PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Aktualności


Miliony na badania mózgu w ICNT

2016-07-21

Badania zrealizowane będą przy pomocy rezonansu magnetycznego do badań mózgu fMRI ICNT

Nagrody Marszałka 2016

2016-06-23

Wyróżnienie dla Zespołu z Laboratorium Neurokognitywnego ICNT

V Polski Kongres Genetyki

2016-06-04

odbędzie się w Łodzi w dniach 19-22.09.2016r. Termin zgłaszania abstraktów upływa z dniem 30 czerwca 2016 r.

Zbadaj słuch dziecka w ICNT

2016-05-04

Trwa rekrutacja na badania dzieci w wieku od 6 do 12 miesiąca życia ...

Weź udział w badaniu EEG

2016-05-04

którego celem jest sprawdzenie tego jak Twój mózg reaguje na fonemy pochodzące z języka obcego.

Plan zaangażowania personelu projektu

2016-04-27

obowiązek przygotowania Planu dotyczy kierowników projektów

Badania ekspresji genów na różnych poziomach- bezpłatne seminarium

2016-04-27

optymalne zastosowanie reakcji qPCR i systemów genów reporterowych lucyferazy

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach

2016-01-15

osoby powyżej 65. roku życia

Kolejne medale

2015-11-25

dla Dyrektora oraz naukowców związanych z ICNT

Granty na badania w ICNT

2015-11-20

mgr Karolina Finc (ICNT) oraz mgr Ewa Ratajczak (WFAiIS)

DWA ZŁOTE MEDALE

2015-05-10

Dyrektor ICNT oraz zespół skupiony wokół Laboratorium Neurokognitywnego ICNT, kierowany przez prof. Włodzisława Ducha otrzymali złote medale

Pracownia Baby Lab

2015-03-24

zaprasza rodziców z dziećmi poniżej 3 roku życia na badanie funkcji poznawczych z wykorzystaniem elektroencefalografu (EEG) oraz okulogramu (eye-trackera)

Pierwszy projekt w ramach Horyzont 2020 w ICNT

2015-01-20

Kierownik Laboratorium Analiz Nieniszczących prof. dr hab. Piotr Targowski

Granty w ICNT

2014-03-07

Uprzejmie informuję, że naukowcy zatrudnieni w UMK lub poza UMK...

Więcej aktualności

Strona główna


Szanowni Państwo

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii powstało w ramach realizacji projektu pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu stanowiącego jeden z kluczowych projektów realizowanych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nadzieję, że dzięki Naszej stronie zachęcimy Państwa do zapoznania się z jego założeniami.

Istotą przedsięwzięcia była budowa i wyposażenie nowopowstającej jednostki, poprzez stworzenie infrastruktury badawczo-naukowej dla badań mających znaczenie aplikacyjne oraz dla przyciągnięcia, stabilizacji i rozwoju kadry badawczej o najwyższych kwalifikacjach.

Realizacja głównego celu projektu, tj. wzrost współpracy sfery nauki, badań i rozwoju z przedsiębiorstwami w zakresie transferu wiedzy poprzez utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu będzie się przyczyniało m.in. do poprawy potencjału przedsiębiorstw, zwiększenia ich wydajności, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, polepszenia jakości oferowanych produktów, w rezultacie wpłynie na poprawę konkurencyjności oraz rozwój ekonomiczny regionu.

Jesteśmy przekonani, iż realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do rozwoju gospodarki w szczególności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz pozwoli nawiązać trwałą współpracę sektora B+R z gospodarką.

Zapraszamy do współpracy!

Dyrektor
Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
i Koordynator Projektu

dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK