logoICNT
I
NTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
linia
Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
linia
Strona Główna
Aktualności
O projekcie
Badania
Dokumenty
Galeria
Konferencja
Kontakt

logo UMK


Całkowita Wartość
Projektu:

71.522.577,47 zł
w tym:
EFRR:
49.753.375,00 zł

Galeria

ICNT_1

Galeria zdjęć związanych z budową
Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 25 stycznia 2012r.

"Sympozjum" 11 października 2011r.

"Forum Przedsiębiorczości Akademickiej"  2011r. i 2012r.

Konferencja 11 maja 2011r.

wizm_min_1
wiz_min_2
wiz_min_3


linia
logotyp

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013