PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

WSPÓŁPRACA


Od roku 2016 Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii podejmuje inicjatywę tworzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych z partnerami zewnętrznymi w oparciu o możliwości badawcze istniejące w ICNT. Inicjatywa jest ukierunkowana na innowacyjne projekty przygotowywane przez osoby, zespoły oraz instytucje naukowo-badawcze nie dysponujące specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą, ale zainteresowane współpracą z ICNT. Celem inicjatywy jest integracja środowisk naukowych oraz integracja wiedzy z różnych dyscyplin.

Zasady współpracy:

- naukowcy, zespoły naukowe oraz instytucje naukowo-badawcze zainteresowane współpracą z ICNT przygotowują wnioski o finasowanie badań (tzw. granty) w ramach programów oferowanych przez NCN, NCBiR, Horyzont 2020, Norway Grants lub inne instytucje,

- w przygotowywanych wnioskach naukowcy, zespoły badawcze oraz instytucje naukowo-badawcze spoza UMK mogą zachować kierowniczą rolę w projekcie,

- w przygotowanych wnioskach UMK jest pełnoprawnym członkiem konsorcjum badawczego i oferuje wspólne wykorzystanie specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w ICNT oraz udział specjalistów w zespole wykonawców zadań naukowych projektu,

- przygotowane projekty uwzględniają koszty bezpośredniego prowadzenia badań z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury znajdującej się w ICNT (materiały zużywalne, płace itp.),

- UMK oferuje zatrudnienie naukowców kluczowych dla realizacji projektu w ramach budżetu projektu,

- UMK partycypuje w kosztach pośrednich grantów jak każdy członek konsorcjum na zasadach przewidzianych regulaminem konkursów,

- wykluczone są projekty badawcze o charakterze komercyjnym, usługowym lub w inny sposób naruszające zasady funkcjonowania ICNT jako centrum naukowo-badawczego utworzonego ze wsparciem Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu 2016 preferowane są wnioski przewidujące wspólne korzystanie z następującej aparatury naukowo- badawczej:

- Tomograf funkcjonalny Jądrowego Rezonansu Magnetycznego 3,0 T,

- Aparat do psychofizycznych badań słuchu i mowy (RZ6 z firmy TDT),

- EEG (do jednoczesnej rejestracji w fMRI) i wyposażenie do elektrofizjologicznych testów,

- Endostroboskop do obserwacji i rejestracji pracy strun głosowych,

- Audiometryczna kabina ciszy z miejscem leżącym,

- Audiometryczna kabina ciszy,

- Urządzenie do przezczaszkowej stymulacji TMS z neuronawigacją,

- Zestaw do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA),

- Elektromagnetyczny detektor ruchu i pozycjoner położenia w przestrzeni 3D,

- Sakadometr współpracujący z systemem rezonansu magnetycznego,

- Audiotympanometr,

-Audiometr rejestrujący otoemisje akustyczne.

 

BIURO

Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 02  fax: 56 665 60 03

e-mail: icnt@umk.pl