logoICNT
I
NTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
linia
Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
linia
Strona Główna
Aktualności
O projekcie
Badania
Dokumenty
Galeria
Konferencja
Kontakt

logo UMK


Całkowita Wartość
Projektu:

71.522.577,47 zł
w tym:
EFRR:
49.753.375,00 zł

Badania

I Projekt badawczy:
Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych
Kierownik projektu prof. dr hab. Chandra Pareek

 

II Projekt badawczy:
Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep
Kierownik projektu prof. dr hab. Bogusław Buszewski

 

III Projekt badawczy:
ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Nowak 

 

IV Projekt badawczy:
Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie
Kierownik projektu prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz 

wizm_min_1
wiz_min_2
wiz_min_3


linia
logotyp

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013