ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty naukowe wykonywane w ICNT

Zestawienie grantów realizowanych w ICNT w ciągu ostatnich 2 lat (stan na 10.2018 r.)

Zestawienie grantów NCN w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego “
Kierownik grantu: dr Paweł Pomastowski
Przyznane środki: 980 800,00 PLN
Konkurs: NCN, Opus 14, 2017/27/B/ST4/02628 (nr wewn. 4280-ICNT)
Okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: „Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej “
Kierownik grantu: dr Michał Złoch
Przyznane środki: 955 746,00 PLN
Konkurs: NCN, Sonatina 2, 2018/28/C/ST4/00434
Okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 979 300 PLN
Konkurs: NCN Symfonia 4, UMK-2016/20/W/NZ4/00354
(nr wewn. 4143-cz. ICNT, limit: 891)
Okres realizacji: 11.2016-11.2021

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna”
Kierownik grantu: dr Monika Lewandowska
Przyznane środki: 557 890,00 PLN
Konkurs: NCN, 2015/18/E/HS6/00399 (nr wewn. 4111-ICNT)
Okres realizacji: 04.2016-04.2020

Tytuł projektu: „Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe”
Kierownik grantu: dr Patryk Wawrzyński
Przyznane środki: 522 818,00 PLN
Rodzaj konkursu: NCN, OPUS, 2016/21/B/HS5/00188 (nr wewn. 4167-ICNT)
Okres realizacji: 03.2017-02.2020

Tytuł projektu: „BETAMIKRO – mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną”
Kierownik grantu: dr Marcin Gołębiewski
Pozyskane środki: 1 321 655,00
Konkurs: NCN, OPUS 11, UMO-2016/21/B/NZ9/00840 (nr wewn. 4144-ICNT)
Okres realizacji: 01.2017 – 01.2020

Tytuł projektu: “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w czasie procesów poznawczych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc,
Pozyskane środki: 88 838 zł.
Konkurs: NCN ETIUDA 5, 2017/24/T/HS6/00105,
okres realizacji: 2017-2018,

Tytuł projektu: “Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc,
Przyznane środki: 149 642 PLN
Konkurs: NCN, Preludium 9 UMO-2015/17/N/HS6/03549 (nr wewn. 4093-ICNT)
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: Cykl spotkań naukowych „Gwiazdy-Nauka-Społeczeństwo”
Kierownik grantu: dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
Pozyskane środki: 46 800,00 zł
Konkurs: NCN 748/P-DUN/2016 (nr wewn. 816-ICNT)
Okres realizacji: 10.2016 – 03.2017

Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

Obecnie realizowanych

Granty NCN

Tytuł projektu: „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Gut
Przyznane środki: 726 600 zł,
Konkurs: NCN, Sonata Bis, UMO-2017/26/E/HS6/00033
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: „Nowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału OSL kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody”,
Kierownik grantu: prof. dr hab. Alicja Chruścińska,
Przyznane środki: 262 250 zł.
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/ST10/01867,
okres realizacji 2017-2020

Tytuł projektu: „Strukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek”;
Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Nowak,
Przyznane środki: 726 600 zł,
Konkurs: NCN, OPUS 12, (WFAiIS, 4203-F, 2016/23/B/ST4/01770),
okres realizacji 2017-2020

Tytuł projektu: „NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Włodzisław Duch
Pozyskane środki: 3 300 000 PLN
Konkurs: NCN, Symfonia 1 UMO-2013/08/W/HS6/00333
okres realizacji: 2013-2019

Tytuł projektu: „BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne”
Kierownik grantu: mgr Ewa Ratajczak,
Przyznane środki: 99 860 PLN.
Pozyskane środki: NCN, Preludium 92015/17/N/HS6/02864
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Neuronalne mechanizmy problematycznego korzystania z pornografii – rola reaktywności na wskazówki nagród erotycznych”
Kierownik grantu: mgr Jakub Wojciechowski,
Przyznane środki: 149 900 PLN.
Konkurs: NCN, Preludium 11 NCN. UMO-2016/21/N/HS6/02635
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Algorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej”,
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski,
Przyznane środki: 100 000 zł,
Konkurs: NCN, Preludium, 2015/19/N/ST3/02171
okres realizacji 2016-2018,

Tytuł projektu: „Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Pozyskane środki: 2 399 950 PLN
Konkurs: NCN, MAESTRO, nr 2014/14/A/ST4/00641
okres realizacji: 2015-2018

Pozostałe granty:

Tytuł projektu: „Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego”,
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski,
Przyznane środki: 214 942 zł (za rok 2017, łącznie 250 000 euro),
Konkurs: grant europejski (329145/PnH/2016; IPERION CH),
okres realizacji: 2016-2020

Tytuł projektu: „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”
Kierownik grantu (Lider projektu): prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Pozyskane środki: 16 329 622 PLN
Konkurs: projekt NCBiR BIOSTRATEG-II/389/2015
okres realizacji: 2016-2019

Tytuł projektu: „Kierunkowe związki przyczynowe pomiędzy zrekonstruowaną aktywnością bioelektryczną węzłów sieci uwagowej: nowa metoda i przykład jej praktycznego zastosowania w badaniu EEG”
Kierownik grantu: lic. Jan Nikadon,
Przyznane środki: 199 579 PLN
Konkurs: Diamentowy Grant, MNiSW, 0094/DIA/2015/44
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.”,
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK,
Przyznane środki: 766 127 zł,
Konkurs: grant woj. kuj.-pom (regionalny), RPKP.01.03.01-04-0055/16
okres realizacji 2017-2018, dla spin-offu

Tytuł projektu: “Urządzenie wspomagające komunikację i czynności poznawcze osób z porażeniem”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki 100 000 PLN.
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-18

Tytuł projektu: “Urządzenie wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji osób po przebytym urazie mózgu”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki: 100 000 PLN.
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-18

Tytuł projektu: “System wewnątrzbudynkowej lokalizacji personalnej”
Kierownik grantu: Michał Meina
Przyznane środki ~80 000
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-18

Tytuł projektu: System do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML (nr 7/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK)
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Tytuł projektu: Gra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (nr 8/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK).
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Zakończonych w 2017 roku

Tytuł projektu: „Otrzymywanie magnetycznych materiałów sorpcyjnych na bazie polimerów z odciskiem cząsteczkowym do izolowania i oznaczania zearalenonu z próbek biologicznych”
Kierownik grantu: mgr Katarzyna Kwaśniewska,
Pozyskane środki: 99 056 PLN
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03723
okres realizacji: 2015-2017,

Tytuł projektu: „Samonastawne moduły do analitycznego i preparatywnego rozdzielania cząstek o rozmiarze mikrometrycznym”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 266 430 PLN
Konkurs: NCN, Opus 2014/13/B/ST4/04998
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Synteza nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych do odwróconego układ faz chromatografii cieczowej i chromatografii oddziaływań hydrofilowych”
Kierownik grantu: dr Szymon Bocian
Pozyskane środki: 462 100 PLN
Konkurs: NCN, Sonata 5, 2013/09/D/ST4/03807
okres realizacji: 2014-2017

Tytuł projektu: „Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) ze śliny u osób z chorobami jamy ustnej”
Kierownik grantu: mgr Maciej Milanowski,
Pozyskanie środki: 99 720 PLN
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03702,
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za lekooporność”
Kierownik grantu: dr Joanna Szczepanek
Pozyskane środki: 485 160,00 PLN
Konkurs: NCN, Sonata 2, 2011/03/D/NZ5/05749
Okres realizacji: 2012-2017

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Pozyskane środki: 446 775,00 PLN
Konkurs: NCN, Opus 3, 2012/05/B/NZ2/01629
Okres realizacji: 2013-2017 rok

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomu liści buraka (Beta vulgaris) podczas adaptacji do zasolenia”
Kierownik grantu: dr hab. Jarosław Tyburski
Pozyskane środki: 401 960,00 PLN
Konkurs: NCN, Opus 7, 2014/13/B/NZ9/03790
Okres realizacji: 2015-2017 rok

Tytuł projektu: „Rekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka”,
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski,
Pozyskane środki: 90 000 zł,
Konkurs: NCN, Etiuda 4, 2016/20/T/ST3/00488
okres realizacji 2016-2017

Zakończonych w 2016 roku

Tytuł projektu: Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 2 945 136 PLN
Konkurs: NCN, SYMFONIA, 2013/08/W/NZ8/00701
Okres realizacji: 2014-2016

Tytuł projektu: Synteza peptydowych faz stacjonarnych do oznaczania substancji biologicznie aktywnych w technikach chromatograficznych
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: PLN
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 003673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: Badanie metabolicznych transformacji i farmakologicznej skuteczności wybranych chemioterapeutyków za pomiota łączonych technik separacyjnych w układzie in-vitro,
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: PLN
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 046673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej
Kierownik grantu: dr Agnieszka Sowińska,
Przyznane środki: 168 060 PLN
Konkurs: NCN, OPUS, 2013/11/B/HS2/02449
Okres realizacji: 2014-2016

Zakończonych w 2015 roku

Tytuł projektu: Opracowanie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 400 000PLN
Okres realizacji: 2012- 2015

Tytuł projektu: Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką środowiskową
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 856 000 PLN
Konkurs: NCBiR INNOTECH
numer umowy: NCBiR INNOTECH-K1/IN1/43/158947/NCBR/12
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: Optoelektryczny system sensorów markerów chorobowych
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 546 650 PLN
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie,
Kierownik grantu: dr Katarzyna Hrynkiewicz
Przyznane środki: 331 000 PLN
Konkurs: NCN, OPUS 4, 2012/07/B/NZ9/01801
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące mikrobiologicznie wspomaganej fitoekstrakcji metali ciężkich
Kierownik grantu: mgr Michał Złoch
Przyznane środki: 100 000 PLN
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, 2012/07/N/NZ9/01608
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: Zastosowanie sprzężonych wielowymiarowych technik separacyjnych w analizie i identyfikacji kwasów z grupy omega 3 i omega 6
Kierownik grantu: mgr Justyna Walczak,
Przyznane środki: 99 994 PLN
Konkurs: NCN, PRELUDIUM nr 2013/11/N/ST4/01838
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm,
Kierownik grantu: mgr Paweł Piotr Pomastowski
Przyznane środki: 99 940 PLN
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2013/11/N/ST4/01835
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska,
Przyznane środki: 672 600 PLN
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015

Zakończonych w 2014 roku

Tytuł projektu: Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów na przykładzie zaralenonu z wykorzystaniem polimerów z odciskiem cząsteczkowym oraz ocena wpływu jego metabolitów na kancerogenezę narządów płciowych kobiet
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała – Kopciuch, prof. UMK,
Przyznane środki: 396 500 PLN
Konkurs: NCN, OPUS 1 nr 2011/01/B/ST4/00543
Okres realizacji: 2011-2014

Tytuł projektu: Optyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
Kierownik: dr hab. Alicja Chruścińska,
Przyznane środki: 415 500 PLN
Konkurs: KBN
Okres realizacji: 2010–2014