ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zestawienie aparatury należącej do poszczególnych zespołów

Plik *.pdf z Zestawieniem aparatury

Poniżej prezentujemy Wykaz infrastruktury badawczej, która może być udostępniana podmiotom zewnętrznym.

Udostępnianie infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych wymaga podpisania stosownej umowy na korzystanie z infrastruktury. Udostępnianie infrastruktury odbywa się wyłącznie na terenie Uniwersytetu.

Zespół Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep 

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Spektrometr mas ze źródłem jonów poprzez elektrorozpylanie (ESI-Q-TOF) wraz z oprogramowaniem oraz:
– Detektorem mas LC/MS/MS typu Q-TOF z pompą turbo i pompą wstępną
– Zestawem komputerowym 500 GB, RAM 3GB oraz 2 monitorami 22″ i drukarką laserową
– Obudową do pracy Q-TOF
– Analizatorem GCxGC TOF MS Pegasus 4D
– Analizatorem UHPLC
– Komputerem sterującym z dyskiem twardym 500GB, RAM 4 GB, monitorem LCD 23″ oraz drukarką laserową
– Chromatografem gazowym 7820 A
– Jednostką centralną HP z monitorem HP 23″
– Detektorem mas typu Q-TOF
– Ultrawysokosprawnym chromatografem cieczowym z pompą
– Jednostką centralną DELL Precision T 3600
– UPS APC

Spektrometr mas z jonizacją poprzez desorpcję z matrycy (MALDI-TOF/TOF) wraz z:
– Systemem elktroforetycznego rozdziału białek
– Chromatografem cieczowym nano HPLC z mikrokolektorem frakcji
– Oprogramowaniem sterującym
– Zestawem komputerowym z dyskiem 1 TB i pamięcią 4 GB, monitorem 22″, drukarką laserową
– Elektroforezą kapilarną BackMana
– Proteiner FC II (B 1.22)
– Jednostkami centralnymi HP x3 wraz z monitorem lenovo, monitorami HP: 24″, 22″, 22″

Ultraszybki chromatograf cieczowy wraz z:
– Pompą
– Systemem odgazowania
– Termostatem kolumn
– Detektorem UV-VIS
– Detektorem rozproszonego światła
– Komputerem sterującym z dyskiem 300 GB i pamięcią 4 GB oraz monitorem 22″ systemem operacyjnym i specjalnym oprogramowaniem oraz drukarką laserową

Aparatura do przepływowego frakcjonowania w polu zewnętrznym w kanale asymetrycznym (Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation) wraz z:
– Instrumentem do rozdzielania cząstek
– Detektorem światła rozproszonego typu MALS
– Detektorem spektrofotometrycznym UV -VIS
– Detektorem RI
– Analizatorem wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta
– Autosamplerem
– Pompą do generowania przepływów
– Tiratorem MPT-2

Detektor UV do chromatografu jonowego

Układ membranowy SLM z:
– 2 modułami  w formie rolek do samodzielnego przygotowania
– 2 pompami strzykawkowymi infuzyjnymi
– systemem oczyszczania wody

Zestaw do kapilarnej Chromatografii Cieczowej wraz z:
– Wysokociśnieniową pompą dwutłokową
– Wysokociśnieniowym mieszalnikiem rozpuszczalników gradientu
– Detektorem diodowym
– Wysokociśnieniowym auto samplerem
– Komputerem Fujitsu oraz Dell Vostro
– Monitorem Samsung 22″ oraz Dell 23″
– Notebookiem Dell Vostro 17″
– Drukarką HP OJ 6000

Zawory dozujące (2 szt):
– dziesięciodrożny (1 szt) i
– sześciodrożny (1 szt) wraz ze złączkami oraz z kablem zbiorczym RS232 dla czterech zaworów

Detektor fluorescencyjny FP-2020 JASCO z:
– celami do elektroforezy kapilarnej i mikrochromatografii.
– rozszerzeniem do 900 nm,
– zestawem filtrów.

Termocykler Realtime STEPONE wraz z:
– System optycznym
– Blokiem z 96 dołkami oraz systemem umożliwiającym zaprogramowanie gradientu temperatur
– Wbudowanym wyświetlaczem dotykowym LCD
– Komputerem przenośnym laptopem Dell Lalitude 19
– Automatycznym systemem pipetowania prób z oddzielnym panelem sterującym

Termocykler MASTERCYCLER PRO S z blokiem srebrnym i gradientem temperatury

System do dokumentacji żeli wraz z:
– Systemem  archiwizacji obrazu do detekcji próbek
– Stolikiem do detekcji chemiluminescencji
– Kamerą monochromatyczną
– Transiluminatorem First Light
– Zestawem komputerowym z monitorem 19″, drukarką laserową wraz z oprogramowaniem sterującym
– Stanowiskiem do badania porowatości żeli wraz z komputerem, monitorem 17″, drukarką laserową oraz z oprogramowaniem sterującym
– Odwróconym mikroskopem badawczym w jasnym polu, fluorescencji i kontraście Nomarskiego z systemem akwizycji obrazu, mikromanipulatorem mechanicznym, kamerą chłodzoną, komputerem przenośnym laptop, adapterem do mikroskopu, klatką Faradaya
– Zamrażarką
– Płatkarką do wytwarzania i przechowywania lodu w postaci płatków
– Wagą laboratoryjną
– Porozymetrem

System do elektroforezy wraz z:
– Aparatem do elektroforezy poziomej
– Aparatem  do półsuchego transferu
– Wirówką laboratoryjną z chłodzeniem z ekranem ciekłokrystalicznym, sterowaniem mikroprocesowym oraz rotorami
– Wirówką laboratoryjną wysokoobrotową  wraz z zasilaczem do technik elektroforetycznych

Wirówka wysokoobrotowa wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym
– rotorem areozoloszczelnym

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym,
– rotorami horyzontalnymi, aluminiowymi
– koszami do wirowania płytek i adapterami

Termomikser

Elektroporator – MULTIPORATOR wraz z:
– Modułem do bakterii i drożdży
– Modułem do eukariontów
– Modułem do fuzji komórek

Zaawansowany system przygotowania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze:
– Inkubator z atmosferą CO 2
– Inkubator z wymuszonym obiegiem Powietrza 2x
-Spektrofotometr do kontrolowania jakości przygotowywanych próbek wraz z oprogramowaniem sterującym oraz laptopem DELL VOSTRO 2520 z dyskiem 2 GB Ram, dyskiem twardym 350 GB
– Przesiewacz laboratoryjny wraz z zestawem 13 sit
–Kriostat cyrkulacyjny
– Mikrowaga z bramka elektrostatyczną i zestawem pipet
– Suszarki laboratoryjne 4 szt.
– Suszarka próżniowa z modułem próżniowym
– Łaźnia wodna wraz z spiralą chłodzącą, pokrywą, koszykami na kolbę, platformą do koszyków, platformą z 4 statywami na próbówki
– Wyparka próżniowa, rotacyjna z wyposażeniem cyrkulatorem chłodzącym, kontrolerem próżni, pompą próżniową, naczyniem Dewara
– Mieszadła magnetyczne z grzaniem 3 szt.

Komory laminarne:
– Komora laminarna II klasy Safe 2020 1.2, 1 szt.
– Komora laminarna II klasy Safe 2020 1.8, 1 szt.

Mineralizator mikrofalowy Nowave SA wraz z:
– Komorą procesową wyposażoną w system chłodzenia próbek i wentylacji naczyń
– Cyfrowym  wyświetlaczem
– Kompletnym stelażem do próbek

Sterylizator

Pompy próżniowe, 2 szt

Ekstraktory do fazy stałej (z zaworami), 2 szt. wraz z:
-Systemem do SPE 12 stanowiskowym, 2 szt.

Generator azotu

Bezolejowa sprężarka powietrza

Homogenizator

Mieszadło mechaniczne wraz z:
– Kolorowym wyświetlaczem
– Kontrolerem obrotów

Zespół Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Chandra Pareek

Automatyczny system do oczyszczania DNA wraz z:
– blatem roboczym z 10 pozycjami do umieszczania płytek, statywów, zasobników z końcówkami do pipetowania i pojemników na odczynniki
– komputerem
– wirówkami, 2 szt.
– wirówką stołową z chłodzeniem
– mikrowytrząsarkami, 2 szt.

Zestaw łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real Time PCR, 2 szt.) wraz z:
– termocyklerem do PCR
– systemem detekcyjnym wraz z kamerą CCD
– systemem otwartym umożliwiającym analizę kwasów nukleinowych
– komputerem sterującym z dyskiem twardym 2 x160 GB, pamięcią operacyjna 2 GB, monitorem 19 ” oraz niezbędnym oprogramowaniem
– homogenizatorem kulkowym MAG
– drukarką OKI C301 DN
– komorą do przechowywania PCR
– UPSem APC 2200
– jednostką centralną HP

Sekwenator II generacji o średniej przepustowości  wraz z:
– komputerem sterującym  z dyskiem twardym 160 GB oraz dyskiem 500 GB, pamięcią operacyjną 12 GB, monitorem 19” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– systemem analizy sekwencji kwasów nukleinowych
– skanerem umożliwiającym odczyt macierzy
– stacją hybrydyzacyjną
– wirówką próżniową
– wirówką z rotorem
– komputerem sterującym z dyskiem twardym  160 GB, 2 dyskami 160 GB, dyskiem 1 TB, monitorem 22” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– komorą do PCR
– ultrasonikatorem CROWARIS M 220 z komputerem HP
– mieszadłem BIO RS 24

Elektroporator wraz z:
– modułem do elektroporacji komórek bakteryjnych i drożdżowych
– modułem do elektroporacji komórek eukaryotycznych
– modułem do elektrofuzji
– spiralną komora  do elektrofuzji
– chłodziarko-zamrażarkami 6 szt.
– zamrażarkami 6 szt.
– mikrofalówkami 6 szt.

System do elektroforezy pulsacyjnej z wyposażeniem dodatkowym:
– zasilaczem zintegrowanym z jednostką sterującą
– modułem chłodzącym z pompą
– zestawem grzebieni
– grzebieniem preparatywnym

System do dokumentacji żeli:
– wysuwana taca na transiluminator
– 5-pozycyjny zmieniacz filtrów emisyjnych
– stolik do detekcji chemiluminescencji
– wbudowany opuszczany transiluminator do światła białego
– kamera
– transiluminator z filtrem
– zestaw komputerowy z pamiecią 8 G, dyskiem twardym  2 TB oraz monitorem LCD 21’’
– oprogramowanie z możliwością kalibracji sytemu i wykorzystania go do analizy
– drukarka laserowa Brother

Aparaty do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, 3 szt):
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z podwójnym blokiem grzejnym
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z podwójnym oraz potrójnym blokiem grzejnym, 2 szt.

Aparaty do elektroferezy horyzontalnej w żelach agarozowych, 6 szt:
– z możliwością rozdziału minimum 96  próbek jednocześnie
– saneczkami
– grzebieniami
– zasilaczem

Ultrawirówka z wyposażeniem wraz z:
– tytanowym rotorem typu ”near vertical”
– tytanowym rotorem stałokątowym
– tytanowym rotorem uchylnym typu ”swinging bucket”
– statywem do przechowywania rotora
– statywem na gilzy
– statywem na próbówki wirowe
– kolorowym ekranem LCD

Wirówka preparatywna z wyposażeniem wraz z 6 rotorami

System do analizy kwasów nukleinowych wraz z:
– przystawką do analiz elektroforetycznych
– stacją do napełniania płytek
– wytrząsarką
– komputerem sterującym Dell- drukarką Hp LaserJet P3015

Fluorymetry do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych, 5 szt.

Piec do hybrydyzacji wraz z Cross Linker CX-200 (komora UV)

Inkubator/wytrząsarka

Zamrażarki niskotemperaturowe (-80 C), 3 szt

Skaner podczerwony do membran hybrydyzacyjnych ODDYSSEY CLx

Sorter komórek z cytometrem przepływowym wraz z:
– jednostką centralną zawierającą układ optyczny
– antyaerozolowym umożliwiającym aseptyczne sortowanie
– przystawką do automatycznego zbierania sortowanych komórek
– systemem kontroli temperatury próbki pobieranej do sortowania
– komputerami z pamięcią operacyjną 4GB, dyskiem twardym 500 GB oraz oprogramowaniem Windows 7 PRO, 3szt
– monitorami Nec 24”, 5 szt.
– drukarkami laserowymi HP Laser Jet CP 1525 n colour, 3 szt.
– UPSami, 2 szt.
– stołami na kółkach, 2 szt.

Mikroskop konfokalny z przystawką do mikrodyssekcji

Mikroskop konfokalny:
– mikroskop odwrócony fluorescencyjny  Leica DMI 6000B CS Trino z przystawka konfokalną TCS SP8  SN: 8100000241 oraz z przystawką do mikrodyssekcji Leica LMD 7000 SN:357808
– statyw mikroskopu
– moduł konfokalny
– stacja robocza  z pamięcią operacyjną 12 GB, dyskiem „szybkim” 160 GB , dyskiem archiwalnym 2TB oraz dwoma monitorami LCD 19”
– moduł mikrodyssekcyjny
– kolorowa kamera cyfrowa CCD 1/3” progressive scan
– komputer z oprogramowaniem, umożliwiający sterowanie system mikrodyssekcyjnym  i wszystkimi funkcjami mikroskopu i kamera cyfrową
– monitor LCD 22’’
– monitor typu Pen Screen 15”
– stół do aparatury x2
– jednostka centralna HP
– monitor NEC 24″

Sekwenator Miseq SY -410-1003 IIIumina wraz z:
– komputerem sterującym z pamięcią operacyjną 4 GB, dyskiem 500 GB ekranem dotykowym 12”

Autoklaw z podstawowym wyposażeniem i osłoną czujnika temperatury

Szafy fitotronowe z chłodzeniem, 4 szt.

Zmywarka laboratoryjna

Spektrofotometr UV-VIS specord 250 plus wraz z:
– zestawem komputerowym o pamięci 32 G,
– dyskiem twardym 2 TB
– monitorem 21’’

Sonikator z wyposażeniem dodatkowym:
– naczyniami Dewara 1 x 50 l oraz 4 x 5 l
– elektronicznym dozownikiem automatycznym
– pHmetrem laboratoryjnym i statywem, 2 szt,
– mieszadłem magnetycznym z grzaniem, 2 szt.
– homogenizatorem mechanicznym
– wytwornicą lodu

Wytrząsarka „bead beater”

Zaawansowany system przygotowywania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze wraz z:
– trzema komorami laminarnymi klasy II z panelami sterowania
– palnikami gazowymi, 5 szt.
– elektronicznymi wagami laboratoryjnymi, 5 szt.
– inkubatorem termostatowanymm
– inkubatorem memmert

Wirówka osobista Mini Spin Plus, 6 szt. wraz z:
– autoklawowalnym rotorem
– silnikiem bezszczotkowym
– wyświetlaczem
– elektronicznym dozownikiem do płynów

Mikrowytrząsarki termostatowane z wyposażeniem (bloki na różnego typu probówki), 6 szt.

Wirówki z chłodzeniem i rotorami stałokątowymi oraz adapterami typu Falcon, 3 szt.

Urządzenie do pipetowania pipetami szklanymi, 12 szt.

Transiluminator UV

Podłogowa platforma wytrząsająca do termostatowanego pokoju hodowlanego z wyposażeniem

System uzyskiwania wody ultraczystej

System uzyskiwania wody dejonizowanej

Uniwersalna suszarka UF110 z wymuszonym obiegiem powietrza

Łaźnia wodna Memmert wraz ze statywem i pokrywą dwuspadową

Zespół Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie

Kierownik projektu prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

System do pomiaru biopotencjałów z wieloma kanałami pomiarowymi i konwersją analogowo-cyfrową. System przeznaczony do badań EEG, ECG, EMG, ERP, CNV, ABR i do mapowania elektrycznej aktywności mózgu:
– aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI firmy GE, Discovery MR 750 3.0T) do rejestracji sygnału ze 128 elektrod EEG;
– moduł na kanały bipolarne i inne czujniki sygnałów zewnętrznych;
– zewnętrzny system synchronizacji sygnałów EEG, elektromiograficznych i skórnogalwanicznych;
– czepki umożliwiające rejestrację sygnału EEG;
– komputerowe sterowanie urządzeniem i rejestracja wyników pomiarów;
– oprogramowanie do analizy oraz analizy w czasie rzeczywistym.
– wzmacniacz sygnału MR+ x2, USB adapter x 2, monitor do obserwacji narządów mowy

Okulometr współpracujący z systemem do pomiaru biopotencjałów z komputerem sterującym i monitorem DELL

Urządzenie do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– dwiema cewkami stymulacyjnymi na dedykowanym ramieniu do pozycjonowania: okrągła i precyzyjna chłodzone pasywnie
– dwoma czepkami z elektrodami EEG do prowadzenia jednoczesnej stymulacji i zapisu EEG/TMS:
– nożnym i ręcznym wyzwalaniem impulsu stymulacyjnego
– neuronawigacją TMS
– fotelem diagnostycznym

Zestaw do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) i reakcji skórno-galwaniczniej (GSR), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– wzmacniaczem
– inputBOXem

Pas oddechowy monitorujący głębokość i częstość oddechu, współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów

Elektromagnetyczny detektor ruchu i pozycjoner położenia w przestrzeni 3D (POLHEMUS), współpracujący z systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– kompletem 8 sensorów
– zestawem dwóch piórek
– przełącznikiem ręcznym/nożnym
– urządzeniem do kalibracji systemu
– oprogramowaniem

Sakadometr iViewX RED 250, współpracujący z systemem rezonansu magnetycznego i systemem pomiaru biopotencjałów wraz z:
– oprogramowaniem
– rejestrowaniem twarzy badanego za pomocą kamery video i rejestrowaniem głosu
– monitorem LCD 22” Dell
– komputerem laptop Dell

Oprogramowanie integrujące wszystkie funkcje niezbędne do pracy z zapisem EEG i MRI wraz z:
– oprogramowaniem do rejestracji BV Recorder
– oprogramowanie do analizy Analyzer professional
– oprogramowanie do analizy w czasie rzeczywistym Brain Vision Rec View

Oprogramowanie do analizy sygnału przed i po pobudzeniu – TMS BV Analyzer

Oprogramowanie – MATLAB z zestawem narzędzi programistycznych (Toolbox) i Simulinkiem (1 licencja dwustanowiskowa)

Oprogramowanie tworzące graficzne środowisko do akwizycji i analizy danych pomiarowych LabView

Testy psychologiczne:
– test WIN PTK – program instalacyjny
– test WIN PTK – program instalacyjny
– test – E – Tap 2.3
– test – WCST:CV4 Introductory KIT
– test – WCST:CV4 Introductory KIT
– test – E – Tap 2.3

Rezonans Magnetyczny MR Discovery 750 3.0 T:
– cewka nadawczo-odbiorcza całego ciała Body Coil
– cewka wielokanałowa  do badania układu nerwowego Head Neck Spine M 7000AP
– cewka wielokanałowa typu Phased Array Channel head Coil E8800DB
– system stymulacji oraz rejestracji reakcji pacjenta
– monitor LCD 32 NNL
– komputer do prezenctacji bodzców NNL Nordic Activia A 1.21
– komputer sterujący Discovery MR 750
– monitor LCD 24 NEC A 1.21
– projektor Panasonix PT- VX400E
– komputer Fujitsu Esprimo p700 z monitorem Fujitsu E 19 W
– dwustanowiskowa Konsola Lekarska  Drukarka Hp laser JET pro 100M175n – 2szt A 1.22
– drukarka HP Laser Jet P1102
– detektor implantów metalowych
– niemagnetyczny wózek inwalidzki
– dwugłowicowa strzykawka automatyczna Nemoto Sonix Shot GX
– kamera do obserwacji pacjenta z monitorem 17” firmy ITel
– klatka Faraday’a
– stanowisko anestetyczne do znieczulenia ogólnego Aestiva wraz z monitorem funkcji życiowych MAGLIFE Serenity
– zasilacz awaryjny UPS Eaton1550
– zasilacz awaryjny Eaton 1250
– zestaw muzyczny PURESOUNDAUDIO RELAXTION
– komputer DELL Precision T 3600, monitor DELL 27 – 4 szt
– serwer HP DL 380G7
– zestaw mebli
– zestaw urządzeń sterujących, zasilających fMRI
– serwer + macierz

Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki  i Informatyki

Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Nowak

Bateria sprzętowo-programowa testów psychologicznych z wyposażeniem i licencją, 3 szt.

Mirametrix Eye Tracker Camera (Urządzenie do obserwacji ruchów gałek ocznych) wraz z oprogramowaniem

EEG i wyposażenie do elektrofizjologicznych testów wraz z:
– aparatem EEG pracujący poza skanerem fMRI do rejestracji sygnału z 32 elektrod EEG
– czepkiem z elektrodami aktywnymi
– wyposażeniem do elektrofizjologicznych testów
– cewką głowowa 8-kanałową
– elektrodami do EMG pracującymi w polu fMRI
– czujnikiem akceleracji 3D
– urządzeniem do terapii i treningu biofeedback
– systemem do mobilnej i bezprzewodowej akwizycji danych neurofizjologicznych w czasie rzeczywistym-jednostką centralną Dellelektrody do EEG, 2 imput box’y + elektrody

System do pomiaru reakcji niemowląt (oprzyrządowanie do kołyski i kojca):
– kamera wideo
– dwie kamery internetowe do monitorowania obrotu głowy i kierunku wzroku- Mikrofon pojemnościowy kierunkowy
– mata dotykowa (body pressure measurement system)
– monitor oddechu u niemowląt z możliwością stymulacji
– monitor typu „niania elektryczna”
– dwa komputery przenośne (do nagrywania sygnału wideo na dyski zewnętrzne i obróbki danych) Dell Inspirion 7520 SN: 83FLJV1
– kołyska i kojec

System do pomiaru dawki rocznej metodą spektrometrii gamma
– spektrometr przenośny: detektor, kriostat przenośny, przenośny analizator cyfrowy, Notebook Dell Latitude E6530
– spektrometr Stacjonarny: detektor, oprogramowanie, jednostka sterująca Roch IPC 6606 z monitorem Ilyana 22″pojemniki pomiarowe typu Marinelli

Zestaw do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji wzbudzanej promieniowaniem alfa i beta

Zestaw do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji wzbudzanej promieniowaniem alfa i beta wraz z:
– komorą czytnika
– zintegrowanym modułem do pomiarów czasowo-rozdzielczych
– detekcją światła
– pompą próżniową
– oprogramowaniem systemu pomiarowego

Wytrząsarka z zestawem sit kalibrowanych

Serwer centralny ICNT wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem zarządzającym:
– serwer centralny ICNT wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem zarządzającym,
– serwer przestrzeni dyskowej 50 Tb,
– UPS dużej mocy,
– system dyskowym typu LUSTRE,
– oprogramowanie do backupu

Stacje graficzne z oprogramowaniem 5 szt.:
– komputer Dell Precision T 7600 z pamięcią 64 GB, dyskiem twardym 256 GB oraz 2 monitorami Asus LED VG278HR 27″, 5szt.
– słuchawki Logitech, 5szt.
– kamera Logitech, 5szt.
– przejściówka Displayport, 5szt.
– Okulary Nvidia 3D Vision 2 for Quadro i emiter IR, 5szt.
– Space Mouse, Space pilot PRO Manipulator 3D, 2 szt.
– Falcon Force Feedback kontroler 3D, 1 szt.
– Phantom Omni kontroler 3D, 1 szt.

System do optycznej analizy strukturalnej
– układ wprowadzania wiązki lasera do światłowodu wraz z tłumikiem mocy, peryskopem optycznym, achromatycznym obiektywem, precyzyjnym uchwytem światłowodu FC, światłowodem jednomodowym; (bez naklejki)
– ultraszybki spektrograf do układu OCT wraz z liniowym detektorem CCD, uchwytem ,siatką dyfrakcyjną, plytą nośną typu breadboard, obiektywem Telexoner, kamerą widma;
– laser nanosekundowy z zasilaczem i tłumikiem mocy;
– skaner 3D wraz z komputerem sterującym Laptop Dell z dyskiem twardym 1,5 TB i dyskiem mSata 32 GB oraz pamięcią 8 GB;
– laser femtosekundowy do układu OCT;
– spektrograf LIBS z kamerą CCD ze wzmacniaczem obrazu, jednsotka kontrolna z zasilaczami, komputer sterujący Dell z dyskiem 500 GB i Pamięcią 4 GB (A 0.21), wraz z monitorem Dell LCD 21″ (A 0.22) oraz EIZO 21″
– stół optyczny z podstawą.

Spektrograf mikrofluorescencji  rentgenowskiej μXRF z komputerem sterującym

Układ do kompleksowej charakteryzacji prototypowych struktur półprzewodnikowych metodami elektrycznymi z osprzętem, komputerem sterującym i oprogramowaniem

Chłodziarka helowa z kriostatem i kontrolerem temperatury

Aparatura do optycznej charakteryzacji struktur krystalicznych i cienkowarstwowych Fluoromax – 4P wraz z:
– niezbędnymi źródłami wzbudzenia optycznego,
– elementami dyspersyjnymi,
– detektorami,
– układami rejestrującymi,
– wzmacniaczami i układami zasilania,
– akcesoriami elektrycznymi, mechanicznymi i optycznymi,
– układami sterowania,
– komputerem sterującym z monitorem i drukarką,
– oprogramowaniem.

Napylarka próżniowa do cienkich warstw z osprzętem wraz z:
– próżniowym systemem nanoszenia cienkich warstw metodą termicznego naparowywania
– automatycznym systemem pomp, z odpowiednim zestawem zaworów i zabezpieczeniami
– zasilaczem
– systemem kontroli grubości warstw kompatybilny z zasilaczem źródeł
– system kontroli warstwy naparowanej
– oprogramowaniem sterującym
– zewnętrzną pompą próżniową typu olejowa rotacyjna *jest też mikroskop

Bonder wraz z osprzętem

Oscyloskop wraz z:
– kanałami analogowymi i cyfrowymi,
– kanałami RF,
– wyświetlaczem ciekłokrstalicznym,
– sondami pasywnymi, aktywnymi, logicznymi

Analizator układów półprzewodnikowych wraz z dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

Platforma pomiarowa (prober ostrzowy manualny) do pomiarów przy częstotliwościach sygnału pomiarowego od DC do RF wraz z osprzętem i akcesoriami:
– modułem podstawowym
– stolikiem pomiarowym
– układem obserwacji próbek
– układem pozycjonerów i sond pomiarowych

Generator impulsów model DG535

Analizator stanów logicznych z osprzętem

Przenośny spektralny tomograf optyczny Libs:
– stolik Lab Jach CJ 750/YJ, 2 szt,
– optical BreadBoard PBG51502, 1 szt.

Zestaw skanerów galwanometrycznych, 2 szt.

Miernik mocy optycznej PM 100D

Źródło światła o średniej długości fali 870 nm

Oscyloskop DSO 1024 A

Aparat Nikon D300S

Stół optyczny 2000x1000x210 mm

Kamera CCD AVIVA

Oprogramowanie EndNote v17.0 Win&Mac5 – user Volume License

Oprogramowanie Origin Pro 9.1 Concurrent License Win 3- user EDU

Zestaw do tworzenia eksperymentów naukowych CEDRUS:
– oprogramowanie do tworzenia eksperymentów naukowych umożliwiającego odtwarzanie filmów, tworzenie listy eksperymentów
– konsola przycisków reakcyjnych
– karty PCI I/O

Program Hyperbundle  US B Lock EDU

Pakiet oprogramowania Schroedinger 16 Tokenów wraz z modułem Glide

System zarządzania badaniami naukowymi w ICNT

Komputer IC I7-5820K/32GB/SSD250GB+3TB/DRW/GTX970 wraz z 2 monitorami Dell 27” P2717H

Komputer IC XEON E5-1620v4/32GB/500GB/M2000/2*L
Słuchawki NLL

Specjalistyczne oprogramowanie do przeprowadzenia eksperymentów związanych ze stymulacją dźwiękowo-wizualną