ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Pracownia obrazowania funkcjonalnego metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (fMRI)