PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Zarządzenia i regulaminy


2017

 

Uchwała Senatu (US.30.2017) - Regulamin korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej w UMK w Toruniu

Załącznik 1. - Karta udostępniania aparatury naukowo-badawczej
Załącznik 2. - Umowa najmu

Zarządzenie Rektora UMK (ZR.196.2017) - Polityka bezpieczeństwa sieci komputerowej UMK w Toruniu

Załącznik 1. - zarządzanie kontami
Załącznik 2. - zarządzanie domenami
Załącznik 3. - Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 7 - w sprawie zasad obsługi skanera fMRI (z 25-10-2017)

2014

Zarządzenie Rektora UMK (ZR.184.2014) - w sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej ...

Załącznik 1. - karta po ekspozycji zawodowej
Załącznik 2. - wykaz osób przeszkolonych w zakresie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej

Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi w ICNT

Załącznik 1. - karty przekazu odpadów w ICNT
180102   180103   180106   180108

Objaśnienia do kart przekazu odpadu w ICNT

Załącznik 2. - karta ewidencji odpadu w ICNTObjaśnienia do karty ewidencji odpadu w ICNT

Zarządzenie Rektora UMK (ZR.212.2014) - w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi i medycznymi ...

Zarządzenie Rektora UMK (ZR.183.2014) - w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi i medycznymi ...

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 6 - w sprawie zasad pobierania kluczy i wprowadzania gości na teren ICNT (z 6-10-2014)

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 5 - w sprawie odpowiedzialności za aparaturę i sprzęty ... (z 5-05-2014)

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 4 - w sprawie godzin funkcjonowania budynku (z 25-03-2014)

2013

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 3 - w sprawie powołania zespołów badawczych (z 10-12-2013)

Załącznik 1. - Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych
Załącznik 2. - Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep
Załącznik 3. - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki -  ZIFI
Załącznik 4. - Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 2 - w sprawie zasad korzystania z aparatury naukowo – badawczej w budynku ICNT (z 25-01-2013)

2012

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 1 - w sprawie zasad funkcjonowania budynku od 1 grudnia 2012r. (z 28-11-2012) - Zarządzenie zmieniające

2007

Zarządzenie Rektora UMK nr 76 - Regulamin Sieci Komputerowej UMK w Toruniu (z 18-09-2007)