Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

dr hab. Andrzej Jamiołkowski

tel: +48 56 611 3230
jam@fizyka.umk.pl