Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz – przewodniczący Rady Naukowej ICNT

tel: +48 56 665 6001
tel: +48 56 665 6004
tel: +48 56 611 4339
lukaszju@chem.umk.pl