logoICNT
I
NTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
linia
ZAPRASZAMY 29 listopada 2013 r. na KONFERENCJĘ wieńczącą Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
linia
Strona Główna
Aktualności
O projekcie
Badania
Dokumenty
Galeria
Konferencja
Kontakt

logo UMK


Całkowita Wartość
Projektu:

71.522.577,47 zł
w tym:
EFRR:
49.753.375,00 zł

Szanowni Państwo

 Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu stanowi jeden z kluczowych projektów realizowanych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nadzieję, że dzięki Naszej stronie zachęcimy Państwa do zapoznania się z jego założeniami.
 
Istotą przedsięwzięcia jest budowa i wyposażenie nowopowstającej jednostki, poprzez stworzenie infrastruktury badawczo-naukowej dla badań mających znaczenie aplikacyjne oraz dla przyciągnięcia, stabilizacji i rozwoju kadry badawczej o najwyższych kwalifikacjach.
 
Realizacja głównego celu projektu, tj. wzrost współpracy sfery nauki, badań i rozwoju z przedsiębiorstwami w zakresie transferu wiedzy poprzez utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu przyczyni się m.in. do poprawy potencjału przedsiębiorstw, zwiększenia ich wydajności, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, polepszenia jakości oferowanych produktów, w rezultacie wpłynie na poprawę konkurencyjności oraz rozwój ekonomiczny regionu.
 
Jesteśmy przekonani, iż realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do rozwoju gospodarki w szczególności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz pozwoli nawiązać trwałą współpracę sektora B+R z gospodarką.
 
Zapraszamy do współpracy!

 

Dyrektor

Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

i Koordynator Projektu

 

dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK

 

wizm_min_1
wiz_min_2
wiz_min_3
 
linia
logotyp

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013