznego w Toruniu. Tego typu wizyty organizowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla dyplomatów i ich rodzin, by mogli lepiej poznać Polskę.

Dyplomaci odwiedzili Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK i z bliska poznali najważniejsze projekty badawcze, które są u nas realizowane. Goście mieli okazje obejrzeć nasze laboratoria oraz posłuchać naszych naukowców m.in. o badaniach nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, wczesnym wykrywaniem nowotworów, mapowaniem genomu czy sposobem rozwoju procesów poznawczych u niemowląt.Dzieci w nauce: Baby-Lab zaprasza
2018-05-24

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w projekcie NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i małych dzieci. Przedsięwzięcie naukowe dotyczy dzieci w wieku 5-7 lat. Udział jest całkowicie darmowy i bezpieczny.

Celem badań jest usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków mowy pochodzących z języka obcego oraz ocena skuteczności proponowanego treningu językowego.

Planowanych jest ok. 15 spotkań, podczas których wykonywane są:

1. Badanie słuchu dziecka;
2. Badania psychologiczne, które pomogą lepiej poznać możliwości dziecka w zakresie
uwagi, pamięci, umiejętności językowych (wszystko w formie zabawy);
3. Badanie EEG, które zarejestruje aktywność mózgu dziecka;
4. Trening językowy (nieobligatoryjnie) w formie prostej gry komputerowej.

Niewątpliwą korzyścią z udziału w projekcie jest opis wyników z badań słuchu oraz badań psychologicznych dziecka.

Terminy spotkań są ustalane indywidualnie (naukowcy z ICNT UMK są dyspozycyjni w godz. 8:00-21:00 przez 7 dni w tygodniu).

Zgłoszenia i pytania: mgr Agnieszka Ignaczewska tel. 725-416-863, za pośrednictwem strony internetowej babylab.icnt.umk.pl oraz na facebook.com/babylabumk/.

Informacja dla opiekuna osoby badanejWykład Rektorski o komórkach macierzystych
2018-05-24

Kolejnym prelegentem w cyklu Wykładów Rektorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika był dr n. med. Jacek Winczakiewicz, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Wykład pt. „Komórki macierzyste. Leczenie ­– regeneracja – odmładzanie” odbył się w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii we wtorek 22 maja 2018 r.

Wykład dotyczył aktualnych zagadnień z zakresu nowoczesnych technik leczenia, regeneracji i odmładzania metodami terapii komórkowej, w szczególności zastosowania współczesnej wiedzy o komórkach macierzystych w terapii komórkowej i medycynie estetycznej. Wystąpienie było poprzedzone wprowadzeniem, które wygłosił wybitny chirurg prof. dr. hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:00 w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK przy ul. Wileńskiej 4 (w sali B1.9). Wstęp był wolny dla wszystkich zainteresowanych.

Dr n. med. Jacek Winczakiewicz jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 1983-1999 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Naczyniowej w Toruniu. W 1992 roku w Toruniu założył wraz z dr. Markiem Borkiewiczem działające do dziś Prywatne Centrum Chirurgii będące jednym z pierwszych w Polsce ośrodków Chirurgii Jednego Dnia. Tytuł doktora medycyny uzyskał za pracę z zakresu chirurgii przepuklin. Jest laureatem pierwszej nagrody na Europejskim Kongresie Flebologicznym za pracę na temat patofizjologii układu żylnego. Był uczestnikiem prac i współautorem publikacji dotyczących diagnostyki optycznej wczesnego wykrywania nowotworów układu pokarmowego oraz układowych działań skleroterapii u zwierząt laboratoryjnych (we współpracy z UMK). Odbył liczne staże i szkolenia zagraniczne m.in. z zakresu liposukcji i medycyny regeneracyjnej. Wykonuje przeszczepy tłuszczu (lipotransfery) i komórek macierzystych w celach leczniczych i estetycznych.

Wykłady Rektorskie (The Rectors Lecture Series) to inicjatywa władz UMK, w ramach której zapraszani są wybitni naukowcy z Polski i z zagranicy. Pierwszy wykład odbył się 12 maja 2014 r. i wygłosił go wybitny amerykański neurobiolog prof. Michael Arbib. Kolejnymi gośćmi cyklu byli prof. Eiichi Negischi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (12 września 2014), prof. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (27 marca 2015), prof. Maciej M. Mrugała, współtwórca i szef interdyscyplinarnego Zakładu Neuroonkologii w University of Washington Medical School w Seattle (11 czerwca 2015), Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego (27 października 2015), dr Stanislaw Flasinski, biolog molekularny z USA (11 października 2016) oraz prof. mikrobiologii stosowanej Ken-ichi Yoshida z Kobe University (23 października 2017).Wykład Rektorski o komórkach macierzystych
2018-05-18

Kolejnym prelegentem w cyklu Wykładów Rektorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika będzie dr n. med. Jacek Winczakiewicz, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Wykład pt. „Komórki macierzyste. Leczenie ­– regeneracja – odmładzanie” odbędzie się we wtorek 22 maja 2018 r.

Wykład dotyczyć będzie aktualnych zagadnień z zakresu nowoczesnych technik leczenia, regeneracji i odmładzania metodami terapii komórkowej, w szczególności zastosowania współczesnej wiedzy o komórkach macierzystych w terapii komórkowej i medycynie estetycznej. Wystąpienie będzie poprzedzone wprowadzeniem, które wygłosi wybitny chirurg prof. dr. hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK przy ul. Wileńskiej 4 (w sali B1.9). Wstęp jest wolny dla wszystkich zainteresowanych.Paryskie trofea
2018-05-17

Wynalazki naukowców z UMK zostały docenione na 117 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine 2018” w Paryżu. W konkursie startowały 583 innowacyjne rozwiązania z kilkunastu krajów świata, m.in. z Francji, Chin, Tajwanu, Polski oraz Bośni i Hercegowiny.

Targi „Concours Lépine 2018” w Paryżu odbyły się patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji w ramach Międzynarodowych Wielobranżowych Targów „Foire de Paris”, największego wydarzenia wystawienniczego we Francji. Głównym celem tegorocznej edycji wydarzenia był transfer technologii oraz wdrażanie postępu technologicznego.

Jedno z najwyższych wyróżnień, czyli Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Francji i złoty medal "Concours Lépine 2018" otrzymał wynalazek mgr. Michała Meiny z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK - współpracownika Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i dr. Krzysztofa Rykaczewskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka”.

Brązowy medal otrzymał w Paryżu wynalazek pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” autorstwa chemików z UMK: prof. Jerzego Łukaszewicza - dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i dr Anny Ilnickiej (kierownika i pracownika Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Targi Wynalazczości „Concours Lépine” są organizowane od 1901 roku. Ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis Lépine. W ramach licznych działań pobudzających gospodarkę Francji w walce z kryzysem Lépine stworzył targi w formie konkursu, nazwane następnie jego imieniem. Podczas kolejnych edycji tej imprezy posiadającej ponad stuletnią tradycję zaprezentowano i wypromowano m.in.: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco („żelazne płuca”), aparat do transfuzji krwi, odkurzacz elektryczny, zmywarkę do naczyń.
Tegoroczna edycja Targów odbyła się w dniach 27 kwietnia – 8 maja. W uroczystości wręczania medali i wyróżnień wzięło udział wielu gości honorowych, m.in. mer Paryża, przedstawiciele ambasad krajów uczestniczących, przedstawiciele Ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Obrony oraz Prefektury Policji Francji. Wynalazki prezentowane były w sektorach branżowych oraz narodowych. Polskie wynalazki otrzymały łącznie 13 medali: 4 złote, 5 srebrnych i 4 brązowe.
Targi Concours Lépine są szeroko nagłaśniane w mediach i dzięki swej renomie oraz ponad stuletniej tradycji co roku przyciągają szerokie rzesze zwiedzających, którzy reprezentują świat nauki i biznesu, producentów oraz inwestorów. Obecność w konkursie oraz otrzymane wyróżnienia dają ogromną szansę wynalazcom na znalezienie inwestorów i komercjalizację swoich pomysłów.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie wynalazki z UMK zostały (również z sukcesami) zaprezentowane w Walencji (więcej) i Moskwie (więcej). Niebawem będzie można zobaczyć je targach w Rumunii oraz podczas konferencji „Impact 18” w Krakowie.

Wszystkie te działania są finansowane z Projektu „KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w Programie „Inkubator Innowacyjności+”. Jest on realizowany przez AIP UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o.o. Jego kierownikiem jest Tomasz Kompanowski. Celem projektu jest promocja i komercjalizacja uniwersyteckich wynalazków, zwiększenie szans na dotarcie do potencjalnych inwestorów etc. W projekcie zatrudnieni są Brokerzy Innowacji, których zadaniem jest zgromadzenie ofert badawczych naukowców UMK oraz przygotowanie Spotkań Nauka–Biznes. W ramach działań projektowych jesienią br. zorganizowana zostanie szósta edycja „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018”.

Więcej o nagrodzonych w Paryżu wynalazkach z UMK:

 • Wynalazek (system) pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka” został skonstruowany z myślą o wsparciu służb pożarniczych. Składa się z dwóch zestawów sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) montowanych w obuwiu osoby lokalizowanej. Sensory te są bardzo niewielkie, w związku z czym integracja ich z obuwiem nie nastręcza żadnego problemu. Zbierane odczyty o przyspieszeniach i zmianach orientacji są przetwarzane w systemie wbudowanym, który realizuje algorytm pozycjonowania. System lokalizacji został zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki pracy podczas przeprowadzania akcji ratunkowo-gaśniczych. Ustalenie pozycji strażaków w obiekcie w czasie rzeczywistym podczas incydentu podnosi bezpieczeństwo zespołu ratowniczego oraz pozwala na lepszą koordynację działań przeciwpożarowych (film promocyjny wynalazku zrealizowany przez UMK TV);
 • Wynalazek pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” – jego celem jest opracowanie wydajnego ekonomicznie sposobu syntezy nanorurerk węglowych o niskim zanieczyszczeniu złomem węglowym. Sposób wytwarzania nanorurek węglowych według wynalazku polega na wysyceniu podłoża węglowego korzystnie wybranego spośród węgla aktywowanego, grafitu i grafenu polimerem. Następnie podłoże pokryte polimerem wygrzewa się w zakresie temperatur 600-900°C, pod ochronną atmosferą azotu lub argonu. W wyniku wygrzewania zachodzi termiczna konwersja polimeru do nanorurek węglowych, głównie wielościennych o średnicach do 20 nm. Uzyskuje się „las” nanorurek węglowych przytwierdzonych do wyjściowego podłoża węglowego o długości rzędu 1-5 mikrometrów, przy czym nie obserwuje się powstawania złomu węglowego. Zastosowanie sposobu wytwarzania według  wynalazku prowadzi do hybrydowych materiałów węglowych łączących w sobie dwie formy węgla np. podłoże grafenowe i nanorurki pokrywające to podłoże lub tradycyjny węgiel aktywny pokryty nanorurkami węglowymi. Pozwala to łączyć pozytywne cechy obu rodzajów materiałów węglowych np. wysokie przewodnictwo elektryczne podłoża grafenowego i specyficzne właściwości adsorpcyjne nanorurek węglowych. W sposobie według wynalazku wykorzystywane jest zjawisko transformacji stałego surowca zawierającego węgiel tj. odpowiedniego polimeru w nanorurki węglowe z pominięciem tworzenia atomowych rodników węglowych w fazie gazowej, co jest podstawą dotychczasowych metod typu Chemical Vapour Deposition, Laser Ablation czy Electric Arc Discharge. Zjawisko to zachodzi w podwyższonej temperaturze. Transformacja odbywa się wyłącznie w fazie stałej i polega na przejściu bezpostaciowego stałego polimeru w specyficzną fazę krystaliczną jaką są nanorurki węglowe będące również ciałem stałym. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP.Chemicy w przemyśle opon
2018-05-17

Technologia odzysku cynku ze zużytych opon samochodowych została opracowana przez zespół naukowców z Wydziału Chemii UMK w Toruniu kierowany przez prof. Jerzego P. Łukaszewicza - dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Nowatorska metoda została opisana w specjalistycznym dwumiesięczniku z zakresu przemysłu opon Asia-Tyre.

Technologia jest efektem badań prowadzonych przez pracowników Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK prof. Jerzego P. Łukaszewicza (kierownika), dr Annę Ilnicką (asystentkę) oraz mgr Aleksandrę Cyganiuk z Pracowni Analiz Instrumentalnych UMK. Tematykę tę rozwija obecnie mgr Bartłomiej Wasiniak (również z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK).

Masa opon samochodowych wytwarzanych rokrocznie na świecie przekracza 20 mln ton. Opony pojazdów mechanicznych po zakończeniu użytkowania, stanowią jedno z najpoważniejszych obciążeń środowiskowych, zwłaszcza po uwzględnieniu czasu samoistnego rozkładu opony (przyjmuje się, że jest to okres od 50 do 100 lat). Zużyta opona może być potraktowana jako zasobnik cennego surowca do dalszego przetwarzania lub jako zasobnik energii, o kaloryczności wyższej niż przeciętna kaloryczność węgla kamiennego. W Polsce do 60% masy zużytych opon jest spalanych np. w cementowniach. Opony samochodowe stanowią od 10 do 20% masy spalanego paliwa do opalania pieców cementowych. Wiąże się to z emisją związków cynku do atmosfery i skażeniem tym metalem gleb wokół cementowni. Przy rocznej produkcji 20 mln ton opon i zawartości ZnO rzędu 1-2% w gumie oponiarskiej, w corocznie wytwarzanych oponach znajduje się od 200 000 do 400 000 ton tego tlenku. Alternatywą jest głębokie chemiczne przetworzenie masy gumowej np. przez beztlenową pirolizę masy gumowej. Obecność ZnO w zużytej gumie jest poważnym problemem utrudniającym pirolityczne przetwarzanie opon. Opracowana przez zespół chemików z UMK w Toruniu technologia prowadzi do odzysku cynku i jest połączona z kogeneracją ciepła lub energii elektrycznej. Jest objęta zgłoszeniem patentowym w Urzędzie Patentowym RP.Miliony na badania
2018-05-17

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

W 14. edycji flagowych konkursów NCN pomiędzy naukowców z całej Polski podzielono blisko 400 mln zł z przeznaczeniem na badania podstawowe.

W konkursie OPUS 14 startować mógł każdy naukowiec niezależnie od stażu badawczego czy posiadanego stopnia naukowego. Spośród 1968 zgłoszonych wniosków do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł.

Wśród laureatów znalazł się pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii dr Paweł Pomastowski, który na projekt „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein i białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego” otrzymał 980 800 zł.

W imieniu zespołu ICNT serdecznie gratulujemy!Stypendium START dla Karoliny Finc
2018-05-14

Mgr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii znalazła się wśród laureatów 26. edycji stypendiów START przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej najzdolniejszym młodym badaczom z całej Polski. Dodatkowo została wyróżniona Stypendium im. Barbary Skargi.

O uzyskanie tegorocznych stypendiów START ubiegało się 890 kandydatów. 100 laureatów zostało wyłonionych w drodze konkursu. 97 z nich otrzyma roczne stypendia w wysokości 28 tys. złotych. Dwóch wyróżnionych przez FNP naukowców i laureatka Stypendium im. Barbary Skargi mgr Karolina Finc z UMK dostanie 36 tys. złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Stypendium im. Barbary Skargi może otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Pełna lista laureatów 26. edycji programu START FNP i więcej informacji o samym programie.

W imieniu całego Zespołu ICNT serdecznie gratulujemy!

Mgr Karolina Finc jest asystentem naukowym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 roku ukończyła kognitywistykę na Wydziale Humanistycznym UMK. Obecnie studiuje również matematykę stosowaną na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.
Tematem jej rozprawy doktorskiej jest “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w trakcie zadania angażującego pamięć roboczą” (promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu, w szczególności ludzkiego konektomu. W 2014 roku odbyła staż w Max Planck Institute for Human Development w Berlinie. Jest laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce (2012/2013), nagrody dla najlepszego absolwenta i za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Humanistycznym UMK (2014). Jest także laureatką konkursu o grant PRELUDIUM (2016) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego we współpracy z Max Planck Institute for Human Development realizuje projekt „Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych”. W 2017 roku znalazła się wśród
zwycięzców5. edycji konkursu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. W tym samym roku otrzymała także stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację “Transition of the functional brain network related to increasing cognitive demands” w prestiżowym czasopiśmie Human Brain Mapping. W 2018 roku została laureatką Nagrody im. Stefana Mellera dla najlepszego start-upu studenckiego na UMK. Jest wiceprezesem oraz jedną z założycieli spółki akademickiej Neurodio.5 Konferencja Naukowa, Metabolomics Circle 2018
2018-05-11

W konferencji wezmą udział krajowe, wiodące zespoły naukowe zajmujące się tematyką metabolomiki
oraz zaproszeni goście z zagranicy. Konferencja służy popularyzacji nauk ‘-omicznych’, a zwłaszcza
metabolomiki oraz wymianie doświadczeń w zakresie analityki medycznej, mikrobiologii oraz badań
metabolomicznych z obszaru farmacji, medycyny oraz weterynarii. Są to spotkania dojrzałych
naukowców z młodymi adeptami nauki. Kluczowym zagadnieniem jest integracja oraz wymiana myśli
naukowej w zakresie badań metabolomicznych oraz procesów zachodzących na poziomie komórkowym
w kontekście diagnostyki medycznej i opracowania nowej generacji leków.
Podczas konferencji prezentowane będą wykłady plenarne uznanych autorytetów z kraju i z zagranicy z
tego zakresu (40 minut), wykłady sekcyjne dojrzałych naukowców (25 minut) oraz komunikaty ustne
młodych naukowców (15 minut). Dodatkowo, planowana jest sesja plakatowa w formie 5 minutowych
komunikatów ustnych, przeznaczona dla studentów i doktorantów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.BioForum 2018 23-24 maja 2018, Łódź
2018-04-17

W maju bieżącego roku odbędzie się kolejna, XVIII edycja, BioForum. Ponad 1000 naukowców, przedsiębiorców i pasjonatów branży Life Science z całej Europy spotka się w Łodzi, aby znaleźć podłoże do współpracy. „Switch your business model: co-create” to hasło, któremu towarzyszyć będą zarówno wykłady, jak i spotkania B2B. To wyjątkowe wydarzenie już po raz drugi zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. BioForum, nie jest zwykłą konferencja. Jest to przede wszystkim miejsce spotkań liderów branży Life Science, a w szczególności Healthcare. Umówione wcześniej spotkania B2B pozwalają na zapoznanie i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami, targi wystawiennicze na zaprezentowanie swoich usług i urządzeń, z kolei część wykładowo-seminaryjna poświęcona jest aktualnym trendom w branży, umożliwia wzięcie udziału w debatach, warsztatach czy wysłuchania inspirujących wykładów.

 

Organizatorem BioForum jest firma Bio-Tech Consulting, która specjalizuje się w wycenie i ocenie ekonomicznej projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych. Firma współpracuje z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi prowadzącymi projekty B+R, głównie pomagając im w rozwoju nowych przedsiębiorstw. Organizuje również szkolenia, konferencje i międzynarodowe imprezy dla liderów przedsiębiorczości.

 

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Kempińska mail: a.kempinska@biotechconsulting.pl tel: (+48) 730 200 588Prezentacja bazy i platformy IEEE /Xplore/
2018-04-12

Biblioteka Uniwersytecka i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK zapraszają na prezentację bazy i platformy IEEE /Xplore/, która rozpocznie się 13 kwietnia (piątek) o godz. 9:00 w sali audytoryjnej nr 8 Biblioteki (ul. Gagarina 13). Prezentację poprowadzi p. Anna Abramowska.

O godzinie 11.30 przewidywana jest godzinna sesja dla studentów pod hasłem Strategie wyszukiwania w bazie IEEE i możliwości współpracy dla młodych naukowców.

Baza IEEE/IET IEL obejmuje:

 • 210 czasopism, magazynów i sprawozdań wydawanych przez IEEE i IET
 • materiały konferencyjne IEEE - ponad 1.500
 • streszczenia z seminariów i konferencji IET: ponad 20
 • standardy IEEE: ponad 3.400 zaakceptowanych i wydanych przez IEEE
 • (wiele w wersji redline co daje możliwość śledzenia zmian)
 • Bell Labs Technical Journal
 • archiwum dla bieżących prenumeratorów (dla wielu tytułów wstecz do 1872).

IEEE wydaje miesięcznie około 20.000 nowych dokumentów na IEEE Xplore włączając w to:

 • 4 000 nowych artykułów w czasopismach
 • 16 000 nowych  materiałów konferencyjnych
 • ponad 40 nowych i zaktualizowanych standardów.

Zapraszamy!O innowacyjności z Ministrem
2018-03-27

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński spotkał się 27 marca w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK z osobami zajmującymi się wdrożeniami i komercjalizacją nauki.

W spotkaniu wzięli udział m.in.przedstawiciele uniwersyteckich spółek spin-off i wydziałów, na których prowadzone są prace wdrożeniowe, a także samorządowych instytucji zajmujących się współpracą z biznesem i innowacyjną gospodarką. Uczestniczyli w nim także rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, poseł Iwona Michałek i wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski

Minister Dardziński przedstawił bilans prac legislacyjnych na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki i wdrażania rozwiązań naukowych, a także wyniki konsultacji prowadzonych przez ministerstwo. Jak podkreślił, najważniejszym instrumentem będą daleko idące ulgi podatkowe dla firm wdrażających innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz stworzenie systemu wzajemnych korzyści dla biznesu i nauki. Zdaniem wiceministra, najistotniejszym zadaniem jest przełamanie wciąż istniejących schematów i barier psychologicznych. – Do sprawnie działającego systemu potrzeba przede wszystkim ludzi. Naukowców, którzy rozumieją przedsiębiorców, przedsiębiorców, którzy rozumieją naukowców i inwestorów, którzy rozumieją obie strony – mówił.

Minister Dardziński zapowiedział, że efekty komercjalizacji badań, zwłaszcza w postaci spółek spin-off, będą jednym z kryteriów oceny parametrycznej uczelni.

Podczas spotkania rektor Andrzej Tretyn zapewnił, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest przygotowany do wyzwań związanych z budową innowacyjnej gospodarki i podkreślił, że już dziś uczelnia należy do liderów w Polsce pod względem liczby powstających spółek spin-off. – Nie jesteśmy już tradycyjnym uniwersytetem humanistycznym, lecz coraz bardziej szerokoprofilową uczelnią, stawiającą na nowoczesne technologie – zapewniał rektor.Zapraszamy na Seminarium regionalne
2018-03-23

Szanowni Państwo,


W ramach działań zmierzających do komercjalizacji badań prowadzonych w ramach "Inkubatora Innowacyjności+" zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowanym przez Urząd Patentowy pn. "Patent na sukces".

Udział w tego typu szkoleniu jest konieczny, aby móc w przyszłości zarządzać prawami własności intelektualnej i być partnerem dla potencjalnych inwestorów.

Szkolenie pozwali uzyskać rzetelną wiedzę o różnych możliwościach ochrony dóbr niematerialnych oraz kompleksową informację o pozyskiwaniu informacji z baz urzędu patentowego. Eksperci Urządu udzielą Państwu odpowiedzi i wyjaśnią wątpliwości dotyczące funkcjonowania różnych typów ochrony (w tym ochrony międzynarodowej)

Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia od godz. 9.00 do 15.00 w budynku Coll. Maximum (Pl. Rapackiego 1 w Toruniu)

Z każdego zespołu badawczego realizującego badania przedwdrożeniowe powinna uczestniczyć przynajmniej jedna osoba, abyśmy mogli wykazać Państwa zainteresowanie ochroną prowadzonych badań. Dla osób zatrudnionych w projekcie "InIn+" obecność obowiązkowa.
Zapraszamy wszystkich chętnych: zarówno naukowców, studentów oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorców

W związku z rejestracją (liczba miejsc ograniczona) proszę o podanie następujących danych osób uczestniczących w szkoleniu (proszę przesłać maila: tomkom@umk.pl):

Imię*:

Nazwisko*:

Stanowisko/ dział*:

Pełna nazwa firmy*:

Kod pocztowy*:

Miasto*:

Adres*:

Telefon kontaktowy*:

E-mail*:

Potwierdzam uczestnictwo w poniższym seminarium*:Toruń, 10 kwietnia 2018 r.

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w seminarium regionalnym. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niezakreślenia pola wyboru. Administratorem danych osobowych jest organizator seminariów regionalnych – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, centrum.kontaktowe@uprp.gov.pl. Inspektorem danych jest Marek Borkowski, tel. 22 579 00 25, e-mail: marekborkowski@uprp.pl. Państwa dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom nadzorującym i kontrolującym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na:

- przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora danych w celu rekrutacji na seminaria regionalne, a następnie ich archiwizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.¹, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219),

- umieszczenie moich danych w bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Tomasz Kompanowski
tel: 723 435 688Rubens pod lupą naukowców
2018-03-16

Prof. Piotr Targowski z Instytutu Fizyki UMK i dr Magdalena Iwanicka z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK prowadzą badania monumentalnych malowideł Petera Paula Rubensa na sklepieniu Whitehall Banqueting House w Londynie. 

Toruńscy naukowcy przebywają w Londynie od 12 do 16 marca 2018 r. na zaproszenie Historic Royal Palaces. Za pomocą techniki tomografii optycznej OCT analizują strukturę i stan zachowania wielokrotnie restaurowanych obrazów.

Jest to fragment multidyscyplinarnej kampanii, prowadzonej w ramach oferty MOLAB (mobilnego laboratorium) międzynarodowego projektu badawczego IPERION CH (realizowanego w programie Horyzont 2020). Koordynatorem badań ze strony Historic Royal Palaces jest dr Constantina Vlachou-Mogire.

Warto nadmienić, że metoda badania obiektów zabytkowych metodą OCT została opracowana na UMK dzięki ścisłej współpracy pomiędzy fizykami z grupy prof. Targowskiego i konserwatorami zabytków z zespołu prof. Bogumiły Rouby.

Prof. Piotr Targowski jest kierownikiem Laboratorium Analiz Nieniszczących w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.