PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

II Projekt badawczy


Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep

Kierownik projektu prof. dr hab. Bogusław Buszewski

 

Działanie Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep będzie koncentrowało się na prowadzeniuinterdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu:

  • monitoringu (chemicznego i biologicznego),

  • diagnostyki medycznej (wczesne wykrywanie chorób nowotworowych i poszukiwanie biomarkerów).

 

Działalność ta opierać będzie się na:

  • opracowywaniu nowych metodyk analitycznych i diagnostycznych,

  • badaniach wdrożeniowych,

  • analizach referencyjnych,

  • wykonywaniu badań rutynowych z uwzględnieniem oceny skażenia i oddziaływania na środowisko.

Towarzyszyć temu będą opracowania nowych materiałów i urządzeń pomocniczych (metody przygotowania próbek) niezbędnych we współ-czesnej chemii analitycznej, np. urządzenia typu ,,sztuczny nos” do oznaczania lotnych składników powietrza, substancji zapachowych i odorów. 
 
Drugim celem Centrum BioSep będzie oddziaływanie na specjalistów związanych z różnymi gałęziami przemysłu, co pozwoli na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne pomocne przy wdrażaniu nowych rozwiązań naukowo-technicznych. Przygotowanie specjalistów w zakresie nowoczesnych technik analitycznych stosowanych zarówno w specjalistycznych laboratoriach kontrolno - pomiarowych, jak i przyzakładowych laboratoriach kontroli jakości, niewątpliwie wpłynie na uzyskiwanie lepszych wyników, wprowadzanie innowacji i nowych technologii.