PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

MRI


INFORMACJE DLA OSOBY BADANEJ
PRZED BADANIEM REZONANSEM MAGNETYCZNYM

 

ZALECENIA OGÓLNE:

 1. Wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.
 2. Przed badaniem MR nie jest wymagane pozostanie na czczo.
 3. Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej.
 4. Do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec uszkodzeniu). Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.
 5. Pacjentom skierowanym na badania głowy i oczodołów zaleca się rezygnację z wykonania makijażu oraz nie używania lakieru do włosów (kosmetyki zawierają drobinki metali, które mogą zafałszować wynik).
 6. Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie - rezonans nie wpływa na ich działanie.
 7. Ze względu na prawidłową ocenę radiologiczną w niektórych badaniach wymagane jest podanie dożylne tzw. środków kontrastowych, w przypadkach medycznie uzasadnionych, środek kontrastowy jest podawany na zlecenie lekarza radiologa nadzorującego badanie. Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona.
 8. W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody. Również w niektórych przypadkach wykonuje się wlew doodbytniczy.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM:

 • wszczepione urządzenia elektryczne jak: defibrylator-kardiowerter lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy,
 • metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, płytki ortopedyczne, itp.)
 • klaustrofobia ( uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.

Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni.

 

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala.
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania.

W przypadku niektórych badań MR podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie, rzadziej doustnie, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. W przypadku dożylnego podania, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli kontrast podawany jest doustnie, to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami.

 

PRZEBIEG BADANIA:

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne.

Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania. Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.

 

PO BADANIU:

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki .Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu

 

Formularz ankiety i zgód
(do wypełnienia przed badaniem)