logoICNT
I
NTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
linia
Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
linia
Strona Główna
Aktualności
O projekcie
Badania
Dokumenty
Galeria
Konferencja
Kontakt

logo UMK


Dokumenty

Akty prawa wewnętrznego:

1. Uchwała Senatu UMK Nr 79 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu - Biuletyn Prawny UMK, Nr 6 z dnia 30 czerwca 2008 roku

2. Uchwała Senatu UMK Nr 98 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu

3. Zarządzenie Nr 141 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

4. Specyfikacja aparatury badawczo-naukowej oraz wyposażenia

5. Zarządzenie Nr 190 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

6. Uchwała Senatu UMK nr 33 Regulamin Organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii z dnia 26 marca 2013 r.

wizm_min_1
wiz_min_2
wiz_min_3
Całkowita Wartość
Projektu:

71.522.577,47 zł
w tym:
EFRR:
49.753.375,00 zł

linia
logotyp

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013