Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Tytuł projektu: “Opracowanie nowej technologii otrzymywania betamasła o właściwościach prozdrowotnych”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 5 500 000 zł
Konkurs: ARMiR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 ,,Współpraca”, nr 00126.DDD.6509.00244.2022.02
Okres realizacji: 23.11.2023-31.12.2024
opis projektu

Tytuł projektu: “Opracowanie preparatywnej metody izolacji biologicznej aktywnej laktoferyny”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 494 945 zł
Konkurs: NCBiR, LIDER, DPWP/LIDER-XIII/6/2023 (nr wew. 425-ICNT)
Okres realizacji: 01.07.2023-01.07.2026
Opis projektu

Tytuł projektu: “Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact)”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 000 000 zł
Konkurs: IDUB, Emerging Fields
Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne czynniki wpływające na frakcjonowanie bezwodnego tłuszczu mlecznego (AMF) w procesie otrzymywania masła”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MNiSW, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/6/0121/2022 (nr wew. 179-Ch)
Okres realizacji: 01.10.2022 – 30.09.2026
Opis projektu

Tytuł projektu: “Wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych otrzymanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej na zahamowanie replikacji najważniejszych korona- i herpeswirusów drobiu i świń”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
Przyznane środki:  1 482 300 zł
Konkurs: NCN, OPUS 20, 2020/39/B/NZ7/00493 (nr wew. 4444-B)
Okres realizacji: 04.10.2021 – 03.10.2026
Opis projektu

Tytuł projektu: “Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimplantacyjnych u bydła rasy polskiej HF”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Przyznane środki:  461 160 zł
Konkurs: NCN, Preludium BIS 2, 2020/39/O/NZ9/00621 (nr wew. 4434-B)
Okres realizacji: 20.07.2021 – 30.09.2024
Opis projektu

Tytuł projektu: “Analiza funkcjonalna bHLH137 w burakach – zdefiniowanie roli w odpowiedzi na zasolenie i tolerancji stresu solnego”
Kierownik grantu: dr Monika Skorupa
Przyznane środki: 1 357 860 zł
Konkurs: NCN, Sonata 17, 2021/43/D/NZ9/00302 (nr wew. 4511-B)
Okres realizacji: 07.07.2022 – 06.07.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Wykorzystanie spektrometrii mass z laserową desorpcją/jonizacją próbki wspomaganą matrycą i technik separacyjnych w badaniach wpływu mikrobiomu gruczołów mlekowych na ilość i potranslacyjne modyfikacje laktoferyny w mleku krowim”
Kierownik grantu: mgr Oleksandra Pryshchepa
Przyznane środki: 139 995 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/ST4/01666 (nr wew. 4475-ICNT)
Okres realizacji: 02.02.2022 – 01.02.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu czynników chroniących przed negatywnymi skutkami funkcjonowania w porze niezgodnej z chronotypem: Rola temperamentu, osobowości, inteligencji oraz wzorców aktywności neuronalnej”
Kierownik grantu: dr Joanna Gorgol
Przyznane środki: 209 440 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/HS6/01903
Okres realizacji: 10.01.2022 – 9.01.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Czynniki wpływające na tworzenie interferentów osadów w oleju napędowym na różnych etapach produkcji i dystrybucji”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MNiSW, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/5/0039/2021 (nr wew. 174-Ch)
Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”
Kierownik grantu: (lider: dr hab. Dorota Katarzyna Gabryś) dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 992 260,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ7/02733 (nr. wewn. 4450-ICNT)
Okres realizacji: 5.08.2021 – 4.08.2024
Opis projektu

Tytuł projektu: “Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacyloglicerolu u
mikroglonów i roślin oleistych”

Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 2 088 240,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, UMO  2020/37/B/NZ9/00007 (nr. wewn. 4414-ICNT)
Okres realizacji: 1.07.2021 – 30.06.2026
Opis projektu

Tytuł projektu: “Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 3 988 800,00 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis 9, 2019/34/E/NZ1/00023 (nr. wewn. 4383-ICNT)
Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2026
Opis projektu

Tytuł projektu: “Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 604 880,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01974 (nr wen. 4389-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: “Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 842 000,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01075 (nr wewn. 4388-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020 – 29.09.2025
Opis projektu

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 824 800,00 zł
Konkurs: NCN Symfonia 4, 2016/20/W/NZ4/00354 (nr wewn. 4143-cz. ICNT)
Okres realizacji: 28.11.2016 – 27.09.2024
Opis projektu