ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

dr Krzysztof Rykaczewski
adiunkt
Nauczyciele ICNT

pokój: F405
tel.: +48-56-6113463
fax: +48-56-611-29-87
e-mail: mozgun@mat.umk.pl


Bibliografia