Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Tytuł projektu: “Analiza funkcjonalna bHLH137 w burakach – zdefiniowanie roli w odpowiedzi na zasolenie i tolerancji stresu solnego”
Kierownik grantu: dr Monika Skorupa
Przyznane środki: 1 357 860 zł
Konkurs: NCN, Sonata 17, 2021/43/D/NZ9/00302 (nr wew. 4511-B)
Okres realizacji: 07.07.2022 – 06.07.2025
Opis projektu

 

Tytuł projektu: “Wykorzystanie spektrometrii mass z laserową desorpcją/jonizacją próbki wspomaganą matrycą i technik separacyjnych w badaniach wpływu mikrobiomu gruczołów mlekowych na ilość i potranslacyjne modyfikacje laktoferyny w mleku krowim”
Kierownik grantu: mgr Oleksandra Pryshchepa
Przyznane środki: 139 995 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/ST4/01666 (nr wew. 4475-ICNT)
Okres realizacji: 02.02.2022 – 01.02.2024
Opis projektu

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu czynników chroniących przed negatywnymi skutkami funkcjonowania w porze niezgodnej z chronotypem: Rola temperamentu, osobowości, inteligencji oraz wzorców aktywności neuronalnej”
Kierownik grantu: dr Joanna Gorgol
Przyznane środki: 209 440 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/HS6/01903
Okres realizacji: 10.01.2022 – 9.01.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Czynniki wpływające na tworzenie interferentów osadów w oleju napędowym na różnych etapach produkcji i dystrybucji”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MNiSW, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/5/0039/2021 (nr wew. 174-Ch)
Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”
Kierownik grantu: (lider: dr hab. Dorota Katarzyna Gabryś) dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 992 260,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ7/02733 (nr. wewn. 4450-ICNT)
Okres realizacji: 5.08.2021 – 4.08.2024
Opis projektu

Tytuł projektu: “Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacyloglicerolu u
mikroglonów i roślin oleistych”

Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 2 088 240,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, UMO  2020/37/B/NZ9/00007 (nr. wewn. 4414-ICNT)
Okres realizacji: 1.07.2021 – 30.06.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 3 988 800,00 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis 9, 2019/34/E/NZ1/00023 (nr. wewn. 4383-ICNT)
Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 604 880,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01974 (nr wen. 4389-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2024
Opis projektu

Tytuł projektu: “Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 842 000,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01075 (nr wewn. 4388-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020 – 29.09.2024
Opis projektu

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski
Przyznane środki: 1 599 600,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136 (nr. wewn. 4415-ICNT)
Okres realizacji: 22.01.2021 – 21.01.2024
Opis projektu

Tytuł projektu: “Opracowanie selektywnych materiałów powłokowych opartych na przewodzących polimerach do włókien SPME do analizy LZO jako potencjalnych biomarkerów raka jelita grubego”
Kierownik grantu: mgr Radik Mametov
Przyznane środki: 139 800,00 zł
Konkurs: NCN, Preludium 18, 2019/35/N/ST4/04363 (nr wewn. 4395-ICNT)
Okres realizacji: 27.07.2020 – 26.07.2023
Opis projektu

Tytuł projektu: “Wykorzystanie technik laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą oraz nanostrukturami w analizie hydrolizatów białkowych ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji potranslacyjnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Anna Rodzik
Przyznane środki: 140 000,00 zł
Konkurs: NCN, Preludium 19, UMO-2020/37/N/ST4/04082 (nr wewn. 4424-ICNT)
Okres realizacji: 1.02.2021 – 31.01.2023
Opis projektu

Tytuł projektu: Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 20 898 921,93 zł  (dla UMK: 3 489 895,56 zł)
Konkurs: FNP 4.4 PO IR 2014-2020, program TEAM-NET konkurs 1/4.4/2018 (nr umowy: POIR.04.04.00-00-1792/18-00)
Okres realizacji: 1.10.2019 – 30.09.2023
Opis projektu

Tytuł projektu: “Opracowanie płytek NALDI przy użyciu chemicznie zsyntetyzowanych nanocząstek metali i tlenków metali w celu wykrycia naturalnych związków o niskiej masie cząsteczkowej”
Kierownik grantu: dr Gulyaim Sagandykova
Przyznane środki: 139 600,00 zł
Konkurs: NCN, Preludium 16, 2018/31/N/ST4/02210 (nr wewn. 4347-ICNT)
Okres realizacji: 12.07.2019 – 11.07.2022
Opis projektu

Tytuł projektu: „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”
Kierownik grantu: mgr Olgierd Borowiecki
Przyznane środki: 179 854,00 zł
Konkurs: MNiSW Program „Diamentowy Grant”, umowa 0216/DIA/2019/48 (nr wewn. 140-ICNT)
Okres realizacji: 30.10.2019 – 29.10.2023
Opis projektu

Tytuł projektu: „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki: 980 800,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 14, 2017/27/B/ST4/02628 (nr wewn. 4280-ICNT)
Okres realizacji: 14.06.2018 – 13.06.2022
Opis projektu

Tytuł projektu: „Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych”
Kierownik grantu: dr hab. Andrzej Adamski, prof UMK
Przyznane środki: 410 701,00 zł
Konkurs: NCN,  OPUS 12, 2016/23/B/HS5/03790 (nr wewn.  4197-ICNT)
Okres realizacji: 02.10.2017 – 01.10.2022 (0d 15.12.2018 grant przeniesiony do ICNT)
Opis projektu

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 824 800,00 zł
Konkurs: NCN Symfonia 4, 2016/20/W/NZ4/00354 (nr wewn. 4143-cz. ICNT)
Okres realizacji: 28.11.2016 – 27.11.2023
Opis projektu

Tytuł projektu: “Opracowanie technologii otrzymywania masła o podwyższonej zawartości witaminy D3 oraz cynku, dzięki zastosowaniu odpowiednio: bakterii kwasu mlekowego oraz metalokompleksów  metal-białko”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki:  118 515,00 zł
Konkurs: konkurs Inkubator Innowacyjności UMK_4.0
Okres realizacji: 01.02.2021 – 30.07.2022
Opis projektu

Tytuł projektu: “Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej u pracowników UMK po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 i/lub poddanych szczepieniom przeciw COVID-19”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Przyznane środki:  200 000,00 zł
Konkurs: fundusz spójności UMK
Okres realizacji: 06.2021 – 05.2022
Opis projektu