ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Collaboration

Alphabetically:

 

 • Ah-Hwee Tan, School of Computer Engineering, Nanyang Technological University, Sinagpore

 • Andrzej Cichocki, Brain Science Institute, RIKEN, Wakoshi, Saitama, Japan

 • Athena Demertzi, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France

 • Coma Science Group

 • Dania Gutierrez, Biomedical Signal Processing Lab, Center for Research and Advanced Studies (Cinvestav), Monterrey’s Unit, Mexico

 • dr hab. Aneta Brzezicka prof. SWPS, kierownik GamesLab Uniwersytetu SWPS w Warszawie

 • dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, kierownik Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

 • dr Paweł Sokal, Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

 • Fundacja Artystyczno – Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze – Wprowadzanie i rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych w badaniach nad zjawiskami sztuki najnowszej.

 • Fundacja Światło

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Współpraca naukowo-dydaktyczna realizowana w ramach grantu pt. NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci, projekt finansowany ze srodków NCN, Symfonia 1.

 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • Isao Yamada, Yamada Lab, Department of Communications and Computer Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan

 • Jacek Mandziuk, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

 • Jarosław Meller, Department of Biomedical Informatics, Cincinnati Children’s Hospital Research Foundation (CCHRF), USA

 • Julian Szymański, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

 • Katedra Neurochirurgii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

 • Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, kierownik Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania

 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan

 

 • Lorina Naci, The Brain and Mind Institute, Western University, Canada

 • Marek Binder, Instytut Pasychologii,Universytet Jagielloński w Krakowie

 • Mateusz Gola, Institute for Neural Computation (INC), University of California, San Diego, California, United States

 • Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego – Współpraca naukowa realizowana w ramach grantu NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci, projekt finansowany ze srodków NCN, Symfonia 1.

 • Owen Lab, Western University, Canada

 • Pracownia Neuropsychologii PAN w Warszawie

 • Pracownia Psychologii Niemowląt – Babylab, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Współpraca w ramach BabyLab.

 • Pracownia Układu Wzrokowego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

 • prof. Marek Harat, Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Bydgoszczy

 • Simone Kühn, Center for Lifespan Psychology, Max Planck Institute for Human Development, Berlin, Germany, and University Medical Center Hamburg – Eppendorf, Hamburg, Germany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Współpraca naukowa realizowana w ramach grantu pt. NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci, projekt finansowany ze srodków NCN, Symfonia 1.

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie – Współpraca naukowa realizowana w ramach grantu pt. NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci, projekt finansowany ze srodków NCN, Symfonia 1

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu