Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty naukowe wykonywane w ICNT

Zestawienie grantów realizowanych w ICNT w ciągu ostatnich 2 lat (stan na 10.2018 r.)

I. Zestawienie grantów NCN w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Opracowanie płytek NALDI przy użyciu chemicznie zsyntetyzowanych nanocząstek metali i tlenków metali w celu wykrycia naturalnych związków o niskiej masie cząsteczkowej”
Kierownik grantu: mgr Gulyaim Sagandykova
Przyznane środki: 139 600 zł
Konkurs: Program NCN, Preludium 16, 2018/31/N/ST4/02210 (nr wewn. 4347-ICNT)
Okres realizacji: 2019-2021

Tytuł projektu: „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”
Kierownik grantu: Olgierd Borowiecki
Przyznane środki: 179 854 zł
Konkurs: Program „Diamentowy Grant”
Okres realizacji: 2019-2020

Tytuł projektu: „Wpływ struktury oraz kompozycji materiału roślinnego na ekstrakcję wybranych związków biologicznie aktywnych”
Kierownik grantu: dr Katarzyna Rafińska
Przyznane środki: 45 265,00 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2 2018/02/X/ST4/01351 (nr wewn. 4301-ICNT)
Okres realizacji: 2018-2019

Tytuł projektu: „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego”
Kierownik grantu: dr Paweł Pomastowski
Przyznane środki: 980 800,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 14, 2017/27/B/ST4/02628 (nr wewn. 4280-ICNT)
Okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: „Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej”
Kierownik grantu: dr Michał Złoch
Przyznane środki: 955 746,00 zł
Konkurs: NCN, Sonatina 2, 2018/28/C/ST4/00434 (nr wewn.  4292-ICNT)
Okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: „Badanie zależności pomiędzy ekspresją oraz dystrybucją akwaporyn i koneksyn w oocytach i komórkach pęcherzykowych, a nabywaniem kompetencji rozwojowych oocytów u świń”
Kierownik grantu: dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK
Przyznane środki: 421 200,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/NZ9/0353 (nr wewn.  4327-ICNT)
Okres realizacji: 2017-2020

Tytuł projektu: „Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych”
Kierownik grantu: dr hab. Andrzej Adamski, prof UMK
Przyznane środki: 410 701,00 zł
Konkurs: NCN,  OPUS 2016/23/B/HS5/03790 (nr wewn.  4197-ICNT)
Okres realizacji: 2017-2020

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 979 300 zł
Konkurs: NCN Symfonia 4, UMK-2016/20/W/NZ4/00354 (nr wewn. 4143-cz. ICNT)
Okres realizacji: 11.2016-11.2021

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna”
Kierownik grantu: dr Monika Lewandowska
Przyznane środki: 557 890,00 zł
Konkurs: NCN, SONATA BIS, 2015/18/E/HS6/00399 (nr wewn. 4111-ICNT)
Okres realizacji: 04.2016-04.2020

Tytuł projektu: „Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe”
Kierownik grantu: dr Patryk Wawrzyński
Przyznane środki: 522 818,00 zł
Rodzaj konkursu: NCN, OPUS, 2016/21/B/HS5/00188 (nr wewn. 4167-ICNT)
Okres realizacji: 03.2017-02.2020

Tytuł projektu: „BETAMIKRO – mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną”
Kierownik grantu: dr Marcin Gołębiewski
Pozyskane środki: 1 321 655,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, UMO-2016/21/B/NZ9/00840 (nr wewn. 4144-ICNT)
Okres realizacji: 01.2017 – 01.2020

II. Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

a) Granty ze środków NCN:

Tytuł projektu: „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Gut
Przyznane środki: 1 077 180 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis, UMO-2017/26/E/HS6/00033
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych”
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK
Pozyskane środki: 651 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 15, 2018/29/B/ST4/01681
okres realizacji:2018-2021

Tytuł projektu: “Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin”
Kierownik grantu: dr Agnieszska Kołowerzo-Lubnau
Przyznane środki: 667 000 zł
Konkurs: NCN, Sonata 2016/21/D/NZ3/00369
okres realizacji 2017-2020

Tytuł projektu: “Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego”
Kierownik grantu: dr hab. Janusz Niedojadło
Przyznane środki: 905 815 zł
Konkurs: NCN OPUS 11 2016/21/B/NZ3/00367
okres realizacji: 2017-2020

Tytuł projektu: „Nowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału OSL kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 262 250 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/ST10/01867
okres realizacji 2017-2020

Tytuł projektu: „Strukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek”;
Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Nowak
Przyznane środki: 726 600 zł
Konkurs: NCN, OPUS 12, 2016/23/B/ST4/01770 (nr wewn. 4203-F)
okres realizacji 2017-2020

Tytuł projektu: “Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za pomocą MALDI-TOF MS i technik pokrewnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Rogowska
Przyznane środki: 162 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 13, 2017/25/N/ST4/01079
okres realizacji: 2017-2020

Tytuł projektu:  “Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA i ich genów docelowych w rozwoju organów generatywnych łubinu żółtego (Lupinus luteus)”
Kierownik grantu: dr Paulina Gazińska
Przyznane środki:  539 040   PLN
Konkurs: NCN, Sonata 19  UMO-2015/19/D/NZ9/03601 (nr wewn. 4120-B)
Okres realizacji: 2016-2020

Tytuł projektu: “Cyklitole jako biologicznie czynne surowce pozyskiwane z polskich roślin uprawnych”
Kierownik grantu: mgr Hossam Al-Suod
Pozyskane środki: 70 000 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM 14, 2017/27/N/ST4/00354
okres realizacji: 2018-2019

Tytuł projektu: „NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Włodzisław Duch
Pozyskane środki: 3 300 000 PLN
Konkurs: NCN, Symfonia 1 UMO-2013/08/W/HS6/00333
okres realizacji: 2013-2019

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, GCxGC-Q-TOF) dla potrzeb spersonalizowanej diagnostyki medycznej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Szultka-Młyńska
Przyznane środki: 1 041 600 zł
Konkurs: NCN, OPUS, 2016/21/B/ST4/02130
okres realizacji: 2016-2019

b) granty z innych środków

Tytuł projektu: “Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”
Kierownik grantu: prof. dr. hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 20 898 921,93 zł, w tym na część, za którą odpowiada grupa z UMK – 3 489 895,56 zł
Konkurs: w ramach działania 4.4 PO IR 2014-2020 programu Team-NET, konkurs 1/4.4/2018 (POIR.04.04.00-IW.04-00-TN1/18)
Okres realizacji: 2019-2020

Tytuł projektu: “Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 1 122 300 zł
Konkurs:  w ramach programu ERA-NET: TRANSCAN-2, Joint Transnational Call for Proposals 2016 on “Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer”, Transcan-067
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Analiza porównawcza lotnych biomarkerów organicznych w oddechu i moczu wśród mieszkańców Polski i Turcji do oceny chorób układu oddechowego”
Kierownik grantu: dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
Przyznane środki: 749 202,30 zł
Konkurs: NCBiR POLTUR2/Poland -Turkey VOCs Study/12/2016
okres realizacji: 2017-2020

Tytuł projektu: „Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego – IPERION CH”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski,
Przyznane środki: części grantu realizowanej w umk: 250 000 euro, wartość całego projektu: 8 150 000 euro
Konkurs: grant europejski, call: H2020-INFAIA-1-2014/2015, No 654028.
okres realizacji: 2015-2019

Tytuł projektu: „Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego (Premia na Horyzoncie)”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski,
Przyznane środki: 214 945 PLN
Konkurs: MNiSW decyzja nr 329145/PnH/2016
okres realizacji: 2015-2019

Tytuł projektu: „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”
Kierownik grantu (Lider projektu): prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Pozyskane środki: 16 329 622 zł
Konkurs: projekt NCBiR BIOSTRATEG-II/389/2015
okres realizacji: 2016-2019

Tytuł projektu: System do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML (nr 7/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK)
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Tytuł projektu: Gra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (nr 8/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK).
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

 

III. Granty zakończone w 2018 roku

Tytuł projektu: “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w czasie procesów poznawczych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc
Pozyskane środki: 88 838 zł
Konkurs: NCN ETIUDA 5, 2017/24/T/HS6/00105
okres realizacji: 2017-2018,

Tytuł projektu: „BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne”
Kierownik grantu: mgr Ewa Ratajczak,
Przyznane środki: 99 860 zł
Pozyskane środki: NCN, Preludium 92015/17/N/HS6/02864
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Neuronalne mechanizmy problematycznego korzystania z pornografii – rola reaktywności na wskazówki nagród erotycznych”
Kierownik grantu: mgr Jakub Wojciechowski
Przyznane środki: 149 900 zł
Konkurs: NCN, Preludium 11 NCN. UMO-2016/21/N/HS6/02635
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Algorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej”
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: NCN, Preludium, 2015/19/N/ST3/02171
okres realizacji 2016-2018

Tytuł projektu: “Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów związana z retencją transkryptów na terenie jądra komórkowego”
Kierownik grantu: mgr Magda Rudzka
Przynane środki: 99 600 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 10 nr 2015/19/N/NZ3/02410
okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Izomeryzacja trioz do kwasu mlekowego z zastosowaniem hierarchicznych, mezoporowatych zeolitów zawierających jony metali przejściowych”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Feliczak-Guzik
Przyznane środki: 226 000 zł
Konkurs: NCN, Fuga 5, 2016/20/S/ST4/00547
okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc
Przyznane środki: 149 642 zł
Konkurs: NCN, Preludium 9 UMO-2015/17/N/HS6/03549 (nr wewn. 4093-ICNT)
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Kierunkowe związki przyczynowe pomiędzy zrekonstruowaną aktywnością bioelektryczną węzłów sieci uwagowej: nowa metoda i przykład jej praktycznego zastosowania w badaniu EEG”
Kierownik grantu: lic. Jan Nikadon
Przyznane środki: 199 579 zł
Konkurs: Diamentowy Grant, MNiSW, 0094/DIA/2015/44
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 2 399 950 zł
Konkurs: NCN, MAESTRO, nr 2014/14/A/ST4/00641
okres realizacji: 2015-2018

Tytuł projektu: „Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.”,
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK
Przyznane środki: 766 127 zł
Konkurs: grant woj. kuj.-pom (regionalny), RPKP.01.03.01-04-0055/16
okres realizacji 2017-2018, dla spin-offu

Tytuł projektu: “Urządzenie wspomagające komunikację i czynności poznawcze osób z porażeniem”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki 100 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-18

Tytuł projektu: “Urządzenie wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji osób po przebytym urazie mózgu”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-18

Tytuł projektu: “System wewnątrzbudynkowej lokalizacji personalnej”
Kierownik grantu: Michał Meina
Przyznane środki ~80 000
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-18

IV. Granty zakończone w 2017 roku

Tytuł projektu: “Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin.”
Kierownik grantu: mgr Malwina Hyjek
Przyznane środki: 99 960 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 8 nr 2014/15/N/NZ3/04525
Okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: Cykl spotkań naukowych „Gwiazdy-Nauka-Społeczeństwo”
Kierownik grantu: dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
Pozyskane środki: 46 800,00 zł
Konkurs: NCN 748/P-DUN/2016 (nr wewn. 816-ICNT)
Okres realizacji: 10.2016 – 03.2017

Tytuł projektu: „Otrzymywanie magnetycznych materiałów sorpcyjnych na bazie polimerów z odciskiem cząsteczkowym do izolowania i oznaczania zearalenonu z próbek biologicznych”
Kierownik grantu: mgr Katarzyna Kwaśniewska
Pozyskane środki: 99 056 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03723
okres realizacji: 2015-2017,

Tytuł projektu: „Samonastawne moduły do analitycznego i preparatywnego rozdzielania cząstek o rozmiarze mikrometrycznym”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 266 430 zł
Konkurs: NCN, Opus 2014/13/B/ST4/04998
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Synteza nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych do odwróconego układ faz chromatografii cieczowej i chromatografii oddziaływań hydrofilowych”
Kierownik grantu: dr Szymon Bocian
Pozyskane środki: 462 100 zł
Konkurs: NCN, Sonata 5, 2013/09/D/ST4/03807
okres realizacji: 2014-2017

Tytuł projektu: „Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) ze śliny u osób z chorobami jamy ustnej”
Kierownik grantu: mgr Maciej Milanowski
Pozyskanie środki: 99 720 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03702
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za lekooporność”
Kierownik grantu: dr Joanna Szczepanek
Pozyskane środki: 485 160,00 zł
Konkurs: NCN, Sonata 2, 2011/03/D/NZ5/05749
Okres realizacji: 2012-2017

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Pozyskane środki: 446 775,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 3, 2012/05/B/NZ2/01629
Okres realizacji: 2013-2017 rok

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomu liści buraka (Beta vulgaris) podczas adaptacji do zasolenia”
Kierownik grantu: dr hab. Jarosław Tyburski
Pozyskane środki: 401 960,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 7, 2014/13/B/NZ9/03790
Okres realizacji: 2015-2017 rok

Tytuł projektu: „Rekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka”,
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski,
Pozyskane środki: 90 000 zł
Konkurs: NCN, Etiuda 4, 2016/20/T/ST3/00488
okres realizacji 2016-2017

V. Granty zakończone w 2016 roku

Tytuł projektu: “Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 2 945 136 zł
Konkurs: NCN, SYMFONIA, 2013/08/W/NZ8/00701
Okres realizacji: 2014-2016

Tytuł projektu: “Synteza peptydowych faz stacjonarnych do oznaczania substancji biologicznie aktywnych w technikach chromatograficznych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki:
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 003673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: “Badanie metabolicznych transformacji i farmakologicznej skuteczności wybranych chemioterapeutyków za pomiota łączonych technik separacyjnych w układzie in-vitro”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki:
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 046673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: “Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Sowińska
Przyznane środki: 168 060 zł
Konkurs: NCN, OPUS, 2013/11/B/HS2/02449
Okres realizacji: 2014-2016

Tytuł projektu: “MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm”
Kierownik grantu: mgr Paweł Piotr Pomastowski
Przyznane środki: 99 940 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2013/11/N/ST4/01835
Okres realizacji: 2013-2016

Tytuł projektu: “Polimerowe fazy stacjonarne zawierające nanocząstki srebra i złota w analityce związków biologicznie aktywnych”
Kierownik grantu:  mgr Damian Grzywiński
Przyznane środki: 99 850 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, 2013/11/N/ST4/01837
okres realizacji: 2013-2016

Tytuł projektu: “Optoelektroniczny system markerów chorobowych (akronim SENSORMED)”
Kierownik grantu: lider prof. dr hab. Zbigniew Bielecki, Wojskowa Akademia Techniczna, współwykonawca UMK: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, dr hab. Tomasz Ligor
Przyznane środki: 4 467 935 zł
Konkurs: NCBiR nr PBS/A3/7/2012
okres realizacji: 2012-2016

Tytuł projektu: “Zastosowanie metod kapilarnej elektroforezy strefowej w ocenie skuteczności działania antybiotykoterapii w warunkach in vitro”
Kierownik grantu: lek. Wojciech Kupczyk
Przyznane środki: 98 810 zł
Konkurs: NCN, Preludium, 2012/07/N/ST4/01856
okres realizacji:

VI. Granty zakończone w 2015 roku

Tytuł projektu: “Opracowanie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 400 000 zł
Okres realizacji: 2012- 2015

Tytuł projektu: “Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką środowiskową”
Kierownik grantu: lider: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska, współwykonawca UMK: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 872 000 zł
Konkurs: NCBiR INNOTECH
numer umowy: NCBiR INNOTECH-K1/IN1/43/158947/NCBR/12
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: “Optoelektryczny system sensorów markerów chorobowych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
Przyznane środki: 546 650 zł
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: “Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie”
Kierownik grantu: dr Katarzyna Hrynkiewicz
Przyznane środki: 331 000 zł
Konkurs: NCN, OPUS 4, 2012/07/B/NZ9/01801
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące mikrobiologicznie wspomaganej fitoekstrakcji metali ciężkich”
Kierownik grantu: mgr Michał Złoch
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, 2012/07/N/NZ9/01608
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Zastosowanie sprzężonych wielowymiarowych technik separacyjnych w analizie i identyfikacji kwasów z grupy omega 3 i omega 6”
Kierownik grantu: mgr Justyna Walczak,
Przyznane środki: 99 994 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM nr 2013/11/N/ST4/01838
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej”
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska,
Przyznane środki: 672 600 zł
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015

VII. Granty zakończone w 2014 roku

Tytuł projektu: “Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów na przykładzie zaralenonu z wykorzystaniem polimerów z odciskiem cząsteczkowym oraz ocena wpływu jego metabolitów na kancerogenezę narządów płciowych kobiet”
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała – Kopciuch, prof. UMK
Przyznane środki: 396 500 zł
Konkurs: NCN, OPUS 1 nr 2011/01/B/ST4/00543
Okres realizacji: 2011-2014

Tytuł projektu: “Optyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych”
Kierownik: dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 415 500 zł
Konkurs: KBN
Okres realizacji: 2010–2014