ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Osiągnięcia

Toruńscy badacze związani z ICNT zdobyli 4 złote i 1 srebrny medal podczas 64. Międzynarodowej wystawy The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli. Cztery wynalazki z UMK znalazły się wśród ponad 300 technologii z całego świata, zgłoszonych do głównego konkursu “Eureka Competition”. Wynalazek “Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod” (autorzy: Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz związani z Wydziałem Chemii oraz ICNT) otrzymał: Złoty Medal z Wyróżnieniem w konkursie Eureka Competition, Nagrodę Specjalną i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowany przez Roumanian Associacion for Nonconventional Technologies oraz Dyplom i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowanym przez Ministry of Education and Scientific Research oraz National Authority for Scientific Research and Innovation. Złoty Medal w konkursie Eureka Competition otrzymał wynalazek “System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrowski – związani z ICNT, Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej). Wynalazek “Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształtu pasma stymulacji” (Autorka: Alicja Chruścińska – związana z ICNT i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Srebrny Medal w konkursie Eureka Competition.

Dwa złote medale na 114. Targach Wynalazczości w Paryżu w 2015 r. Pierwszy złoty medal dla zgłoszenia patentowego pn. “Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod” autorstwa Anny Ilnickiej (doktorantka na Wydziale Chemii UMK) oraz dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, dr hab. Jerzego P. Łukaszewicza, prof. UMK (Wydział Chemii UMK). Drugi złoty medal dla zgłoszenia patentowego pn. “System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” stworzone przez zespół naukowców w składzie: prof. Włodzisław Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, mgr inż. Dariusz Mikołajewski i prof. Oleksandr Sokolov, który łączy i wykorzystuje badania prowadzone przez członków Laboratorium Neurokognitywnego ICNT UMK.

Dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK kierująca Laboratorium Datowania Luminescencyjnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK jako jedyna uczona z Polski znalazła się na prestiżowej liście wydawnictwa Elsevier Women in Physics 2017 – kobiet, których szczególne osiągnięcia z fizyki zmieniają świat.

Mgr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii znalazła się wśród laureatów 26. edycji stypendiów START przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej najzdolniejszym młodym badaczom z całej Polski. Dodatkowo została wyróżniona Stypendium im. Barbary Skargi.

Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Francji i złoty medal 117 Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine 2018” w Paryżu dla wynalazku mgr Michała Meiny z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK – współpracownika Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i dr Krzysztofa Rykaczewskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii  pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka”.

Brązowy medal 117 Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine 2018” w Paryżu otrzymał wynalazek pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” autorstwa chemików z UMK: prof. dr hab. Jerzego Łukaszewicza – dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i dr Anny Ilnickiej (kierownika i pracownika Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK).

Srebrny medal Międzynarodowych Targów Designu oraz Innowacyjności JIDE w Japonii (Japan Design & Invention Expo – JIDE 2018)Targów JIDE 2018 oraz nagroda specjalna – medal i wyróżnienie od Stowarzyszenia Innowatorów i Wynalazców z Makao (Macao Innovation and Invention Association) dla wynalazku pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka” (zgłoszenie patentowe P. 424408). Jego twórcami są: mgr Michał Meina z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, współpracujący z ICNT oraz dr Krzysztof Rykaczewski z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Firma BioServ Sp. z.o.o., współtworzona przez zatrudnionych w ICNT UMK dr Pawła Pomastowskiego i dr Katarzynę Rafińską oraz związanych z UMK dr Leszka Czaplewskiego i Pawła Matlakiewicza, za rozwiązanie pod nazwą „Nowej generacji preparat antyseptyczny” otrzymała w dniu 9 listopada 2018 r. Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo.