PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Konferencja ICNT 2013


Konferencja wieńcząca Projekt pn. "Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu"

Termin: 29 listopada 2013 rok
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu ul. Gagarina 11
oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, ul. Wileńska 4

Patronat nad Konferencją objął

Jego Magnificencja Rektor
Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rada Programowa Konferencji

Dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK - przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Wiesław Nowak
Prof. dr hab. Chandra Pareek

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK

Dr Jaromir Patyk
Mgr Monika Janowska
Mgr Natalia Pliszczyńska
Mgr Ewelina Wilska

Program Konferencji

10:00 - 10:15    Otwarcie konferencji (Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej)
10:15 – 11:45    Prezentacja realizowanych projektów naukowo-badawczych w ICNT:

10:15 – 10:35    Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych
10:35 – 11:00    Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BIOSEP
11:00 – 11:25    ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
11:25 – 11:45    Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

11:45 - 12:05    Przerwa kawowa
12:05 - 14:05    Panel ekspertów:

12:05 – 12:35    Prezentacja firmy Giza Polish Ventures
12:35 – 13:05    Prezentacja Ogólnopolskiego Klastera Innowacyjnych Przedsiębiorstw
13:05 – 13:35    Prezentacja Pracowni Genetyki Nowotworów
13:35 - 14:05    Prezentacja Firmy Avrentim

14:05 - 15:00    Lunch w budynku ICNT
15:00 - 16:00    Zwiedzanie ICNT