PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Aparatura


 

Aparatura w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii:

 

1. Tomograf funkcjonalny Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Typ: General Electric Discovery

Model: Discovery 750 3.0 T

Miejsce instalacji: A.1.19 A.1.20 A.1.21

Dodatkowe wyposażenie: Pas oddechowy, pulsoksymetr, EEG 4-elektrodowe, strzykawka automatyczna, aparat anestetyczny, monitor funkcji życiowych, monitor do stymulacji wzrokowych, gogle do stymulacji wzrokowych wraz z kamerą do kontroli ruchów gałek ocznych, słuchawki do stymulacji słuchowych

Opis:

Tomograf funkcjonalnego Rezoznasu Magnetycznego (fMRI) wyposażony w 32-kanałową cewkę głowową, 32-kanałową cewkę -głowa-szyja-kręgosłup (HNS), 32-kanałową cewkę tułowiową (BODY) oraz 8-kanałową cewkę głowową do jednoczesnego pomiaru EEG. Dodatkowo dostępne są:

  • strzykawka automatyczna,
  • aparat anestetyczny wraz z monitorem funkcji życiowych,
  • zestaw urządzeń do stymulacji wzrokowej (monitor LCD pracujący w polu magnetycznym, rzutnik wraz z ekranem do projekcji wstecznej, gogle wraz z kamerą na jedno oko - EyeTracker),
  • zestaw urządzeń do stymulacji słuchowej (słuchawki elektrostatyczne pełne i douszne),
  • gripy do rejestracji odpowiedzi badanego,
  • komputer z oprogramowaniem do stymulacji i zestawem NNL do synchronizacji z sekwencjami fMRI,
  • urządzenie EEG do równoczesnej rejestracji w skanerze fMRI.

Projekty badawcze:

Granty:

  • Zaawansowane techniki oceny uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w oparciu obadania neurobrazowe, immunologiczne i neuropsychiatryczne
  • W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna
  • Badanie mózgowych korelatów w przebiegu procesów poznawczych u osób starszych z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
  • Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych.
  • Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe.

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie
  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI
  • Plastyczność i dynamika konektomu ludzkiego mózgu

Osoby:

  • dr Jaromir Patyk (opiekun aparatury)
  • lic. Jan Nikadon
  • mgr Aleksandra Wypych

2. Aparatura do optycznej charakteryzacji struktur krystalicznych i cienkowarstwowych

Miejsce instalacji: A 3.29

Dodatkowe wyposażenie: niezbędne źródła wzbudzenia optycznego, elementy dyspersyjne, detektory, układy rejestrujące, wzmacniacze i\ układay zasilania, akcesoria elektryczne, mechaniczne i optyczne, układy sterowania, komputer strujący, oprogramowanie

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Anna Zawadzka (opiekun aparatury)

3. Automatyczny system do oczyszczania DNA

Miejsce instalacji: A 2.11

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

4. Spektrograf rentgenowski μXRF

Typ: Dyspersyjny fluorymetr rentgenowski

Model: M6 JetStream, Bruker nano GmbH

Miejsce instalacji: A 0.23

Opis: Fluorymetr rentgenowski przystosowany do wykonywania map rozmieszczenia pierwiastków o liczbie atomowej nie mniejszej niż 16 (siarka) z powierzchni do 700 x 550 mm, z katodą rodową (Rh) wyposażoną w optykę mikrokapilarną (rozmiar plamki regulowany z zakresie od 0,05 mm do 0,65 mm) oraz detektor SDD. Obiekty mogą być badane zarówno w położeniu horyzontalnym jak i wertykalnym.

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • prof. dr hab. Piotr Targowski (opiekun aparatury)
  • dr inż. Marcin Sylwestrzak

5. Sorter komórek z cytometrem przepływowym

Miejsce instalacji: A 2.23

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr hab. Justyna Wiśniewska (opiekun aparatury)

6. Mikroskop konfokalny z przystawką do mikrodysekcji

Typ: Leica

Miejsce instalacji: A.2.11 A.2.23

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr hab. Justyna Wiśniewska (opiekun aparatury)

7. Kabina audiometryczna i kabina audiometryczna z miejscem leżącym

Model: AC - AK 100-1111

Miejsce instalacji: A.1.26 A.1.43

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

8. Stacje graficzne z oprogramowaniem

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Łukasz Pepłowski (opiekun aparatury)

9. System do pomiaru biopotencjałów z wieloma kanałami pomiarowymi

Miejsce instalacji: A 1.12

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

10. Okulometr współpracujący z systemem do pomiaru biopotencjałów

Miejsce instalacji: A 1.23

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

11. Urządzenie do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS)

Miejsce instalacji: A 1.11

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

12. Pas oddechowy monitorujący głębokość i częstość oddechu

Miejsce instalacji: A 1.22

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

13. Precyzyjny czujnik temperatury ciała, współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów

Miejsce instalacji: A 1.22

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

14. Pletyzmograf (pulsoksymetr) współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów

Model: ADI instruments (MLT1020)

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

15. Elektromagnetyczny detektor ruchu i pozycjoner położenia, współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów

Miejsce instalacji: A 1.22

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

16. Sakadometr, współpracujący z systemem rezonansu magnetycznego i systemem pomiaru biopotencjałów

Miejsce instalacji: A 1.23

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

17. Aparat do psychofizycznych badań słuchu i mowy

Miejsce instalacji: A 1.24

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • dr Joanna Dreszer-Drogorób (opiekun aparatury)

18. Endostroboskop

Model: SL101

Miejsce instalacji: A 1.11

Zespoły:

  • Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

19. System do optycznej analizy strukturalnej

Typ: a. Laser femtosekundowy b. Tomograf optyczny OCT c. Laser nanosekundowy d. Spektrograf LIBS e. Skaner optyczny 3D

Model: a. Femtosource Fusion XBB-300 b. konstrukcja własna c. Quantel Ultra 100 d. ESA 4000 e. Smarttech Scan3D Archeo 10MPix LED++

Miejsce instalacji: A 0.25

Opis: a. Laser femtosekundowy zawierający zintegrowany we wspólnej obudowie i na wspólnej stabilizowanej termicznie płycie oscylator Ti:Sappire i źródło pompujące. Zakres widmowy: 720 nm - 880 nm, moc wyjściowa impulsu: 300 mW, czas trwania impulsu: 9 fs, częstotliwość repetycji 75 MHz b. tomograf OCT ultra wysokiej rozdzielczości (2.2 μm rozdzielczości osiowej, 12 μm rozdzielczości planarnej), moc światła na obiekcie < 1 mW, obszar skanowania : do 17 mm x 17 mm, odległość do obiektu: 43 mm c. laser impulsowy Nd-YAG średniej energii z rezonatorem GRM i tłumikiem mocy, długość fali: 266 nm, energia impulsu (na obiekcie) regulowana do 12 mJ, czas trwania impulsu: 6 ns d. kompletny system do Spektroskopii Plazmy Wzbudzanej Laserowo (LIBS - Laser Induced Plasma Spectroscopy) współpracujący z laserem nanosekundowym ULTRA 100. Podstawowym elementem układu pomiarowego jest spektrograf typu Echelle o zakresie widmowym 200 nm do 780 nm, wyposażony we wzmacniacz obrazu i kamerę Kodak KAF-1001 e. skaner optyczny 3D z projekcją prążków umożliwiający uzyskiwanie cyfrowych modeli 3D dla obiektów przestrzennych. Objętość pomiarowa: 150 mm x 200 mm x 60 mm - możliwe jest skanowanie większych obiektów poprzez łączenie danych, niepewność pomiaru: 10 μm, rozdzielczość 5 μm.

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • prof. dr hab. Piotr Targowski (opiekun aparatury)

20. Bateria sprzętowo-programowa testów psychologicznych z wyposażeniem i licencją na 4 lata typu CANTAB

Miejsce instalacji: A.3.25 A.3.27

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Joanna Dreszer-Drogorób (opiekun aparatury)

21. Urządzenie mierzące ruchy gałek ocznych

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Joanna Dreszer-Drogorób (opiekun aparatury)

22. EEG i wyposażenie do elektrofizjologicznych testów

Dodatkowe wyposażenie: Zintegrowany system do pomiarów EEG, ERP, stymulacji TMS, zachowań motorycznych, respirator potencjałów wywołanych, związanych z oddechem (respiratory(respiratory-related evoked potential -RREP)i innych metod diagnostycznych z pełnym wyposażeniem -\

Granty:

  • BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne.

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Joanna Dreszer-Drogorób (opiekun aparatury)

23. Kołyska i kojec dla niemowląt z oprzyrządowaniem

Dodatkowe wyposażenie: kamery, monitory akustyczne i dotykowe, urządzania nagrywające wideo

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Joanna Dreszer-Drogorób (opiekun aparatury)

24. System do pomiaru dawki rocznej metodą spektrometrii gamma

Miejsce instalacji: A 1.32

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr hab. Alicja Chruścińska (opiekun aparatury)

25. Zestaw do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji

Miejsce instalacji: A 0.26

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr hab. Alicja Chruścińska (opiekun aparatury)

26. Wytrząsarka z zestawem sit kalibrowanych

Miejsce instalacji: A 0.27

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr hab. Alicja Chruścińska (opiekun aparatury)

27. Serwer centralny ICNT wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem zarządzającym

Miejsce instalacji: B 0.4a

Dodatkowe wyposażenie: serwer przestrzeni dyskowej 50 TB, UPS dużej mocy, system dyskowy typu LUSTRE i programowanie

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • prof. dr hab. Wiesław Nowak (opiekun aparatury)

28. Układ do kompleksowej charakteryzacji prototypowych struktur półprzewodnikowych metodami elektrycznymi

Miejsce instalacji: A 3.13

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Marcin Kowalski (opiekun aparatury)

29. Chłodziarka helowa z kriostatem i kontrolerem temperatury

Miejsce instalacji: A 3.11

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Anna Zawadzka (opiekun aparatury)

30. Napylarka próżniowa do cienkich warstw z osprzętem

Miejsce instalacji: A 3.11

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Anna Zawadzka (opiekun aparatury)

31. Bonder

Model: 5310

Miejsce instalacji: A 3.13

Dodatkowe wyposażenie: Podstawowy zestaw startowy na drut aluminiowy 30 µm dla procesu wedge-wedge

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Marcin Kowalski (opiekun aparatury)

32. Oscyloskop

Miejsce instalacji: A 3.13

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Marcin Kowalski (opiekun aparatury)

33. Analizator układów półprzewodnikowych

Miejsce instalacji: A 3.13

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Marcin Kowalski (opiekun aparatury)

34. Platforma pomiarowa

Miejsce instalacji: A 3.13

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Marcin Kowalski (opiekun aparatury)

35. Generator impulsów

Miejsce instalacji: A 3.13

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Marcin Kowalski (opiekun aparatury)

36. Łańcuchowa Reakcja Polimerazy w czasie Rzeczywistym (Real Time PCR)

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

37. Sekwenator następnej generacji

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

38. Analizator stanów logicznych + osprzęt

Miejsce instalacji: A.3.13

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Marcin Kowalski (opiekun aparatury)

39. Zestaw do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) i reakcji skórno-galwaniczniej (GSR)

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

40. Audiotympanometr

Miejsce instalacji: A.1.26

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

41. Audiometr rejestrujący otoemisje akustyczne

Miejsce instalacji: A.1.43

Osoby:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (opiekun aparatury)

42. Kabina audiometryczna ciszy z audiometrem

Miejsce instalacji: A.3.26

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Joanna Dreszer-Drogorób (opiekun aparatury)

43. EyeTracer firmy Mirametrix

Model: S2

Miejsce instalacji: A.3.27

Zespoły:

  • Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki - ZIFI

Osoby:

  • dr Bibianna Bałaj (opiekun aparatury)

44. Spektometr mas ze źródłem jonów poprzez elektrorozpylanie (ESI-Q-TOF) wraz z oprogramowaniem

Miejsce instalacji: B.1.15

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

45. Spektrometr mas z jonizacją poprzez desorpcję z matrycy (MALDI-TOF/TOF)

Miejsce instalacji: B.1.15 B.1.21

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

46. Ultraszybki chromatograf cieczowy

Miejsce instalacji: B.1.13

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

47. Urządzenie do przepływowego frakcjonowania w polu zewnętrznym w kanale asymetrycznym (Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation)

Miejsce instalacji: B.1.28

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

48. Detektor UV do chromatografu jonowego

Miejsce instalacji: B.1.28

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

49. Układ membranowy SLM

Miejsce instalacji: B.1.21 B.1.22

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

50. Zestaw do kapilarnej chromatografii cieczowej

Miejsce instalacji: B.1.12

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

51. Detektor fluorescencyjny z celami do elektroforezy kapilarnej i mikrochromatografii

Miejsce instalacji: B.1.22

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

52. Termocykler Realtime

Miejsce instalacji: B.1.22

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)
  • Julia Berdychowska

53. Termocykler

Miejsce instalacji: B.1.22

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

54. System dokumentacji żeli

Miejsce instalacji: B.1.22 B.1.33 B.1.49

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

55. System do elektroforezy

Miejsce instalacji: B.1.37

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

56. Wirówka z chłodzeniem i wirówka wysokoobrotowa

Miejsce instalacji: B.1.37

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

57. Termomikser

Miejsce instalacji: B.1.37

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

58. Elektroporator

Miejsce instalacji: B.1.37

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

59. Zaawansowany system przygotowania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze

Miejsce instalacji: B.1.21 B.1.28 B.1.49

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

60. System kontroli wymiany gazów

Miejsce instalacji: B.1.11 B.1.12 B.1.13 B.1.15 B.1.20 B.1.21 B.1.22 B.1.28 B.1.38 B.1.43 B.1.44 B.1.49

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

61. Mineralizator

Miejsce instalacji: B.1.43

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

62. Sterylizator

Miejsce instalacji: B.1.33

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

63. Pompy próżniowe

Miejsce instalacji: B.1.21

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

64. Ekstraktory do fazy stałej

Miejsce instalacji: B.1.21

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

65. Generator azotu

Miejsce instalacji: B.0.16

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

66. Bezolejowa sprężarka powietrza

Miejsce instalacji: B.1.15

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

67. Homogenizator

Miejsce instalacji: B.1.21

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

68. Mieszadło mechaniczne

Miejsce instalacji: B.1.21

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (opiekun aparatury)

69. Elektroporator

Miejsce instalacji: A.2.11

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

70. System do elektroforezy pulsacyjnej z wyposażeniem dodatkowym

Miejsce instalacji: A.2.33

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

71. System do dokumentacji żeli

Miejsce instalacji: A.2.33

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

72. Aparat do Łańcuchowej Reakcji Polimerazy (PCR) z podwójnym blokiem

Miejsce instalacji: A.2.12 A.2.26 A.2.30

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

73. Sekwenator kapilarowy

Miejsce instalacji: A.2.12

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

74. Autoklaw

Miejsce instalacji: A.2.14

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

75. Szafy fitotronowe z chłodzeniem

Miejsce instalacji: A.2.18

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

76. Zmywarka laboratoryjna

Miejsce instalacji: A.2.14

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

77. Spektrofotometr UV/VIS

Miejsce instalacji: A.2.26

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

78. Sonikator z wyposażeniem dodatkowym

Miejsce instalacji: A.2.11 A.2.14

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

79. Wytrząsarka „bead beater”

Miejsce instalacji: A.2.11

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

80. Zaawansowany system przygotowywania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze

Miejsce instalacji: A.2.14 A.2.26 A.2.29

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

81. Wirówka osobista

Miejsce instalacji: A2.12 A2.11 A2.32 A2.33 A2.34

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

82. Mikrowytrząsarka termostatowana z wyposażeniem

Miejsce instalacji: A.2.26 A 2.27 A 2.28 A2.29 A2.30 A.2.31

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

83. Wirówka z chłodzeniem i rotorami

Miejsce instalacji: A 2.26 A 2.29 A 2.32

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

84. Urządzenie do pipetowania pipetami szklanymi

Miejsce instalacji: A.2.11 A.2.12 A.2.26 A.2.27 A.2.28 A.2.29 A.2.30 A.2.31 A.2.32 A.2.33 A.2.34

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

85. Waga analityczna

Miejsce instalacji: A.2.26 A.2.29 A.2.34

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

86. Mieszadło magnetyczne z podgrzewaczem

Miejsce instalacji: A.2.29

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

87. Pojemnik do przechowywania enzymów w zamrażarce

Miejsce instalacji: A.2.11 A.2.12 A.2.26 A.2.27 A.2.28 A.2.29 A.2.30 2.31 A.2.32 A.2.33 A.2.34

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

88. Transiluminator UV

Miejsce instalacji: A.2.33

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

89. Mikrowytrząsarka typu „vortex”

Miejsce instalacji: A.2.11 A.2.12 A.2.26 A.2.27 A.2.28 A.2.29 A.2.30 A.2.31 A.2.32 A.2.33 A.2.34

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

90. Podłogowa platforma wytrząsająca do termostatowanego pokoju hodowlanego z wyposażeniem

Miejsce instalacji: A.2.27

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Marcin Gołębiewski (opiekun aparatury)

91. System uzyskiwania wody ultraczystej

Miejsce instalacji: A.2.14

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Krzysztof Domagalski (opiekun aparatury)

92. System uzyskiwania wody dejonizowanej

Miejsce instalacji: A.2.14

Projekty badawcze:

Zespoły:

  • Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Osoby:

  • dr Krzysztof Domagalski (opiekun aparatury)