Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty naukowe wykonywane w ICNT

I. Zestawienie grantów w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych otrzymanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej na zahamowanie replikacji najważniejszych korona- i herpeswirusów drobiu i świń”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
Przyznane środki:  1 482 300 zł
Konkurs: NCN, OPUS 20, 2020/39/B/NZ7/00493 (nr wew. 4444-B)
Okres realizacji: 04.10.2021 – 03.10.2025

Tytuł projektu: “Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimplantacyjnych u bydła rasy polskiej HF”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Przyznane środki:  461 160 zł
Konkurs: NCN, Preludium BIS 2, 2020/39/O/NZ9/00621 (nr wew. 4434-B)
Okres realizacji: 20.07.2021 – 30.09.2024

Tytuł projektu: “Analiza funkcjonalna bHLH137 w burakach – zdefiniowanie roli w odpowiedzi na zasolenie i tolerancji stresu solnego”
Kierownik grantu: dr Monika Skorupa
Przyznane środki: 1 357 860 zł
Konkurs: NCN, Sonata 17, 2021/43/D/NZ9/00302 (nr wew. 4511-B)
Okres realizacji: 07.07.2022 – 06.07.2025

Tytuł projektu: “Zastosowanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego w identyfikacji mikroorganizmów”
Kierownik grantu: dr Adrian Dominik Arendowski
Przyznane środki: 49 500 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 6, UMO-2022/06/X/NZ6/00226 (nr wew. 4519-ICNT)
Okres realizacji: 06.08.2022 – 05.08.2023

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów w matrycach środowiskowych i klinicznych dla rutynowych laboratoriów mikrobiologicznych”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 208 616 zł
Konkurs: NCBiR, TANGO V, TANGO-V-A/0014/2021-00 (nr wew. 422-ICNT)
Okres realizacji: 01.06.2022 – 31.08.2023

Tytuł projektu: “Wykorzystanie spektrometrii mass z laserową desorpcją/jonizacją próbki wspomaganą matrycą i technik separacyjnych w badaniach wpływu mikrobiomu gruczołów mlekowych na ilość i potranslacyjne modyfikacje laktoferyny w mleku krowim”
Kierownik grantu: mgr Oleksandra Pryshchepa
Przyznane środki: 139 995 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/ST4/01666 (nr wew. 4475-ICNT)
Okres realizacji: 02.02.2022 – 01.02.2024

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu czynników chroniących przed negatywnymi skutkami funkcjonowania w porze niezgodnej z chronotypem: Rola temperamentu, osobowości, inteligencji oraz wzorców aktywności neuronalnej”
Kierownik grantu: dr Joanna Gorgol
Przyznane środki: 209 440 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/HS6/01903
Okres realizacji: 10.01.2022 – 9.01.2025

Tytuł projektu: “Czynniki wpływające na tworzenie interferentów osadów w oleju napędowym na różnych etapach produkcji i dystrybucji”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MNiSW, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/5/0039/2021 (nr wew. 174-Ch)
Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025

Tytuł projektu: “Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 992 260,00
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ7/02733 (nr. wewn. 4450-ICNT)
Okres realizacji: 5.08.2021-4.08.2024

Tytuł projektu: “Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacyloglicerolu u
mikroglonów i roślin oleistych”

Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 2 088 240 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, UMO  2020/37/B/NZ9/00007 (nr. wewn. 4414-ICNT)
Okres realizacji: 1.07.2021-30.06.2025

Tytuł projektu: “Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 3 988 800 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis 9, 2019/34/E/NZ1/00023 (nr. wewn. 4383-ICNT)
Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2025

Tytuł projektu: “Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 604 880 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01974 (nr wen. 4389-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2024

Tytuł projektu: “Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 842 000 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01075 (nr wewn. 4388-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2024

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski
Przyznane środki: 1 599 600 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136 (nr. wewn. 4415-ICNT)
Okres realizacji: 22.01.2021 – 21.01.2024

Tytuł projektu: “Opracowanie selektywnych materiałów powłokowych opartych na przewodzących polimerach do włókien SPME do analizy LZO jako potencjalnych biomarkerów raka jelita grubego”
Kierownik grantu: mgr Radik Mametov
Przyznane środki: 139 800 zł
Konkurs: NCN, Preludium 18, 2019/35/N/ST4/04363 (nr wewn. 4395-ICNT)
Okres realizacji: 27.07.2020-26.07.2023

Tytuł projektu: “Wykorzystanie technik laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą oraz nanostrukturami w analizie hydrolizatów białkowych ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji potranslacyjnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Anna Rodzik
Przyznane środki: 140 000 zł
Konkurs: NCN, Preludium 19, 2020/37/N/ST4/04082 (nr wewn. 4424-ICNT)
Okres realizacji: 1.02.2021 – 31.01.2023

Tytuł projektu: Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 20 898 921,93 zł  (dla UMK: 3 489 895,56 zł)
Konkurs: FNP 4.4 PO IR 2014-2020, program TEAM-NET konkurs 1/4.4/2018 (nr umowy: POIR.04.04.00-00-1792/18-00)
Okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2023

Tytuł projektu: “Opracowanie płytek NALDI przy użyciu chemicznie zsyntetyzowanych nanocząstek metali i tlenków metali w celu wykrycia naturalnych związków o niskiej masie cząsteczkowej”
Kierownik grantu: mgr Gulyaim Sagandykova
Przyznane środki: 139 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 16, 2018/31/N/ST4/02210 (nr wewn. 4347-ICNT)
Okres realizacji: 12.07.2019-11.07.2022

Tytuł projektu: „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”
Kierownik grantu: Olgierd Borowiecki
Przyznane środki: 179 854 zł
Konkurs: MNiSW Program „Diamentowy Grant”, umowa 0216/DIA/2019/48 (nr wewn. 140-ICNT)
Okres realizacji: 30.10.2019-29.10.2023

Tytuł projektu: „Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej”
Kierownik grantu: dr Michał Złoch
Przyznane środki: 955 746,00 zł
Konkurs: NCN, Sonatina 2, 2018/28/C/ST4/00434 (nr wewn.  4292-ICNT)
Okres realizacji: 1.10.2018-31.03.2022

Tytuł projektu: „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki: 980 800,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 14, 2017/27/B/ST4/02628 (nr wewn. 4280-ICNT)
Okres realizacji: 14.06.2018-13.06.2022

Tytuł projektu: „Badanie zależności pomiędzy ekspresją oraz dystrybucją akwaporyn i koneksyn w oocytach i komórkach pęcherzykowych, a nabywaniem kompetencji rozwojowych oocytów u świń”
Kierownik grantu: dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK
Przyznane środki: 421 200,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/NZ9/0353 (nr wewn.  4327-ICNT)
Okres realizacji: 03.02.2017-02.02.2022 (0d 01.07.2019 grant przeniesiony do ICNT)

Tytuł projektu: „Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych”
Kierownik grantu: dr hab. Andrzej Adamski, prof UMK
Przyznane środki: 410 701,00 zł
Konkurs: NCN,  OPUS 12,  2016/23/B/HS5/03790 (nr wewn.  4197-ICNT)
Okres realizacji: 02.10.2017-01.10.2022 (0d 15.12.2018 grant przeniesiony do ICNT)

Tytuł projektu: „BETAMIKRO – mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną”
Kierownik grantu: dr Marcin Gołębiewski
Pozyskane środki: 1 321 655,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, UMO-2016/21/B/NZ9/00840 (nr wewn. 4144-ICNT)
Okres realizacji: 26.01.2017 – 25.01.2022

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 824 800 zł
Konkurs: NCN Symfonia 4, 2016/20/W/NZ4/00354 (nr wewn. 4143-cz. ICNT)
Okres realizacji: 28.11.2016-27.11.2023

Tytuł projektu: “Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej u pracowników UMK po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 i/lub poddanych szczepieniom przeciw COVID-19”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Przyznane środki:  200 000 zł
Konkurs: fundusz spójności UMK
Okres realizacji: 06.2021-05.2022

Tytuł projektu: “Opracowanie technologii otrzymywania masła o podwyższonej zawartości witaminy D3 oraz cynku, dzięki zastosowaniu odpowiednio: bakterii kwasu mlekowego oraz metalokompleksów  metal-białko”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki:  118 515 zł
Konkurs: konkurs Inkubator Innowacyjności UMK_4.0
Okres realizacji: 01.02.2021  – 30.07.2022

 

II. Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

a) Granty ze środków NCN:

Tytuł projektu: “Nowa rola miozyny VI w strukturalnej organizacji i funkcji nabłonka najądrzy u myszy”
Kierownik grantu: dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK
Przyznane środki: 1 204 872 zł
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ4/01029 (nr. wewn. 4443-WNBiW)
Okres realizacji: 5.11.2021-4.11.2024

Tytuł projektu: “Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimplantacyjnych u bydła rasy polskiej HF”
Kierownik grantu: Prof. dr hab. nauk wet. Chandra S. Pareek
Przyznane środki: 461 160
Konkurs: NCN, Preludium BIS2, UMOWA: UMO-2020/39/O/NZ9/00621
Okres realizacji: 01.10.2021-30.09.2024

Tytuł projektu: “Mechanizmy molekularne, transdukcja sygnału i inhibicja kompleksu białkowego PEBP1-15LOX – inicjatora śmierci komórki na drodze ferroptozy”
Kierownik grantu: dr Karolina Mikulska-Rumińska
Przyznane środki: 1 240 440 zł
Konkurs: NCN, SONATA 15, 2019/35/D/ST4/02203
okres realizacji: 08.07.2020-07.07.2023

Tytuł projektu: “Kluczowe geny/białka w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej – badanie efektów potranskrypcyjnego wyciszenia ekspresji kalneksyny w kulturach in vitro”
Kierownik grantu: dr Anna Suwińska
Przyznane środki: 597 240 zł
Konkurs: NCN, Sonata 15, 2019/35/D/NZ3/04080 (nr. wewn. 4398-B)
okres realizacji: 28.07.2020 – 27.07.2023

Tytuł projektu: „Głębokie stany pułapkowe w kwarcu – potencjał wykorzystania w termochronometrii”
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK
Przyznane środki: 907 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 16, 2018/31/B/ST10/03917
okres realizacji: 2019 – 2022

Tytuł projektu: „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Gut
Przyznane środki: 1 077 180 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis, UMO-2017/26/E/HS6/00033
okres realizacji: 09.04.2018-08.04.2023

Tytuł projektu: Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK
Pozyskane środki: 651 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 15, 2018/29/B/ST4/01681
okres realizacji:2018-2021

Tytuł projektu: “Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Przyznane środki: 667 000 zł
Konkurs: NCN, Sonata 2016/21/D/NZ3/00369
okres realizacji 2017-2021

Tytuł projektu: “Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego”
Kierownik grantu: dr hab. Janusz Niedojadło
Przyznane środki: 905 815 zł
Konkurs: NCN OPUS 11 2016/21/B/NZ3/00367
okres realizacji: 2017-2022

Tytuł projektu: „Nowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału OSL kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 262 250 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/ST10/01867
okres realizacji 2017-2021

Tytuł projektu: „Strukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek”;
Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Nowak
Przyznane środki: 726 600 zł
Konkurs: NCN, OPUS 12, 2016/23/B/ST4/01770 (nr wewn. 4203-F)
okres realizacji 2017-2021

Tytuł projektu: “Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za pomocą MALDI-TOF MS i technik pokrewnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Rogowska
Przyznane środki: 162 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 13, 2017/25/N/ST4/01079
okres realizacji: 2017-2021

 

b) granty z innych środków

Tytuł projektu: “System ekspercki wspomagający lekarza w sterowaniu respiratorem”
Kierownik grantu: dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
Przyznane środki: 2 600 000 zł
Konkurs:  NCBiR, “Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”
okres realizacji: luty 2021 – luty 2022

Tytuł projektu: “Effect of rye (Secale cereale L.) seed dormancy on their long-term storage”
Kierownik grantu: dr inż. Justyna Boniecka
Przyznane środki:  30 000 zł 
Konkurs: konkurs IDUB-INCOOP
Okres realizacji: 01.04.2021-31.01.2022

Tytuł projektu: “Through the foot to the brain”
Kierownik grantu: mgr Natalia Pawlaczyk
Przyznane środki: 47 750 zł
Konkurs: konkurs Debiuty 2 IDUB UMK
Okres realizacji: 07. 2020-11.2021

Tytuł projektu: IPERION HS (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Heritage Science)
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski
Przyznane środki: 6 300 000 Euro, w tym 129 000 Euro dla UMK
Konkurs:”Premia na Horyzoncie” (decyzja nr 488488/PnH2)
Okres realizacji: 2020-2023

Tytuł projektu: “Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 1 122 300 zł
Konkurs:  w ramach programu ERA-NET: TRANSCAN-2, Joint Transnational Call for Proposals 2016 on “Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer”, Transcan-067
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Analiza porównawcza lotnych biomarkerów organicznych w oddechu i moczu wśród mieszkańców Polski i Turcji do oceny chorób układu oddechowego”
Kierownik grantu: dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
Przyznane środki: 749 202,30 zł
Konkurs: NCBiR POLTUR2/Poland -Turkey VOCs Study/12/2016
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Prototyp zgrywalizowanych testów neuropsychologicznych dostosowanych do obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wraz z systemem agregującym i analizującym dane”
Kierownik grantu: dr Karolina Finc
Przyznane środki: 70 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2019-2020

Tytuł projektu: System do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML (nr 7/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK)
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Tytuł projektu: Gra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (nr 8/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK).
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Tytuł projektu: “Kooperacja – efektywna i skuteczna”
Kierownik grantu: dr Jarosław Przeperski
Przyznane środki: 11 977 479,39 zł (UMK: 4 863 047, 40 zł)
Konkurs: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerski POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17
okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021

III. Granty zakończone w 2022 roku

IV. Granty zakończone w 2021 roku

V. Granty zakończone w 2020 roku

VI. Granty zakończone w 2019 roku

VII. Granty zakończone w 2018 roku

VIII. Granty zakończone w 2017 roku

IX. Granty zakończone w 2016 roku

X. Granty zakończone w 2015 roku

XI. Granty zakończone w 2014 roku