ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zestawienie aparatury należącej do poszczególnych zespołów

 

Poniżej prezentujemy Wykaz infrastruktury badawczej, która może być udostępniana podmiotom zewnętrznym.

Udostępnianie infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych wymaga podpisania stosownej umowy na korzystanie z infrastruktury. Udostępnianie infrastruktury odbywa się wyłącznie na terenie Uniwersytetu.

Zespół Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep 

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Spektrometr mas ze źródłem jonów poprzez elektrorozpylanie (ESI-Q-TOF) wraz z oprogramowaniem  (ICNT 664/2) oraz:
– Detektorem mas LC/MS/MS typu Q-TOF z pompą turbo i pompą wstępną
– Zestawem komputerowym 500 GB, RAM 3GB oraz 2 monitorami 22″ i drukarką laserową
– Analizatorem GCxGC TOF MS Pegasus 4D
– Analizatorem UHPLC
– Komputerem sterującym z dyskiem twardym 500GB, RAM 4 GB, monitorem LCD 23″ oraz drukarką laserową
– Chromatografem gazowym 7820 A
– Jednostką centralną HP z monitorem HP 23″
– Ultrawysokosprawnym chromatografem cieczowym z pompą
– Jednostką centralną DELL Precision T 3600
– UPS APC

Spektrometr mas z jonizacją poprzez desorpcję z matrycy (MALDI-TOF/TOF)  (ICNT 664/3) wraz z:
– Systemem elktroforetycznego rozdziału białek
– Chromatografem cieczowym nano HPLC z mikrokolektorem frakcji
– Oprogramowaniem sterującym
– Zestawem komputerowym z dyskiem 1 TB i pamięcią 4 GB, monitorem 22″, drukarką laserową
– Elektroforezą kapilarną BackMana
– Proteiner FC II (B 1.22)
– Jednostkami centralnymi HP x3 wraz z monitorem lenovo, monitorami HP: 24″, 22″, 22″
– Układem optycznym MALDI
– Reflektronem MALDI
– Detektorem LIF

Ultraszybki chromatograf cieczowy  (ICNT 664/4) wraz z:
– Pompą
– Systemem odgazowania
– Termostatem kolumn
– Detektorem UV-VIS
– Detektorem rozproszonego światła
– Komputerem sterującym z dyskiem 300 GB i pamięcią 4 GB oraz monitorem 22″ systemem operacyjnym i specjalnym oprogramowaniem oraz drukarką laserową

Aparatura do przepływowego frakcjonowania w polu zewnętrznym w kanale asymetrycznym (Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation) (ICNT 801/33) wraz z:
– Detektorem światła rozproszonego typu MALS
– Detektorem spektrofotometrycznym UV -VIS
– Detektorem RI
– Tiratorem MPT-2

Detektor UV do chromatografu jonowego (ICNT 664/23)

Układ membranowy SLM (ICNT 801/136) z:
– 2 pompami strzykawkowymi infuzyjnymi
– systemem oczyszczania wody

Zestaw do kapilarnej Chromatografii Cieczowej (ICNT 664/5)  wraz z:
– Wysokociśnieniowym mieszalnikiem rozpuszczalników gradientu
– Wysokociśnieniowym auto samplerem
– Komputerem Fujitsu oraz Dell Vostro
– Monitorem Samsung 22″ oraz Dell 23″
– Notebookiem Dell Vostro 17″
– Drukarką HP OJ 6000

Zawory dozujące (2 szt) (ICNT 801/166) :
– dziesięciodrożny (1 szt) i
– sześciodrożny (1 szt) wraz ze złączkami oraz z kablem zbiorczym RS232 dla czterech zaworów

Detektor fluorescencyjny FP-2020 JASCO (ICNT 664/22) z:
– celami do elektroforezy kapilarnej i mikrochromatografii.
– rozszerzeniem do 900 nm,
– zestawem filtrów.

Termocykler Realtime STEPONE (ICNT 801/141) wraz z:
– System optycznym
– Blokiem z 96 dołkami oraz systemem umożliwiającym zaprogramowanie gradientu temperatur
– Wbudowanym wyświetlaczem dotykowym LCD
– Komputerem przenośnym laptopem Dell Lalitude 19
– Automatycznym systemem pipetowania prób z oddzielnym panelem sterującym

Termocykler MASTERCYCLER PRO S z blokiem srebrnym i gradientem temperatury (ICNT 801/142)

System do dokumentacji żeli  (ICNT 801/143) wraz z:
– Zestawem komputerowym z monitorem 19″, drukarką laserową wraz z oprogramowaniem sterującym
– Stanowiskiem do badania porowatości żeli wraz z komputerem, monitorem 17″, drukarką laserową oraz z oprogramowaniem sterującym
– Odwróconym mikroskopem badawczym w jasnym polu, fluorescencji i kontraście Nomarskiego z systemem akwizycji obrazu, mikromanipulatorem mechanicznym, kamerą chłodzoną, komputerem przenośnym laptop, adapterem do mikroskopu, klatką Faradaya
– Zamrażarką
– Płatkarką do wytwarzania i przechowywania lodu w postaci płatków
– Wagą laboratoryjną
– Porozymetrem

System do elektroforezy wraz (ICNT 801/144) z:
– Aparatem do elektroforezy poziomej
– Aparatem  do półsuchego transferu
– Wirówką laboratoryjną z chłodzeniem z ekranem ciekłokrystalicznym, sterowaniem mikroprocesowym oraz rotorami
– Wirówką laboratoryjną wysokoobrotową  wraz z zasilaczem do technik elektroforetycznych

Wirówka wysokoobrotowa (ICNT 801/145) wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym
– rotorem areozoloszczelnym

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (ICNT 801/148)  wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym,
– rotorami horyzontalnymi, aluminiowymi
– koszami do wirowania płytek i adapterami

Termomikser (ICNT 801/146)

Elektroporator – MULTIPORATOR (ICNT 801/147) wraz z:
– Modułem do bakterii i drożdży
– Modułem do eukariontów
– Modułem do fuzji komórek

Zaawansowany system przygotowania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze:
– Inkubator z atmosferą CO 2 (ICNT 664/8)
– Inkubator z wymuszonym obiegiem Powietrza 2sztuki (ICNT 664/9, ICNT 664/10)
– Spektrofotometr do kontrolowania jakości przygotowywanych próbek wraz z oprogramowaniem sterującym oraz laptopem DELL VOSTRO 2520 z dyskiem 2 GB Ram, dyskiem twardym 350 GB (ICNT 664/11)
– Przesiewacz laboratoryjny wraz z zestawem 13 sit (ICNT 801/60)
– Kriostat cyrkulacyjny (ICNT 801/61)
– Mikrowaga z bramka elektrostatyczną i zestawem pipet (ICNT 801/62)
– Suszarki laboratoryjne 4 szt. (ICNT 801/63, ICNT 801/64, ICNT 801/65, ICNT 801/66)
– Suszarka próżniowa z modułem próżniowym (ICNT 801/67)
– Łaźnia wodna wraz z spiralą chłodzącą, pokrywą, koszykami na kolbę, platformą do koszyków, platformą z 4 statywami na próbówki (ICNT 801/68)
– Wyparka próżniowa, rotacyjna z wyposażeniem cyrkulatorem chłodzącym, kontrolerem próżni, pompą próżniową, naczyniem Dewara (ICNT 801/69)
– Mieszadła magnetyczne z grzaniem 3 szt. (ICNT 801/174, ICNT 801/175, ICNT 801/173)

Komory laminarne:
– Komora laminarna II klasy Safe 2020 1.2, 1 szt. (ICNT 801/162)
– Komora laminarna II klasy Safe 2020 1.8, 1 szt. (ICNT 801/163)

Mineralizator mikrofalowy Nowave SA (ICNT 801/157) wraz z:
– Komorą procesową wyposażoną w system chłodzenia próbek i wentylacji naczyń
– Cyfrowym  wyświetlaczem
– Kompletnym stelażem do próbek

Sterylizator (ICNT 801/158)

Pompy próżniowe, 2 szt (ICNT 801/150, ICNT 801/151)

Ekstraktory do fazy stałej (z zaworami) (ICNT 801/152), 2 szt. wraz z:
-Systemem do SPE 12 stanowiskowym, 2 szt. 9ICNT 801/153)

Generator azotu (ICNT 801/156)

Bezolejowa sprężarka powietrza (ICNT 441/1)

Homogenizator (ICNT 801/159)

Mieszadło mechaniczne (ICNT 801/183) wraz z :
– Kolorowym wyświetlaczem
– Kontrolerem obrotów

Zespół Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Chandra Pareek

Automatyczny system do oczyszczania DNA (ICNT 801/29) wraz z:
– blatem roboczym z 10 pozycjami do umieszczania płytek, statywów, zasobników z końcówkami do pipetowania i pojemników na odczynniki
– komputerem
– wirówkami, 2 szt.
– wirówką stołową z chłodzeniem
– mikrowytrząsarkami, 2 szt.

Zestaw łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real Time PCR, 2 szt.) (ICNT 801/49 oraz ICNT 801/50) wraz z:
– termocyklerem do PCR
– systemem detekcyjnym wraz z kamerą CCD
– systemem otwartym umożliwiającym analizę kwasów nukleinowych
– komputerem sterującym z dyskiem twardym 2 x160 GB, pamięcią operacyjna 2 GB, monitorem 19 ” oraz niezbędnym oprogramowaniem
– homogenizatorem kulkowym MAG
– drukarką OKI C301 DN
– komorą do przechowywania PCR
– UPSem APC 2200
– jednostką centralną HP

Sekwenator II generacji o średniej przepustowości (ICNT 801/48) wraz z:
– komputerem sterującym  z dyskiem twardym 160 GB oraz dyskiem 500 GB, pamięcią operacyjną 12 GB, monitorem 19” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– systemem analizy sekwencji kwasów nukleinowych
– skanerem umożliwiającym odczyt macierzy
– stacją hybrydyzacyjną
– wirówką próżniową
– wirówką z rotorem
– komputerem sterującym z dyskiem twardym  160 GB, 2 dyskami 160 GB, dyskiem 1 TB, monitorem 22” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– komorą do PCR
– ultrasonikatorem CROWARIS M 220 z komputerem HP
– mieszadłem BIO RS 24

Elektroporator (ICNT 801/1) wraz z:
– modułem do elektroporacji komórek bakteryjnych i drożdżowych
– modułem do elektroporacji komórek eukariotycznych
– modułem do elektrofuzji
– spiralną komora  do elektrofuzji
– chłodziarko-zamrażarkami 5 szt.
– zamrażarkami 6 szt.
– mikrofalówkami 6 szt.

System do elektroforezy pulsacyjnej (ICNT 801/43) z wyposażeniem dodatkowym:
– zasilaczem zintegrowanym z jednostką sterującą
– modułem chłodzącym z pompą
– zestawem grzebieni
– grzebieniem preparatywnym

System do dokumentacji żeli (ICNT 801/30):
– wysuwana taca na transiluminator
– 5-pozycyjny zmieniacz filtrów emisyjnych
– stolik do detekcji chemiluminescencji
– wbudowany opuszczany transiluminator do światła białego
– kamera
– transiluminator z filtrem
– zestaw komputerowy z pamiecią 8 G, dyskiem twardym  2 TB oraz monitorem LCD 21’’
– oprogramowanie z możliwością kalibracji sytemu i wykorzystania go do analizy
– drukarka laserowa Brother

Aparaty do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, 2 szt) (ICNT 801/35 oraz ICNT 801/36):
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z podwójnym blokiem grzejnym
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z podwójnym oraz potrójnym blokiem grzejnym, 2 szt.

Aparaty do elektroferezy horyzontalnej w żelach agarozowych (ICNT 801/37-42) 6 szt:
– z możliwością rozdziału minimum 96  próbek jednocześnie
– saneczkami
– grzebieniami
– zasilaczem

Ultrawirówka z wyposażeniem (ICNT 801/57) wraz z:
– tytanowym rotorem typu ”near vertical”
– tytanowym rotorem stałokątowym
– tytanowym rotorem uchylnym typu ”swinging bucket”
– statywem do przechowywania rotora
– statywem na gilzy
– statywem na próbówki wirowe
– kolorowym ekranem LCD

System do analizy kwasów nukleinowych (ICNT 801/135) wraz z:
– przystawką do analiz elektroforetycznych
– stacją do napełniania płytek
– wytrząsarką
– komputerem sterującym Dell- drukarką Hp LaserJet P3015

Fluorymetry do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych, 5 szt. (I(CNT 664/40-44)

Piec do hybrydyzacji (ICNT 801/52)

Inkubator/wytrząsarka (ICNT 664/6)

Zamrażarki niskotemperaturowe (-80 C) (ICNT 801/44-46), 3 szt

Skaner podczerwony do membran hybrydyzacyjnych ODDYSSEY CLx (ICNT 664/18)

Sorter komórek z cytometrem przepływowym (ICNT 801/32) wraz z:
– jednostką centralną zawierającą układ optyczny
– antyaerozolowym umożliwiającym aseptyczne sortowanie
– przystawką do automatycznego zbierania sortowanych komórek
– systemem kontroli temperatury próbki pobieranej do sortowania
– komputerami z pamięcią operacyjną 4GB, dyskiem twardym 500 GB oraz oprogramowaniem Windows 7 PRO, 3szt
– monitorami Nec 24”, 5 szt.
– drukarkami laserowymi HP Laser Jet CP 1525 n colour, 3 szt.
– UPSami, 2 szt.
– stołami na kółkach, 2 szt.

Mikroskop konfokalny (ICNT 801/31):
– mikroskop odwrócony fluorescencyjny  Leica DMI 6000B CS Trino z przystawka konfokalną TCS SP8  SN: 8100000241 oraz z przystawką do mikrodyssekcji Leica LMD 7000 SN:357808
– statyw mikroskopu
– moduł konfokalny
– stacja robocza  z pamięcią operacyjną 12 GB, dyskiem „szybkim” 160 GB , dyskiem archiwalnym 2TB oraz dwoma monitorami LCD 19”
– moduł mikrodyssekcyjny
– kolorowa kamera cyfrowa CCD 1/3” progressive scan
– komputer z oprogramowaniem, umożliwiający sterowanie system mikrodyssekcyjnym  i wszystkimi funkcjami mikroskopu i kamera cyfrową
– monitor LCD 22’’
– monitor typu Pen Screen 15”
– stół do aparatury x2
– jednostka centralna HP
– monitor NEC 24″

Sekwenator Miseq SY -410-1003 IIIumina  (ICNT 801/51) wraz z:
– komputerem sterującym z pamięcią operacyjną 4 GB, dyskiem 500 GB ekranem dotykowym 12”

Autoklaw z podstawowym wyposażeniem i osłoną czujnika temperatury (ICNT 664/7)

Szafy fitotronowe z chłodzeniem, 4 szt. (ICNT 801/53-56)

Zmywarka laboratoryjna (ICNT 801/47)

Spektrofotometr UV-VIS specord 250 plus (ICNT 664/1) wraz z:
– zestawem komputerowym o pamięci 32 G,
– dyskiem twardym 2 TB
– monitorem 21’’

Sonikator (ICNT 801/138) z wyposażeniem dodatkowym:
– naczyniami Dewara 1 x 50 l oraz 2 x 5 l
– elektronicznym dozownikiem automatycznym
– pHmetrem laboratoryjnym i statywem, 2 szt,
– mieszadłem magnetycznym z grzaniem, 2 szt.
– homogenizatorem mechanicznym

Wytrząsarka „bead beater” (ICNT 801/149)

Zaawansowany system przygotowywania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze (ICNT 801/154) wraz z:
– trzema komorami laminarnymi klasy II z panelami sterowania
– palnikami gazowymi, 5 szt.
– elektronicznymi wagami laboratoryjnymi, 5 szt.
– inkubatorem termostatowanymm
– inkubatorem memmert

Wirówka osobista Mini Spin Plus, 6 szt. (ICNT 801/17-22) wraz z:
– autoklawowalnym rotorem
– silnikiem bezszczotkowym
– wyświetlaczem
– elektronicznym dozownikiem do płynów

Mikrowytrząsarki termostatowane z wyposażeniem (bloki na różnego typu probówki) (ICNT 801/23-28), 6 szt.

Wirówki z chłodzeniem i rotorami stałokątowymi oraz adapterami typu Falcon (ICNT 801/14-16) 3 szt.

Urządzenie do pipetowania pipetami szklanymi, 12 szt. (ICNT 801/2-13)

Transiluminator UV (ICNT 801/137)

Podłogowa platforma wytrząsająca do termostatowanego pokoju hodowlanego z wyposażeniem (ICNT 801/155)

System uzyskiwania wody ultraczystej (ICNT 801/140)

System uzyskiwania wody dejonizowanej (ICNT 801/139)

Uniwersalna suszarka UF110 z wymuszonym obiegiem powietrza (ICNT 801/178)

Łaźnia wodna Memmert wraz ze statywem i pokrywą dwuspadową (ICNT 801/179)

Wytwornica lodu płatkowego Scotsman AF 80 (ICNT 801/184)

Zespół Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Kierownik projektu prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

System do pomiaru biopotencjałów z wieloma kanałami pomiarowymi i konwersją analogowo-cyfrową (ICNT 664/49). System przeznaczony do badań EEG, ECG, EMG, ERP, CNV, ABR i do mapowania elektrycznej aktywności mózgu:
– aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI firmy GE, Discovery MR 750 3.0T) do rejestracji sygnału ze 128 elektrod EEG;
– moduł na kanały bipolarne i inne czujniki sygnałów zewnętrznych;
– zewnętrzny system synchronizacji sygnałów EEG, elektromiograficznych i skórnogalwanicznych;
– czepki umożliwiające rejestrację sygnału EEG;

Okulometr współpracujący z systemem do pomiaru biopotencjałów z komputerem sterującym i monitorem DELL (ICNT 664/48)

Urządzenie do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów (ICNT 801/169) wraz z:
– dwiema cewkami stymulacyjnymi na dedykowanym ramieniu do pozycjonowania: okrągła i precyzyjna chłodzone pasywnie
– dwoma czepkami z elektrodami EEG do prowadzenia jednoczesnej stymulacji i zapisu EEG/TMS:
– nożnym i ręcznym wyzwalaniem impulsu stymulacyjnego
– neuronawigacją TMS
– fotelem diagnostycznym

Zestaw do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) i reakcji skórno-galwaniczniej (GSR) (ICNT 664/50), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– wzmacniaczem
– inputBOXem

Pas oddechowy monitorujący głębokość i częstość oddechu, współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów (ICNT 664/51)

Elektromagnetyczny detektor ruchu i pozycjoner położenia w przestrzeni 3D (POLHEMUS), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów (ICNT 664/45) wraz z:
– kompletem 8 sensorów
– zestawem dwóch piórek
– przełącznikiem ręcznym/nożnym
– urządzeniem do kalibracji systemu
– oprogramowaniem

Sakadometr iViewX RED 250, współpracujący z systemem rezonansu magnetycznego i systemem pomiaru biopotencjałów (ICNT 801/171) wraz z:
– oprogramowaniem
– rejestrowaniem twarzy badanego za pomocą kamery video i rejestrowaniem głosu
– monitorem LCD 22” Dell
– komputerem laptop Dell

 

Rezonans Magnetyczny MR Discovery 750 3.0 T (ICNT 802/1):
– cewka nadawczo-odbiorcza całego ciała Body Coil
– cewka wielokanałowa  do badania układu nerwowego Head Neck Spine M 7000AP
– cewka wielokanałowa typu Phased Array Channel head Coil E8800DB
– system stymulacji oraz rejestracji reakcji pacjenta
– monitor LCD 32 NNL
– komputer do prezenctacji bodzców NNL Nordic Activia A 1.21
– komputer sterujący Discovery MR 750
– monitor LCD 24 NEC A 1.21
– projektor Panasonix PT- VX400E
– komputer Fujitsu Esprimo p700 z monitorem Fujitsu E 19 W
– dwustanowiskowa Konsola Lekarska  Drukarka Hp laser JET pro 100M175n – 2szt A 1.22
– drukarka HP Laser Jet P1102
– detektor implantów metalowych
– niemagnetyczny wózek inwalidzki
– dwugłowicowa strzykawka automatyczna Nemoto Sonix Shot GX
– kamera do obserwacji pacjenta z monitorem 17” firmy ITel
– klatka Faraday’a
– stanowisko anestetyczne do znieczulenia ogólnego Aestiva wraz z monitorem funkcji życiowych MAGLIFE Serenity
– zasilacz awaryjny UPS Eaton1550
– zasilacz awaryjny Eaton 1250
– zestaw muzyczny PURESOUNDAUDIO RELAXTION
– komputer DELL Precision T 3600, monitor DELL 27 – 4 szt
– serwer HP DL 380G7
– zestaw mebli
– zestaw urządzeń sterujących, zasilających fMRI
– serwer + macierz

Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki  i Informatyki

Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Nowak

Bateria sprzętowo-programowa testów psychologicznych z wyposażeniem i licencją, 3 szt.

Mirametrix Eye Tracker Camera (Urządzenie do obserwacji ruchów gałek ocznych) wraz z oprogramowaniem (ICNT 664/36)

EEG i wyposażenie do elektrofizjologicznych testów wraz (ICNT 664/53) z:
– aparatem EEG pracujący poza skanerem fMRI do rejestracji sygnału z 32 elektrod EEG
– czepkiem z elektrodami aktywnymi
– wyposażeniem do elektrofizjologicznych testów
– cewką głowowa 8-kanałową
– elektrodami do EMG pracującymi w polu fMRI
– czujnikiem akceleracji 3D
– urządzeniem do terapii i treningu biofeedback
– systemem do mobilnej i bezprzewodowej akwizycji danych neurofizjologicznych w czasie rzeczywistym-jednostką centralną Dellelektrody do EEG, 2 imput box’y + elektrody

Kabina audiometryczna S40B (ICNT 664/27)

System do pomiaru reakcji niemowląt (oprzyrządowanie do kołyski i kojca) (ICNT 664/47):
– kamera wideo
– dwie kamery internetowe do monitorowania obrotu głowy i kierunku wzroku- Mikrofon pojemnościowy kierunkowy
– mata dotykowa (body pressure measurement system)
– monitor oddechu u niemowląt z możliwością stymulacji
– monitor typu „niania elektryczna”
– dwa komputery przenośne (do nagrywania sygnału wideo na dyski zewnętrzne i obróbki danych) Dell Inspirion 7520 SN: 83FLJV1
– kołyska i kojec

System do pomiaru dawki rocznej metodą spektrometrii gamma (ICNT 664/14)
– spektrometr przenośny: detektor, kriostat przenośny, przenośny analizator cyfrowy, Notebook Dell Latitude E6530
– spektrometr Stacjonarny: detektor, oprogramowanie, jednostka sterująca Roch IPC 6606 z monitorem Ilyana 22″pojemniki pomiarowe typu Marinelli

Zestaw do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji wzbudzanej promieniowaniem alfa i beta (ICNT 664/54):
– komorą czytnika
– zintegrowanym modułem do pomiarów czasowo-rozdzielczych
– detekcją światła
– pompą próżniową
– oprogramowaniem systemu pomiarowego

Wytrząsarka z zestawem sit kalibrowanych (ICNT 801/168)

Stacje graficzne z oprogramowaniem 5 szt. (ICNT 487/5-9):
– komputer Dell Precision T 7600 z pamięcią 64 GB, dyskiem twardym 256 GB oraz 2 monitorami Asus LED VG278HR 27″, 5szt.
– słuchawki Logitech, 5szt.
– kamera Logitech, 5szt.
– przejściówka Displayport, 5szt.
– Okulary Nvidia 3D Vision 2 for Quadro i emiter IR, 5szt.
– Space Mouse, Space pilot PRO Manipulator 3D, 2 szt.
– Falcon Force Feedback kontroler 3D, 1 szt.
– Phantom Omni kontroler 3D, 1 szt.

System do optycznej analizy strukturalnej
– układ wprowadzania wiązki lasera do światłowodu wraz z tłumikiem mocy, peryskopem optycznym, achromatycznym obiektywem, precyzyjnym uchwytem światłowodu FC, światłowodem jednomodowym (ICNT 664/12)
– ultraszybki spektrograf do układu OCT wraz z liniowym detektorem CCD, uchwytem ,siatką dyfrakcyjną, plytą nośną typu breadboard, obiektywem Telexoner, kamerą widma (ICNT 664/13)
– laser nanosekundowy z zasilaczem i tłumikiem mocy (ICNT 664/15)
– skaner 3D wraz z komputerem sterującym Laptop Dell z dyskiem twardym 1,5 TB i dyskiem mSata 32 GB oraz pamięcią 8 GB (ICNT 664/17)
– laser femtosekundowy do układu OCT (ICNT 664/21)
– spektrograf LIBS z kamerą CCD ze wzmacniaczem obrazu, jednsotka kontrolna z zasilaczami, komputer sterujący Dell z dyskiem 500 GB i Pamięcią 4 GB (A 0.21), wraz z monitorem Dell LCD 21″ (A 0.22) oraz EIZO 21″ (ICNT 664/24)
– stół optyczny z podstawą (ICNT 801/133)

Spektrograf mikrofluorescencji  rentgenowskiej μXRF z komputerem sterującym (ICNT 664/16)

Układ do kompleksowej charakteryzacji prototypowych struktur półprzewodnikowych metodami elektrycznymi z osprzętem, komputerem sterującym i oprogramowaniem (ICNT 801/167)

Chłodziarka helowa z kriostatem i kontrolerem temperatury (ICNT 801/170)

Aparatura do optycznej charakteryzacji struktur krystalicznych i cienkowarstwowych Fluoromax – 4P  (ICNT 801/159) wraz z:
– niezbędnymi źródłami wzbudzenia optycznego,
– elementami dyspersyjnymi,
– detektorami,
– układami rejestrującymi,
– wzmacniaczami i układami zasilania,
– akcesoriami elektrycznymi, mechanicznymi i optycznymi,
– układami sterowania,
– komputerem sterującym z monitorem i drukarką,
– oprogramowaniem.

Napylarka próżniowa do cienkich warstw z osprzętem (ICNT 801/172) wraz z:
– próżniowym systemem nanoszenia cienkich warstw metodą termicznego naparowywania
– automatycznym systemem pomp, z odpowiednim zestawem zaworów i zabezpieczeniami
– zasilaczem
– systemem kontroli grubości warstw kompatybilny z zasilaczem źródeł
– system kontroli warstwy naparowanej
– oprogramowaniem sterującym
– zewnętrzną pompą próżniową typu olejowa rotacyjna *jest też mikroskop

Bonder wraz z osprzętem (ICNT 801/165)

Oscyloskop (ICNT 664/19) wraz z:
– kanałami analogowymi i cyfrowymi,
– kanałami RF,
– wyświetlaczem ciekłokrstalicznym,
– sondami pasywnymi, aktywnymi, logicznymi

Analizator układów półprzewodnikowych wraz z dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (ICNT 664/26)

Platforma pomiarowa (prober ostrzowy manualny) do pomiarów przy częstotliwościach sygnału pomiarowego od DC do RF (ICNT 664/25) wraz z osprzętem i akcesoriami:
– modułem podstawowym
– stolikiem pomiarowym
– układem obserwacji próbek
– układem pozycjonerów i sond pomiarowych

Generator impulsów model DG535 (ICNT 801/164)

Analizator stanów logicznych z osprzętem (ICNT 664/20)

Przenośny spektralny tomograf optyczny Libs (ICNT 664/55)
– stolik Lab Jach CJ 750/YJ, 2 szt,
– optical BreadBoard PBG51502, 1 szt.

Zestaw skanerów galwanometrycznych (ICNT 664/56), 2 szt.

Miernik mocy optycznej PM 100D (ICNT 664/57)

Źródło światła o średniej długości fali 870 nm (ICNT 664/58)

Oscyloskop DSO 1024 A (ICNT 664/59)

Aparat Nikon D300S (ICNT 800/1)

Stół optyczny 2000x1000x210 mm (ICNT 801/134)

Kamera CCD AVIVA (ICNT 801/176)