logoICNT
I
NTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
linia
Projekt pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
linia
Strona Główna
Aktualności
O projekcie
Badania
Dokumenty
Galeria
Konferencja
Kontakt

logo UMK


Całkowita Wartość
Projektu:

71.522.577,47 zł
w tym:
EFRR:
49.753.375,00 zł
Plan konferencji
10:00 - 10:15    Otwarcie konferencji (Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej)
10:15 – 11:45    Prezentacja realizowanych projektów naukowo-badawczych w ICNT:
10:15 – 10:35    Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych
10:35 – 11:00    Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BIOSEP
11:00 – 11:25    ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
10:25 – 11:45    Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie
11:45 - 12:05    Przerwa kawowa
12:05 - 14:05    Panel ekspertów:
12:05 – 12:35    Prezentacja firmy Giza Polish Ventures
12:35 – 13:05    Prezentacja Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
13:05 – 13:35    Prezentacja Pracowni Genetyki Nowotworów
13:35 - 14:05    Prezentacja Firmy Avrentim
14:05 - 15:00    Lunch w budynku ICNT
15:00 - 16:00    Zwiedzanie ICNT
wizm_min_1
wiz_min_2
wiz_min_3

linia
logotyp

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013