Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Oferty pracy i praktyk

Oferty pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Biuro karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWSKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Wyniki konkursów:

ICNT/K/7/2021- stanowisko adiunkt (post-doc)

ICNT/K/6/2021- stanowisko adiunkt (post-doc)

ICNT/K/5/2021- stanowisko adiunkt (post-doc) – konkurs unieważniony

ICNT/K/4/2021- stanowisko adiunkt (post-doc)

ICNT/K/3/2021 – stanowisko Lider zespołu badawczego

ICNT/K/2/2021 – stanowisko adiunkt (post-doc)

ICNT/K/1/2021 – stanowisko adiunkt (IDUB)

ICNT/K/4/2020 – stanowisko adiunkt (młody doktor 5)

ICNT/K/3/2020 – stanowisko adiunkt (młody doktor 4)

ICNT/K/2/2020 – stanowisko adiunkt (post-doc)

ICNT/K/1/2020 – stanowisko adiunkt (post-doc)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko stypendysta (2 etaty)

w grancie „Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści”

(Projekt NCN, UMO-2019/34/E/NZ1/00023)

Po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami, Komisja Stypendialna zarekomendowała 2 kandydatów do zatrudnienia na stanowisku stypendysta/doktorant:

– Olga Regulska

– Zoofa Zayani

Podpisanie umowy stypendialnej uzależnione będzie od pomyślnego przejścia przez stypendystów procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWSKO STYPENDYSTA:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko stypendysta (1 etat)

w grancie „Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”

(Projekt NCN, UMO-2020/39/B/NZ7/02733)

Po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu rozmowy z wybranym kandydatem, Komisja rekrutacyjna zarekomendowała kandydata do zatrudnienia na stanowisku stypendysta/doktorant:

-Dominika Błońska

Podpisanie umowy stypendialnej nastąpi z dniem 1 października 2021 r. Dominika Błońska jest od 1 października 2021 r. uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWSKO STYPENDYSTA:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko stypendysta (1 etat)

w grancie „Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”

(Projekt NCN, UMO-2019/37/B/ST4/02136)

Po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu rozmowy z wybranym kandydatem, Komisja rekrutacyjna zarekomendowała kandydata do zatrudnienia na stanowisku stypendysta/doktorant:

-Ewelina Maślak

Podpisanie umowy stypendialnej nastąpi z dniem 22 marca 2021 r. Ewelina Maślak jest od 1 października 2020 r. uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko stypendysta (1 etat) /ponowny konkurs/

w grancie „Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju, reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”

(Projekt NCN, UMO-2019/35/B/NZ9/01974)

Po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami, Komisja Stypendialna zarekomendowała kandydata do zatrudnienia na stanowisku stypendysta/doktorant:

-Pattarapong Inchana

Podpisanie umowy stypendialnej uzależnione będzie od pomyślnego przejścia przez stypendystę procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko stypendysta (2 etaty)

w grancie „Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne”

(Projekt NCN, UMO-2019/35/B/NZ9/01075)

Po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami, Komisja Stypendialna zarekomendowała 2 kandydatów do zatrudnienia na stanowisku stypendysta/doktorant:

– Vipul Swarup

– Marta Saldat

Podpisanie umowy stypendialnej uzależnione będzie od pomyślnego przejścia przez stypendystów procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko stypendysta (2 etaty)

w grancie „Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju, reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”

(Projekt NCN, UMO-2019/35/B/NZ9/01974)

Po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami, Komisja Stypendialna zarekomendowała 2 kandydatów do zatrudnienia na stanowisku stypendysta/doktorant:

– Bennet Rohan Devasahayam

– Snehalata Parida

Podpisanie umowy stypendialnej uzależnione będzie od pomyślnego przejścia przez stypendystów procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

W dniu 13.09.2020 r. Bennet Rohan Devasahayam pisemnie zrezygnował z podpisania umowy stypendialnej i dalszej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK, tym samym nie spełnił wymogów formalnych konkursu. Wkrótce zostanie ogłoszony ponowny konkurs na stanowisko stypendysty 1 etat.