PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Aktualności


ICNT przeciwko rakowi piersi
2018-11-14

W Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK ruszył projekt z zakresu profilaktyki nowotworu piersi wykonywany na zlecenie toruńskiej Pracowni Genetyki Nowotworów.

Pracownia Genetyki Nowotworów zakwalifikowała do projektu kobiety będące nosicielkami mutacji genu BRCA1, BRCA2 i PALB2, szczególnie narażone na zachorowanie na nowotwór piersi.

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK będzie podwykonawcą – przypadło mu zadanie diagnostyczne polegające na badaniach piersi za pomocą 3-teslowego skanera rezonansu magnetycznego (fMRI), wyposażonego w specjalistyczną cewkę indukcyjną.

Badania będą realizowane w ramach „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia i obejmą w ciągu 4 lat 700 kobiet.

ICNT planuje w przyszłości realizować badania dla szerszej grupy kobiet, także tych nieobciążonych mutacją genów odpowiadających z raka piersi.ICNT zwiększa możliwości
2018-11-07

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK otrzymało zgodę na gospodarcze wykorzystanie swojej infrastruktury badawczej. W praktyce oznacza to możliwość prowadzenia działalności komercyjnej m.in. w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Działalność badawczą o charakterze niekomercyjnym uruchomiono w ICNT w 2013 r. W związku z tym, że budowa Centrum współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prace komercyjne były dotąd wykluczone ze względu na brak stosownych regulacji.

Po upływie tego okresu, na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego, ICNT będzie mogło komercyjnie wykorzystywać swoją infrastrukturę do poziomu 20% jej całkowitej rocznej wydajności. Centrum uzyskało możliwość oferowania odpłatnych usług badawczych i wynajmu laboratoriów, czyli prowadzenia działalności komercyjnej w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych finansowanych zarówno przez instytucje oferujące granty naukowe i rozwojowe, jak również instytucje ze świata biznesu oraz osoby prywatne.

Starania o możliwość gospodarczego wykorzystania infrastruktury w oparciu o dostępne przepisy rozpoczęte zostały w lipcu 2016 r. Decyzja Urzędu Marszałkowskiego została podjęta na podstawie przedłożonej w kwietniu 2018 r. obszernej dokumentacji opisującej takie kwestie, jak zakres i sposób monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej ICNT, analizę podatkową VAT oraz późniejszych wyjaśnień. Dokumentacja miała wielostronny charakter i jej przygotowaniem kierowała dr Ewelina Wilska. W składu zespołu wchodzili: Ewelina Wilska, Natalia Głowacka-Mendyka, Izabela Kannenberg, Radosław Wilski, Joanna Smolarek, Joanna Oberlan-Maroń, Magdalena Dobrowolska, Agnieszka Ciuryło i Hanna Nalaskowska.Nowy Profesor w ICNT
2018-10-19

18 października 2018 r. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.
W imieniu wszystkich pracowników i współpracowników ICNT - serdecznie gratulujemy!X Edycja Konkursu Liderzy Innowacji i Kujaw
2018-10-02

W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań naukowców i przedsiębiorców sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim.

Ocenie podlegają innowacje nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu w jednej z kategorii:

Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 12 października 2018 r.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” oraz inne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku, podczas Uroczystej Gali w ramach Regionalnego Forum Innowacji w Toruńskim Parku Technologicznym.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie konkursu: liderzy.tarr.org.pl.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, a w przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt: tel. 56 / 699 54 81; e-mail: liderzy@tarr.org.plPracownicy ICNT otrzymali nominacje profesorskie
2018-09-20

Uroczystość wręczenia nominacji nowym profesorom UMK odbyła się 19 września 2018 r. w Collegium Maximum.

Podczas spotkania rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn awansował na stanowisko profesora zwyczajnego 5 naukowców, a 12 pracowników otrzymało nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego, wśród nich znalazło się dwóch pracowników Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii:

prof. dr hab. Chandra S. Pareek awansował na stanowisko profesora zwyczajnego.

dr hab. Michał Szumski awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Serdecznie gratulujemy!Sukces na japońskich targach wynalazczości
2018-08-30

Wynalazek stworzony przez naukowców z ICNT zdobył nagrodę podczas Międzynarodowych Targów Designu oraz Innowacyjności JIDE w Japonii (Japan Design & Invention Expo - JIDE 2018). Prezentacja innowacyjnych rozwiązań autorstwa toruńskich badaczy w Kraju Kwitnącej Wiśni była możliwa dzięki projektowi "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług" w Programie MNiSW "Inkubator Innowacyjności+". Jest on realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

Srebrny medal Targów JIDE 2018 oraz nagrodę specjalną - medal i wyróżnienie od Stowarzyszenia Innowatorów i Wynalazców z Makao (Macao Innovation and Invention Association) przypadł w udziale wynalazkowi pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka” (zgłoszenie patentowe P. 424408). Jego twórcami są: mgr Michał Meina z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, współpracujący z ICNT oraz dr Krzysztof Rykaczewski z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Nagrodzony wynalazek pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka” składa się z dwóch zestawów sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) montowanych w obuwiu osoby lokalizowanej. Sensory te są bardzo niewielkie, w związku z czym integracja ich z obuwiem nie nastręcza żadnego problemu. Zbierane odczyty o przyspieszeniach i zmianach orientacji są przetwarzane w systemie wbudowanym, który realizuje algorytm pozycjonowania.System lokalizacji został skonstruowany z myślą o wsparciu służb pożarniczych i z uwzględnieniem specyfiki pracy podczas przeprowadzania akcji ratunkowo-gaśniczych. Ustalenie pozycji strażaków w obiekcie w czasie rzeczywistym podczas incydentu podnosi bezpieczeństwo zespołu ratowniczego oraz pozwala na lepszą koordynację działań przeciwpożarowych. Więcej informacji w materiale przygotowanym przez UMK TV oraz na kanale youtube

III edycja Międzynarodowych Targów Designu oraz Innowacyjności JIDE odbyła się w sierpniu 2018 r. w Tokio. Została zorganizowana przez WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations). Targi były doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów oraz współpracy pomiędzy wynalazcami i przedsiębiorcami - podczas imprezy prezentowane były wynalazki z całego świata (m.in. z Chin, Malezji, Tajwanu, różnych krajów Europy). Na stoisku polskim przedstawiono 8 wynalazków, których innowacyjność i kreatywność została doceniona przez międzynarodowe jury, delegacje innych krajów oraz zwiedzających. Ogółem na targach zaprezentowało się ponad 400 wystawców, a wydarzenie odwiedziło ponad 2000 osób.

W najbliższym okresie wynalazki z UMK będą prezentowane na targach w Niemczech, Tajwanie i w Chorwacji. Wszystkie te działania są finansowane z Projektu "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług". Kierownikiem przedsięwzięcia jest mgr Tomasz Kompanowski z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. Głównym celem projektu jest przygotowanie wyników badań naukowych prowadzonych na UMK do komercjalizacji oraz finansowe wsparcie badań przedwdrożeniowych oraz ochrona własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym.Zagraniczni studenci i naukowcy z szansą na granty
2018-08-10

Już w nadchodzącym roku akademickim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu młodzi badacze, profesorowie z zagranicy oraz zdolni studenci będą mogli starać się o stypendia i granty przyznawane przez JM Rektora.  

Inicjatywa, która wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z umiędzynarodowieniem uczelni, ma zachęcić zagraniczną kadrę oraz zdolnych studentów cudzoziemców do studiowania i prowadzenia badań na UMK.

Studenci z zagranicy, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia na UMK, będą mogli ubiegać o stypendium przyznawane na okres dziewięciu miesięcy - od października każdego roku do 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 1250 zł lub - w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia - 1500 zł miesięcznie. Dodatkowo studenci mogą otrzymać wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia - 500 zł na zagospodarowanie. Żeby uzyskać stypendium, należy wykazać się wysoką średnią ocen, nie mniejszą niż 4,5, a także przedstawić dorobek naukowy, artystyczny lub sportowy. Każdego roku Rektor w wyniku konkursu może przyznać stypendium 15 osobom.

Od kolejnego roku akademickiego przyznawane będą również granty, powołane z myślą o doktorantach i doktorach, którzy nie ukończyli 36 lat i wykazują wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Naukowcy, startując w konkursie, będą mogli otrzymać 1000 euro na 3 lub 6 miesięcy w każdym roku akademickim. Przewidziano 5 grantów rocznie, a trafią one do osób, które uzyskają najwięcej punktów w postępowaniu konkursowym.

O granty mogą ubiegać się także profesorowie cudzoziemcy, zatrudnieni na innej uczelni, w instytucie badawczym lub w Polskiej Akademii Nauk, którzy na UMK przeprowadzą co najmniej 60 godzin dydaktycznych na stacjonarnych studiach wyższych lub doktoranckich. Profesor z zagranicy może otrzymać nawet 20 tys. zł grantu, a wniosek w tej sprawie składa dziekan wydziału, na którym wykładać będzie naukowiec.

Szczegóły dotyczące składania wniosków i terminówSukces w konkursie NCN
2018-08-10

W drugiej edycji konkursu SONATINA, adresowanego do osób rozpoczynających swoją karierę badawczą, znalazł się:

Dr Michał Złoch z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK otrzyma 955 746 zł na realizację projektu Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej.

 

Konkurs SONATINA skierowany jest do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W jego drugiej edycji złożono 154 wnioski, a finansowanie przyznano 45 badaczom. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

 

W imieniu całego Zespołu ICNT serdecznie gratulujemy !Premier Saksonii-Anhalt w ICNT
2018-07-16

Premier Saksonii-Anhalt w ICNT

W Kujawsko-Pomorskiem gościł z oficjalną wizytą premier niemieckiego landu Saksonia-Anhalt Reiner Haseloff, w programie wizyty oczywiście nie mogło zabraknąć Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Gości powitał prorektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz dyrektor ICNT dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK.

W spotkaniu 13 lipca 2018 r. uczestniczyli także ze strony niemieckiej dr Matthias Schuppe, dyrektor Departamentu Biura Prasowego i Informacji oraz rzecznik Rządu Saksonii-Anhalt, Jürgen Schlemme z Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rządu landu oraz Krzysztof Blau, prezes Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Saksonii-Anhalt.

Goście z Saksonii-Anhalt przebywali w Toruniu na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, który również uczestniczył w wizycie w ICNT.

Premier miał okazję zapoznać się z wybranymi badaniami prowadzonymi w naszym Centrum, zwiedzić laboratoria oraz porozmawiać z naukowcami. Dr Reiner Haseloff był żywo zainteresowany naszą działalnością i jak sam przyznał początki swojej kariery poświęcił doktoratowi z fizyki oraz pracy naukowej w instytucie zajmującym się ochroną środowiska.Dyplomaci w ICNT
2018-07-09

Ponad trzydziestu ambasadorów akredytowanych w Polsce przyjechało do Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii by dowiedzieć się nad czym pracują nasi naukowcy.

Spotkanie w ICNT było częścią zaplanowanej na 7 lipca 2018 r. wizyty korpusu dyplomatycznego w Toruniu. Tego typu wizyty organizowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla dyplomatów i ich rodzin, by mogli lepiej poznać Polskę.

Dyplomaci odwiedzili Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK i z bliska poznali najważniejsze projekty badawcze, które są u nas realizowane. Goście mieli okazje obejrzeć nasze laboratoria oraz posłuchać naszych naukowców m.in. o badaniach nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, wczesnym wykrywaniem nowotworów, mapowaniem genomu czy sposobem rozwoju procesów poznawczych u niemowląt.Dzieci w nauce: Baby-Lab zaprasza
2018-05-24

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w projekcie NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i małych dzieci. Przedsięwzięcie naukowe dotyczy dzieci w wieku 5-7 lat. Udział jest całkowicie darmowy i bezpieczny.

Celem badań jest usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków mowy pochodzących z języka obcego oraz ocena skuteczności proponowanego treningu językowego.

Planowanych jest ok. 15 spotkań, podczas których wykonywane są:

1. Badanie słuchu dziecka;
2. Badania psychologiczne, które pomogą lepiej poznać możliwości dziecka w zakresie
uwagi, pamięci, umiejętności językowych (wszystko w formie zabawy);
3. Badanie EEG, które zarejestruje aktywność mózgu dziecka;
4. Trening językowy (nieobligatoryjnie) w formie prostej gry komputerowej.

Niewątpliwą korzyścią z udziału w projekcie jest opis wyników z badań słuchu oraz badań psychologicznych dziecka.

Terminy spotkań są ustalane indywidualnie (naukowcy z ICNT UMK są dyspozycyjni w godz. 8:00-21:00 przez 7 dni w tygodniu).

Zgłoszenia i pytania: mgr Agnieszka Ignaczewska tel. 725-416-863, za pośrednictwem strony internetowej babylab.icnt.umk.pl oraz na facebook.com/babylabumk/.

Informacja dla opiekuna osoby badanejWykład Rektorski o komórkach macierzystych
2018-05-24

Kolejnym prelegentem w cyklu Wykładów Rektorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika był dr n. med. Jacek Winczakiewicz, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Wykład pt. „Komórki macierzyste. Leczenie ­– regeneracja – odmładzanie” odbył się w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii we wtorek 22 maja 2018 r.

Wykład dotyczył aktualnych zagadnień z zakresu nowoczesnych technik leczenia, regeneracji i odmładzania metodami terapii komórkowej, w szczególności zastosowania współczesnej wiedzy o komórkach macierzystych w terapii komórkowej i medycynie estetycznej. Wystąpienie było poprzedzone wprowadzeniem, które wygłosił wybitny chirurg prof. dr. hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:00 w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK przy ul. Wileńskiej 4 (w sali B1.9). Wstęp był wolny dla wszystkich zainteresowanych.

Dr n. med. Jacek Winczakiewicz jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 1983-1999 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Naczyniowej w Toruniu. W 1992 roku w Toruniu założył wraz z dr. Markiem Borkiewiczem działające do dziś Prywatne Centrum Chirurgii będące jednym z pierwszych w Polsce ośrodków Chirurgii Jednego Dnia. Tytuł doktora medycyny uzyskał za pracę z zakresu chirurgii przepuklin. Jest laureatem pierwszej nagrody na Europejskim Kongresie Flebologicznym za pracę na temat patofizjologii układu żylnego. Był uczestnikiem prac i współautorem publikacji dotyczących diagnostyki optycznej wczesnego wykrywania nowotworów układu pokarmowego oraz układowych działań skleroterapii u zwierząt laboratoryjnych (we współpracy z UMK). Odbył liczne staże i szkolenia zagraniczne m.in. z zakresu liposukcji i medycyny regeneracyjnej. Wykonuje przeszczepy tłuszczu (lipotransfery) i komórek macierzystych w celach leczniczych i estetycznych.

Wykłady Rektorskie (The Rectors Lecture Series) to inicjatywa władz UMK, w ramach której zapraszani są wybitni naukowcy z Polski i z zagranicy. Pierwszy wykład odbył się 12 maja 2014 r. i wygłosił go wybitny amerykański neurobiolog prof. Michael Arbib. Kolejnymi gośćmi cyklu byli prof. Eiichi Negischi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (12 września 2014), prof. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (27 marca 2015), prof. Maciej M. Mrugała, współtwórca i szef interdyscyplinarnego Zakładu Neuroonkologii w University of Washington Medical School w Seattle (11 czerwca 2015), Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego (27 października 2015), dr Stanislaw Flasinski, biolog molekularny z USA (11 października 2016) oraz prof. mikrobiologii stosowanej Ken-ichi Yoshida z Kobe University (23 października 2017).Wykład Rektorski o komórkach macierzystych
2018-05-18

Kolejnym prelegentem w cyklu Wykładów Rektorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika będzie dr n. med. Jacek Winczakiewicz, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Wykład pt. „Komórki macierzyste. Leczenie ­– regeneracja – odmładzanie” odbędzie się we wtorek 22 maja 2018 r.

Wykład dotyczyć będzie aktualnych zagadnień z zakresu nowoczesnych technik leczenia, regeneracji i odmładzania metodami terapii komórkowej, w szczególności zastosowania współczesnej wiedzy o komórkach macierzystych w terapii komórkowej i medycynie estetycznej. Wystąpienie będzie poprzedzone wprowadzeniem, które wygłosi wybitny chirurg prof. dr. hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK przy ul. Wileńskiej 4 (w sali B1.9). Wstęp jest wolny dla wszystkich zainteresowanych.Paryskie trofea
2018-05-17

Wynalazki naukowców z UMK zostały docenione na 117 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine 2018” w Paryżu. W konkursie startowały 583 innowacyjne rozwiązania z kilkunastu krajów świata, m.in. z Francji, Chin, Tajwanu, Polski oraz Bośni i Hercegowiny.

Targi „Concours Lépine 2018” w Paryżu odbyły się patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji w ramach Międzynarodowych Wielobranżowych Targów „Foire de Paris”, największego wydarzenia wystawienniczego we Francji. Głównym celem tegorocznej edycji wydarzenia był transfer technologii oraz wdrażanie postępu technologicznego.

Jedno z najwyższych wyróżnień, czyli Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Francji i złoty medal "Concours Lépine 2018" otrzymał wynalazek mgr. Michała Meiny z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK - współpracownika Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i dr. Krzysztofa Rykaczewskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka”.

Brązowy medal otrzymał w Paryżu wynalazek pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” autorstwa chemików z UMK: prof. Jerzego Łukaszewicza - dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i dr Anny Ilnickiej (kierownika i pracownika Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Targi Wynalazczości „Concours Lépine” są organizowane od 1901 roku. Ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis Lépine. W ramach licznych działań pobudzających gospodarkę Francji w walce z kryzysem Lépine stworzył targi w formie konkursu, nazwane następnie jego imieniem. Podczas kolejnych edycji tej imprezy posiadającej ponad stuletnią tradycję zaprezentowano i wypromowano m.in.: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco („żelazne płuca”), aparat do transfuzji krwi, odkurzacz elektryczny, zmywarkę do naczyń.
Tegoroczna edycja Targów odbyła się w dniach 27 kwietnia – 8 maja. W uroczystości wręczania medali i wyróżnień wzięło udział wielu gości honorowych, m.in. mer Paryża, przedstawiciele ambasad krajów uczestniczących, przedstawiciele Ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Obrony oraz Prefektury Policji Francji. Wynalazki prezentowane były w sektorach branżowych oraz narodowych. Polskie wynalazki otrzymały łącznie 13 medali: 4 złote, 5 srebrnych i 4 brązowe.
Targi Concours Lépine są szeroko nagłaśniane w mediach i dzięki swej renomie oraz ponad stuletniej tradycji co roku przyciągają szerokie rzesze zwiedzających, którzy reprezentują świat nauki i biznesu, producentów oraz inwestorów. Obecność w konkursie oraz otrzymane wyróżnienia dają ogromną szansę wynalazcom na znalezienie inwestorów i komercjalizację swoich pomysłów.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie wynalazki z UMK zostały (również z sukcesami) zaprezentowane w Walencji (więcej) i Moskwie (więcej). Niebawem będzie można zobaczyć je targach w Rumunii oraz podczas konferencji „Impact 18” w Krakowie.

Wszystkie te działania są finansowane z Projektu „KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w Programie „Inkubator Innowacyjności+”. Jest on realizowany przez AIP UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o.o. Jego kierownikiem jest Tomasz Kompanowski. Celem projektu jest promocja i komercjalizacja uniwersyteckich wynalazków, zwiększenie szans na dotarcie do potencjalnych inwestorów etc. W projekcie zatrudnieni są Brokerzy Innowacji, których zadaniem jest zgromadzenie ofert badawczych naukowców UMK oraz przygotowanie Spotkań Nauka–Biznes. W ramach działań projektowych jesienią br. zorganizowana zostanie szósta edycja „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018”.

Więcej o nagrodzonych w Paryżu wynalazkach z UMK:

  • Wynalazek (system) pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka” został skonstruowany z myślą o wsparciu służb pożarniczych. Składa się z dwóch zestawów sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) montowanych w obuwiu osoby lokalizowanej. Sensory te są bardzo niewielkie, w związku z czym integracja ich z obuwiem nie nastręcza żadnego problemu. Zbierane odczyty o przyspieszeniach i zmianach orientacji są przetwarzane w systemie wbudowanym, który realizuje algorytm pozycjonowania. System lokalizacji został zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki pracy podczas przeprowadzania akcji ratunkowo-gaśniczych. Ustalenie pozycji strażaków w obiekcie w czasie rzeczywistym podczas incydentu podnosi bezpieczeństwo zespołu ratowniczego oraz pozwala na lepszą koordynację działań przeciwpożarowych (film promocyjny wynalazku zrealizowany przez UMK TV);
  • Wynalazek pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” – jego celem jest opracowanie wydajnego ekonomicznie sposobu syntezy nanorurerk węglowych o niskim zanieczyszczeniu złomem węglowym. Sposób wytwarzania nanorurek węglowych według wynalazku polega na wysyceniu podłoża węglowego korzystnie wybranego spośród węgla aktywowanego, grafitu i grafenu polimerem. Następnie podłoże pokryte polimerem wygrzewa się w zakresie temperatur 600-900°C, pod ochronną atmosferą azotu lub argonu. W wyniku wygrzewania zachodzi termiczna konwersja polimeru do nanorurek węglowych, głównie wielościennych o średnicach do 20 nm. Uzyskuje się „las” nanorurek węglowych przytwierdzonych do wyjściowego podłoża węglowego o długości rzędu 1-5 mikrometrów, przy czym nie obserwuje się powstawania złomu węglowego. Zastosowanie sposobu wytwarzania według  wynalazku prowadzi do hybrydowych materiałów węglowych łączących w sobie dwie formy węgla np. podłoże grafenowe i nanorurki pokrywające to podłoże lub tradycyjny węgiel aktywny pokryty nanorurkami węglowymi. Pozwala to łączyć pozytywne cechy obu rodzajów materiałów węglowych np. wysokie przewodnictwo elektryczne podłoża grafenowego i specyficzne właściwości adsorpcyjne nanorurek węglowych. W sposobie według wynalazku wykorzystywane jest zjawisko transformacji stałego surowca zawierającego węgiel tj. odpowiedniego polimeru w nanorurki węglowe z pominięciem tworzenia atomowych rodników węglowych w fazie gazowej, co jest podstawą dotychczasowych metod typu Chemical Vapour Deposition, Laser Ablation czy Electric Arc Discharge. Zjawisko to zachodzi w podwyższonej temperaturze. Transformacja odbywa się wyłącznie w fazie stałej i polega na przejściu bezpostaciowego stałego polimeru w specyficzną fazę krystaliczną jaką są nanorurki węglowe będące również ciałem stałym. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP.Chemicy w przemyśle opon
2018-05-17

Technologia odzysku cynku ze zużytych opon samochodowych została opracowana przez zespół naukowców z Wydziału Chemii UMK w Toruniu kierowany przez prof. Jerzego P. Łukaszewicza - dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Nowatorska metoda została opisana w specjalistycznym dwumiesięczniku z zakresu przemysłu opon Asia-Tyre.

Technologia jest efektem badań prowadzonych przez pracowników Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK prof. Jerzego P. Łukaszewicza (kierownika), dr Annę Ilnicką (asystentkę) oraz mgr Aleksandrę Cyganiuk z Pracowni Analiz Instrumentalnych UMK. Tematykę tę rozwija obecnie mgr Bartłomiej Wasiniak (również z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK).

Masa opon samochodowych wytwarzanych rokrocznie na świecie przekracza 20 mln ton. Opony pojazdów mechanicznych po zakończeniu użytkowania, stanowią jedno z najpoważniejszych obciążeń środowiskowych, zwłaszcza po uwzględnieniu czasu samoistnego rozkładu opony (przyjmuje się, że jest to okres od 50 do 100 lat). Zużyta opona może być potraktowana jako zasobnik cennego surowca do dalszego przetwarzania lub jako zasobnik energii, o kaloryczności wyższej niż przeciętna kaloryczność węgla kamiennego. W Polsce do 60% masy zużytych opon jest spalanych np. w cementowniach. Opony samochodowe stanowią od 10 do 20% masy spalanego paliwa do opalania pieców cementowych. Wiąże się to z emisją związków cynku do atmosfery i skażeniem tym metalem gleb wokół cementowni. Przy rocznej produkcji 20 mln ton opon i zawartości ZnO rzędu 1-2% w gumie oponiarskiej, w corocznie wytwarzanych oponach znajduje się od 200 000 do 400 000 ton tego tlenku. Alternatywą jest głębokie chemiczne przetworzenie masy gumowej np. przez beztlenową pirolizę masy gumowej. Obecność ZnO w zużytej gumie jest poważnym problemem utrudniającym pirolityczne przetwarzanie opon. Opracowana przez zespół chemików z UMK w Toruniu technologia prowadzi do odzysku cynku i jest połączona z kogeneracją ciepła lub energii elektrycznej. Jest objęta zgłoszeniem patentowym w Urzędzie Patentowym RP.Miliony na badania
2018-05-17

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

W 14. edycji flagowych konkursów NCN pomiędzy naukowców z całej Polski podzielono blisko 400 mln zł z przeznaczeniem na badania podstawowe.

W konkursie OPUS 14 startować mógł każdy naukowiec niezależnie od stażu badawczego czy posiadanego stopnia naukowego. Spośród 1968 zgłoszonych wniosków do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł.

Wśród laureatów znalazł się pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii dr Paweł Pomastowski, który na projekt „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein i białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego” otrzymał 980 800 zł.

W imieniu zespołu ICNT serdecznie gratulujemy!O innowacyjności z Ministrem
2018-03-27

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński spotkał się 27 marca w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK z osobami zajmującymi się wdrożeniami i komercjalizacją nauki.

W spotkaniu wzięli udział m.in.przedstawiciele uniwersyteckich spółek spin-off i wydziałów, na których prowadzone są prace wdrożeniowe, a także samorządowych instytucji zajmujących się współpracą z biznesem i innowacyjną gospodarką. Uczestniczyli w nim także rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, poseł Iwona Michałek i wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski

Minister Dardziński przedstawił bilans prac legislacyjnych na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki i wdrażania rozwiązań naukowych, a także wyniki konsultacji prowadzonych przez ministerstwo. Jak podkreślił, najważniejszym instrumentem będą daleko idące ulgi podatkowe dla firm wdrażających innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz stworzenie systemu wzajemnych korzyści dla biznesu i nauki. Zdaniem wiceministra, najistotniejszym zadaniem jest przełamanie wciąż istniejących schematów i barier psychologicznych. – Do sprawnie działającego systemu potrzeba przede wszystkim ludzi. Naukowców, którzy rozumieją przedsiębiorców, przedsiębiorców, którzy rozumieją naukowców i inwestorów, którzy rozumieją obie strony – mówił.

Minister Dardziński zapowiedział, że efekty komercjalizacji badań, zwłaszcza w postaci spółek spin-off, będą jednym z kryteriów oceny parametrycznej uczelni.

Podczas spotkania rektor Andrzej Tretyn zapewnił, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest przygotowany do wyzwań związanych z budową innowacyjnej gospodarki i podkreślił, że już dziś uczelnia należy do liderów w Polsce pod względem liczby powstających spółek spin-off. – Nie jesteśmy już tradycyjnym uniwersytetem humanistycznym, lecz coraz bardziej szerokoprofilową uczelnią, stawiającą na nowoczesne technologie – zapewniał rektor.