ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

Kierownik Laboratorium: dr hab. Alicja Chruścińska

W ramach Laboratorium Datowania Luminescencyjnego realizowane będą następujące projekty interdyscyplinarne:określanie wieku osadów geologicznych metodą OSL; datowanie obiektów zabytkowych (ceramika, cegła) oraz wykonywanie testów autentyczności dzieł sztuki metodami luminescencyjnymi; badania wpływu promieniowania jonizującego na właściwości nowych materiałów (stymulowana luminescencja jest narzędziem detekcji defektów strukturalnych); badanie poziomu napromieniowania środowiska po wypadkach i katastrofach jądrowych.