Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty naukowe wykonywane w ICNT

Sprawozdanie z realizacji grantów w ICNT za 2019 rok (4,82 MB)

I. Zestawienie grantów w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 2 088 240 zł
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ7/02733 (nr. wewn. 4450-ICNT)
Okres realizacji: 5.08.2021-4.08.2024

Tytuł projektu: “Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacyloglicerolu u
mikroglonów i roślin oleistych”

Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 2 088 240 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, UMO-2020/37/B/NZ9/01075 (nr. wewn. 4414-ICNT)
Okres realizacji: 1.07.2021-30.06.2025

Tytuł projektu: “Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 3 988 800 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis 9, 2019/34/E/NZ1/00023 (nr. wewn. 4383-ICNT)
Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2025

Tytuł projektu: “Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 604 880 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01974 (nr wen. 4389-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2024

Tytuł projektu: “Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 842 000 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01075 (nr wewn. 4388-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2024

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski
Przyznane środki: 1 599 600 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136 (nr. wewn. 4415-ICNT)
Okres realizacji:22.01.2021 – 21.01.2024

Tytuł projektu: “Opracowanie selektywnych materiałów powłokowych opartych na przewodzących polimerach do włókien SPME do analizy LZO jako potencjalnych biomarkerów raka jelita grubego”
Kierownik grantu: mgr Radik Mametov
Przyznane środki: 139 800 zł
Konkurs: NCN, Preludium 18, 2019/35/N/ST4/04363 (nr wewn. 4395-ICNT)
Okres realizacji: 27.07.2020-26.07.2022

Tytuł projektu: “Wykorzystanie technik laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą oraz nanostrukturami w analizie hydrolizatów białkowych ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji potranslacyjnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Anna Rodzik
Przyznane środki: 140 000 zł
Konkurs: NCN, Preludium 19, UMO-2020/37/N/ST4/04082 (nr wewn. 4424-ICNT)
Okres realizacji: 1.02.2021 – 31.01.2023

Tytuł projektu: Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 20 898 921,93 zł  (dla UMK: 3 489 895,56 zł)
Konkurs: FNP 4.4 PO IR 2014-2020, program TEAM-NET konkurs 1/4.4/2018 (nr umowy: POIR.04.04.00-00-1792/18-00)
Okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2022

Tytuł projektu: “Opracowanie płytek NALDI przy użyciu chemicznie zsyntetyzowanych nanocząstek metali i tlenków metali w celu wykrycia naturalnych związków o niskiej masie cząsteczkowej”
Kierownik grantu: mgr Gulyaim Sagandykova
Przyznane środki: 139 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 16, 2018/31/N/ST4/02210 (nr wewn. 4347-ICNT)
Okres realizacji: 12.07.2019-11.01.2022

Tytuł projektu: „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”
Kierownik grantu: Olgierd Borowiecki
Przyznane środki: 179 854 zł
Konkurs: MNiSW Program „Diamentowy Grant”, umowa 0216/DIA/2019/48 (nr wewn. 140-ICNT)
Okres realizacji: 30.10.2019-29.10.2022

Tytuł projektu: „Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej”
Kierownik grantu: dr Michał Złoch
Przyznane środki: 955 746,00 zł
Konkurs: NCN, Sonatina 2, 2018/28/C/ST4/00434 (nr wewn.  4292-ICNT)
Okres realizacji: 1.10.2018-30.04.2022

Tytuł projektu: „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki: 980 800,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 14, 2017/27/B/ST4/02628 (nr wewn. 4280-ICNT)
Okres realizacji: 14.06.2018-13.12.2021

Tytuł projektu: „Badanie zależności pomiędzy ekspresją oraz dystrybucją akwaporyn i koneksyn w oocytach i komórkach pęcherzykowych, a nabywaniem kompetencji rozwojowych oocytów u świń”
Kierownik grantu: dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK
Przyznane środki: 421 200,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/NZ9/0353 (nr wewn.  4327-ICNT)
Okres realizacji: 03.02.2017-02.02.2022 (0d 01.07.2019 grant przeniesiony do ICNT)

Tytuł projektu: „Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych”
Kierownik grantu: dr hab. Andrzej Adamski, prof UMK
Przyznane środki: 410 701,00 zł
Konkurs: NCN,  OPUS 2016/23/B/HS5/03790 (nr wewn.  4197-ICNT)
Okres realizacji: 02.10.2017-01.10.2021 (0d 15.12.2018 grant przeniesiony do ICNT)

Tytuł projektu: „Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe”
Kierownik grantu: dr Patryk Wawrzyński
Przyznane środki: 522 818,00 zł
Rodzaj konkursu: NCN, OPUS, 2016/21/B/HS5/00188 (nr wewn. 4167-ICNT)
Okres realizacji: 01.03.2017-29.09.2021

Tytuł projektu: „BETAMIKRO – mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną”
Kierownik grantu: dr Marcin Gołębiewski
Pozyskane środki: 1 321 655,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, UMO-2016/21/B/NZ9/00840 (nr wewn. 4144-ICNT)
Okres realizacji: 26.01.2017 – 25.01.2022

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 979 300 zł
Konkurs: NCN Symfonia 4, 2016/20/W/NZ4/00354 (nr wewn. 4143-cz. ICNT)
Okres realizacji: 28.11.2016-27.11.2022

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna”
Kierownik grantu: dr Monika Lewandowska
Przyznane środki: 557 890,00 zł
Konkurs: NCN, SONATA BIS, 2015/18/E/HS6/00399 (nr wewn. 4111-ICNT)
Okres realizacji: 28.04.2016-27.10.2021

Tytuł projektu: “Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej u pracowników UMK po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 i/lub poddanych szczepieniom przeciw COVID-19”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Przyznane środki:  200 000 zł
Konkurs: grant UMK
Okres realizacji: 2021

Tytuł projektu: “Modern equipment for audio-visual stimulation and collecting behavioral responses dedicated to functional magnetic resonance imaging”
Kierownik grantu: dr Karolina Finc
Przyznane środki: 377 944 zł
Konkurs: konkurs aparaturowy IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Okres realizacji: 20.04.2020-31.12.2021

Tytuł projektu: “Extension of mass spectrometer with laser desorption/ionization with time-of-flight analyzer to negative ionization mode (MALDI TOF MS)”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 144 000 zł
Konkurs: konkurs aparaturowy IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Okres realizacji: 20.04.2020-31.12.2021

Tytuł projektu: “Synteza hybrydowych układów metal-białko”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki:  30 000 zł
Konkurs: konkurs IDUB-INCOOP
Okres realizacji: 1.10.2020 – 01.08.2021

Tytuł projektu: “Opracowanie technologii otrzymania masła o podwyższonej zawartości witaminy D3 oraz cynku, dzięki zastosowaniu odpowiednio: bakterii kwasu mlekowego oraz metalokompleksów  metal-białko”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki:  118 515 zł
Konkurs: konkurs Inkubator Innowacyjności UMK_4.0
Okres realizacji: 01.02.2021  – 30.04.2022

 

 

II. Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

a) Granty ze środków NCN:

Tytuł projektu: ” Kluczowe geny/białka w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej – badanie efektów potranskrypcyjnego wyciszenia ekspresji kalneksyny w kulturach in vitro”
Kierownik grantu: dr Anna Suwińska
Przyznane środki: 597 240 zł
Konkurs: NCN, Sonata 15, 2019/35/D/NZ3/04080 (nr. wewn. 4398-B)
okres realizacji: 28.07.2020 – 27.07.2023

Tytuł projektu: „Głębokie stany pułapkowe w kwarcu – potencjał wykorzystania w termochronometrii”
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK
Przyznane środki: 907 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 16, 2018/31/B/ST10/03917
okres realizacji: 2019 – 2022

Tytuł projektu: „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Gut
Przyznane środki: 1 077 180 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis, UMO-2017/26/E/HS6/00033
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych”
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK
Pozyskane środki: 651 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 15, 2018/29/B/ST4/01681
okres realizacji:2018-2021

Tytuł projektu: “Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Przyznane środki: 667 000 zł
Konkurs: NCN, Sonata 2016/21/D/NZ3/00369
okres realizacji 2017-2021

Tytuł projektu: “Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego”
Kierownik grantu: dr hab. Janusz Niedojadło
Przyznane środki: 905 815 zł
Konkurs: NCN OPUS 11 2016/21/B/NZ3/00367
okres realizacji: 2017-2022

Tytuł projektu: „Nowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału OSL kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 262 250 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/ST10/01867
okres realizacji 2017-2021

Tytuł projektu: „Strukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek”;
Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Nowak
Przyznane środki: 726 600 zł
Konkurs: NCN, OPUS 12, 2016/23/B/ST4/01770 (nr wewn. 4203-F)
okres realizacji 2017-2021

Tytuł projektu: “Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za pomocą MALDI-TOF MS i technik pokrewnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Rogowska
Przyznane środki: 162 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 13, 2017/25/N/ST4/01079
okres realizacji: 2017-2021

 

b) granty z innych środków

Tytuł projektu: “Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 1 122 300 zł
Konkurs:  w ramach programu ERA-NET: TRANSCAN-2, Joint Transnational Call for Proposals 2016 on “Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer”, Transcan-067
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Analiza porównawcza lotnych biomarkerów organicznych w oddechu i moczu wśród mieszkańców Polski i Turcji do oceny chorób układu oddechowego”
Kierownik grantu: dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
Przyznane środki: 749 202,30 zł
Konkurs: NCBiR POLTUR2/Poland -Turkey VOCs Study/12/2016
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Prototyp zgrywalizowanych testów neuropsychologicznych dostosowanych do obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wraz z systemem agregującym i analizującym dane”
Kierownik grantu: Karolina Finc
Przyznane środki: 70 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2019-2020

Tytuł projektu: System do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML (nr 7/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK)
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Tytuł projektu: Gra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (nr 8/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK).
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Tytuł projektu: “Kooperacja – efektywna i skuteczna”
Kierownik grantu: dr Jarosław Przeperski
Przyznane środki: 11 977 479,39 zł (UMK: 4 863 047, 40 zł)
Konkurs: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerski POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17
okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021

III. Granty zakończone w 2020 roku

Tytuł projektu: „Procedura implementacji autologicznych komórek progenitorowych chondrocytów na nośniku biokompatybilnym u psów z osteoporozą”
Kierownik grantu: dr Joanna Szczepanek
Przyznane środki: 123 000 zł
Konkurs:  Projekt Funduszu Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
okres realizacji: 1.07.2020 – 19.10.2020

Tytuł projektu: „Increasing Accessibility of integrated ECEC services to support all families with young children.”
Kierownik grantu: dr Jarosław Przeperski
Przyznane środki: 9200 euro
Konkurs: Erasmus +
okres realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2020

Tytuł projektu: „Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego (Premia na Horyzoncie)”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski,
Przyznane środki: 214 945 zł
Konkurs: MNiSW decyzja nr 329145/PnH/2016
okres realizacji: 2015-2020

Tytuł projektu: “Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA i ich genów docelowych w rozwoju organów generatywnych łubinu żółtego (Lupinus luteus)”
Kierownik grantu: dr Paulina Glazińska
Przyznane środki: 539 040 zł
Konkurs: NCN, Sonata 19,  UMO-2015/19/D/NZ9/03601 (nr wewn. 4120-B)
Okres realizacji: 2016-2020

Tytuł projektu: “Rola miozyny VI w procesie spermiogenezy ssaków”
Kierownik grantu: mgr Przemysław Zakrzewski
Przyznane środki: 119 560 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 13, UMO-2017/25/N/NZ3/00487
Okres realizacji: 02.2018-02.2020

Tytuł projektu: “Czy zjawisko FRET może posłużyć do monitorowania aktywności kanałów potasowych KATP sterujących wydzielaniem insuliny?” – konsultacje naukowe
Kierownik grantu: dr Katarzyna Walczewska-Szewc
Przyznane środki: 30 395 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2018/02/X/NZ1/03097
Okres realizacji: 24.04.2019-23.04.2020

IV. Granty zakończone w 2019 roku

Tytuł projektu: „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”
Kierownik grantu (Lider projektu): prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Pozyskane środki: 16 329 622 zł
Konkurs: projekt NCBiR BIOSTRATEG-II/389/2015
okres realizacji: 2016-2019

Tytuł projektu: “Cyklitole jako biologicznie czynne surowce pozyskiwane z polskich roślin uprawnych”
Kierownik grantu: mgr Hossam Al-Suod
Pozyskane środki: 70 000 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM 14, 2017/27/N/ST4/00354
okres realizacji: 2018-2019

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, GCxGC-Q-TOF) dla potrzeb spersonalizowanej diagnostyki medycznej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Szultka-Młyńska
Przyznane środki: 1 041 600 zł
Konkurs: NCN, OPUS, 2016/21/B/ST4/02130
okres realizacji: 2016-2019

Tytuł projektu: „NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Włodzisław Duch
Pozyskane środki: 3 300 000 zł
Konkurs: NCN, Symfonia 1 UMO-2013/08/W/HS6/00333 (nr wewn. 4003F)
okres realizacji: 10.12.2013-09.12.2019

Tytuł projektu: „Wpływ struktury oraz kompozycji materiału roślinnego na ekstrakcję wybranych związków biologicznie aktywnych”
Kierownik grantu: dr Katarzyna Rafińska
Przyznane środki: 45 265 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2 UMO-2018/02/X/ST4/01351 (nr wewn. 4301-ICNT)
Okres realizacji: 03.11.2018-02.11.2019

Tytuł projektu: “Badanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej – ważnego enzymu biotechnologicznego”
Kierownik grantu: dr Łukasz Pepłowski
Przyznane środki: 24 838 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2018/02/X/NZ2/00220  (nr wewn. 4296-F)
Okres realizacji: 09.2018 – 08.2019

Tytuł projektu: „Ekspresja kalretikuliny 3 (CRT3) w rosnącej łagiewce pyłkowej Petunia hybrida”
Kierownik grantu: dr Piotr Wasąg
Przyznane środki: 47 080 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2018/02/X/NZ3/00691
Okres realizacji: 10.2018-10.2019

Tytuł projektu: „Rola odpowiedzi ścisłej w kiełkowaniu nasion rzepaku (Brassica napus L.)”
Kierownik grantu: dr Justyna Boniecka
Przyznane środki: 49 964 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2017/01/X/NZ1/01981; nr wew.: 4257-B
Okres realizacji: 10.02.2018-10.02.2019

V. Granty zakończone w 2018 roku

Tytuł projektu: “Ekspresja kalneksyny na poziomie transkryptu w rosnących łagiewkach pyłkowych Petunia”
Kierownik grantu: dr Anna Suwińska
Przyznane środki: 42 900 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 1, 2017/01/X/NZ3/00255 (nr. wewn. 4216-B)
okres realizacji: 13.09.2017 – 12.09.2018

Tytuł projektu: “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w czasie procesów poznawczych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc
Pozyskane środki: 88 838 zł
Konkurs: NCN ETIUDA 5, UMO-2017/24/T/HS6/00105
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: Ocena poziomu metylacji promotorów wybranych genów u dwóch gatunków buraka w warunkach działania stresu solnego”
Kierownik grantu: dr Monika Skorupa
Pozyskane środki: 49 500 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 1, UMO-2017/01/X/NZ2/00896 (nr wewn. 4218-ICNT)
okres realizacji: 28.10.2017 – 27.09.2018

Tytuł projektu: „BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne”
Kierownik grantu: mgr Ewa Ratajczak,
Przyznane środki: 99 860 zł
Pozyskane środki: NCN, Preludium 92015/17/N/HS6/02864
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Neuronalne mechanizmy problematycznego korzystania z pornografii – rola reaktywności na wskazówki nagród erotycznych”
Kierownik grantu: mgr Jakub Wojciechowski
Przyznane środki: 149 900 zł
Konkurs: NCN, Preludium 11 NCN. UMO-2016/21/N/HS6/02635
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Algorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej”
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: NCN, Preludium, 2015/19/N/ST3/02171
okres realizacji 2016-2018

Tytuł projektu: “Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów związana z retencją transkryptów na terenie jądra komórkowego”
Kierownik grantu: mgr Magda Rudzka
Przynane środki: 99 600 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 10 nr 2015/19/N/NZ3/02410
okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Izomeryzacja trioz do kwasu mlekowego z zastosowaniem hierarchicznych, mezoporowatych zeolitów zawierających jony metali przejściowych”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Feliczak-Guzik
Przyznane środki: 226 000 zł
Konkurs: NCN, Fuga 5, 2016/20/S/ST4/00547
okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc
Przyznane środki: 149 642 zł
Konkurs: NCN, Preludium 9 UMO-2015/17/N/HS6/03549 (nr wewn. 4093-ICNT)
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Kierunkowe związki przyczynowe pomiędzy zrekonstruowaną aktywnością bioelektryczną węzłów sieci uwagowej: nowa metoda i przykład jej praktycznego zastosowania w badaniu EEG”
Kierownik grantu: lic. Jan Nikadon
Przyznane środki: 199 579 zł
Konkurs: Diamentowy Grant, MNiSW, 0094/DIA/2015/44
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 2 399 950 zł
Konkurs: NCN, MAESTRO, nr 2014/14/A/ST4/00641
okres realizacji: 2015-2018

Tytuł projektu: „Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.”,
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK
Przyznane środki: 766 127 zł
Konkurs: grant woj. kuj.-pom (regionalny), RPKP.01.03.01-04-0055/16
okres realizacji 2017-2018, dla spin-offu

Tytuł projektu: “Urządzenie wspomagające komunikację i czynności poznawcze osób z porażeniem”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: “Urządzenie wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji osób po przebytym urazie mózgu”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: “System wewnątrzbudynkowej lokalizacji personalnej”
Kierownik grantu: Michał Meina
Przyznane środki: ~80 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: “Polityka Sprawiedliwości 2018 finansowane z Funduszu Sprawiedliwości”
Kierownik grantu: dr Jarosław Przeperski
Przyznane środki: 5 481 234, 97 zł
okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

VI. Granty zakończone w 2017 roku

Tytuł projektu: “Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin.”
Kierownik grantu: mgr Malwina Hyjek
Przyznane środki: 99 960 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 8 nr 2014/15/N/NZ3/04525
Okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: Cykl spotkań naukowych „Gwiazdy-Nauka-Społeczeństwo”
Kierownik grantu: dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
Pozyskane środki: 46 800,00 zł
Konkurs: NCN 748/P-DUN/2016 (nr wewn. 816-ICNT)
Okres realizacji: 10.2016 – 03.2017

Tytuł projektu: „Otrzymywanie magnetycznych materiałów sorpcyjnych na bazie polimerów z odciskiem cząsteczkowym do izolowania i oznaczania zearalenonu z próbek biologicznych”
Kierownik grantu: mgr Katarzyna Kwaśniewska
Pozyskane środki: 99 056 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03723
okres realizacji: 2015-2017,

Tytuł projektu: „Samonastawne moduły do analitycznego i preparatywnego rozdzielania cząstek o rozmiarze mikrometrycznym”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 266 430 zł
Konkurs: NCN, Opus 2014/13/B/ST4/04998
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Synteza nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych do odwróconego układ faz chromatografii cieczowej i chromatografii oddziaływań hydrofilowych”
Kierownik grantu: dr Szymon Bocian
Pozyskane środki: 462 100 zł
Konkurs: NCN, Sonata 5, 2013/09/D/ST4/03807
okres realizacji: 2014-2017

Tytuł projektu: „Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) ze śliny u osób z chorobami jamy ustnej”
Kierownik grantu: mgr Maciej Milanowski
Pozyskanie środki: 99 720 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03702
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za lekooporność”
Kierownik grantu: dr Joanna Szczepanek
Pozyskane środki: 485 160,00 zł
Konkurs: NCN, Sonata 2, 2011/03/D/NZ5/05749
Okres realizacji: 2012-2017

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Pozyskane środki: 446 775,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 3, 2012/05/B/NZ2/01629
Okres realizacji: 2013-2017 rok

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomu liści buraka (Beta vulgaris) podczas adaptacji do zasolenia”
Kierownik grantu: dr hab. Jarosław Tyburski
Pozyskane środki: 401 960,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 7, 2014/13/B/NZ9/03790
Okres realizacji: 2015-2017 rok

Tytuł projektu: „Rekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka”,
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski,
Pozyskane środki: 90 000 zł
Konkurs: NCN, Etiuda 4, 2016/20/T/ST3/00488
okres realizacji 2016-2017

VII. Granty zakończone w 2016 roku

Tytuł projektu: “Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 2 945 136 zł
Konkurs: NCN, SYMFONIA, 2013/08/W/NZ8/00701
Okres realizacji: 2014-2016

Tytuł projektu: “Synteza peptydowych faz stacjonarnych do oznaczania substancji biologicznie aktywnych w technikach chromatograficznych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki:
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 003673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: “Badanie metabolicznych transformacji i farmakologicznej skuteczności wybranych chemioterapeutyków za pomiota łączonych technik separacyjnych w układzie in-vitro”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki:
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 046673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: “Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Sowińska
Przyznane środki: 168 060 zł
Konkurs: NCN, OPUS, 2013/11/B/HS2/02449
Okres realizacji: 2014-2016

Tytuł projektu: “MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm”
Kierownik grantu: mgr Paweł Piotr Pomastowski
Przyznane środki: 99 940 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2013/11/N/ST4/01835
Okres realizacji: 2013-2016

Tytuł projektu: “Polimerowe fazy stacjonarne zawierające nanocząstki srebra i złota w analityce związków biologicznie aktywnych”
Kierownik grantu:  mgr Damian Grzywiński
Przyznane środki: 99 850 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, 2013/11/N/ST4/01837
okres realizacji: 2013-2016

Tytuł projektu: “Optoelektroniczny system markerów chorobowych (akronim SENSORMED)”
Kierownik grantu: lider prof. dr hab. Zbigniew Bielecki, Wojskowa Akademia Techniczna, współwykonawca UMK: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, dr hab. Tomasz Ligor
Przyznane środki: 4 467 935 zł
Konkurs: NCBiR nr PBS/A3/7/2012
okres realizacji: 2012-2016

Tytuł projektu: “Zastosowanie metod kapilarnej elektroforezy strefowej w ocenie skuteczności działania antybiotykoterapii w warunkach in vitro”
Kierownik grantu: lek. Wojciech Kupczyk
Przyznane środki: 98 810 zł
Konkurs: NCN, Preludium, 2012/07/N/ST4/01856
okres realizacji:

VIII. Granty zakończone w 2015 roku

Tytuł projektu: “Opracowanie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 400 000 zł
Okres realizacji: 2012- 2015

Tytuł projektu: “Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką środowiskową”
Kierownik grantu: lider: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska, współwykonawca UMK: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 872 000 zł
Konkurs: NCBiR INNOTECH
numer umowy: NCBiR INNOTECH-K1/IN1/43/158947/NCBR/12
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: “Optoelektryczny system sensorów markerów chorobowych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 546 650 zł
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: “Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie”
Kierownik grantu: dr Katarzyna Hrynkiewicz
Przyznane środki: 331 000 zł
Konkurs: NCN, OPUS 4, 2012/07/B/NZ9/01801
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące mikrobiologicznie wspomaganej fitoekstrakcji metali ciężkich”
Kierownik grantu: mgr Michał Złoch
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, 2012/07/N/NZ9/01608
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Zastosowanie sprzężonych wielowymiarowych technik separacyjnych w analizie i identyfikacji kwasów z grupy omega 3 i omega 6”
Kierownik grantu: mgr Justyna Walczak,
Przyznane środki: 99 994 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM nr 2013/11/N/ST4/01838
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej”
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska,
Przyznane środki: 672 600 zł
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015

IX. Granty zakończone w 2014 roku

Tytuł projektu: “Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów na przykładzie zaralenonu z wykorzystaniem polimerów z odciskiem cząsteczkowym oraz ocena wpływu jego metabolitów na kancerogenezę narządów płciowych kobiet”
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała – Kopciuch, prof. UMK
Przyznane środki: 396 500 zł
Konkurs: NCN, OPUS 1 nr 2011/01/B/ST4/00543
Okres realizacji: 2011-2014

Tytuł projektu: “Optyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych”
Kierownik: dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 415 500 zł
Konkurs: KBN
Okres realizacji: 2010–2014