Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Oferty pracy i praktyk

 

Oferta pracy dla pracownika technicznego #1 w dziedzinie chemii w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

Oferta pracy dla pracownika technicznego #2 w dziedzinie chemii w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

Oferty pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Biuro karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika