Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty naukowe wykonywane w ICNT

I. Zestawienie grantów w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Opracowanie preparatywnej metody izolacji biologicznej aktywnej laktoferyny”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 494 945 zł
Konkurs: NCBiR, LIDER, DPWP/LIDER-XIII/6/2023 (nr wew. 425-ICNT)
Okres realizacji: 01.07.2023-01.07.2026

Tytuł projektu: “Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact)”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 000 000 zł
Konkurs: IDUB, Emerging Fields
Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2025

Tytuł projektu: “Wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych otrzymanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej na zahamowanie replikacji najważniejszych korona- i herpeswirusów drobiu i świń”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
Przyznane środki:  1 482 300 zł
Konkurs: NCN, OPUS 20, 2020/39/B/NZ7/00493 (nr wew. 4444-B)
Okres realizacji: 04.10.2021 – 03.10.2026

Tytuł projektu: “Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimplantacyjnych u bydła rasy polskiej HF”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Przyznane środki:  461 160 zł
Konkurs: NCN, Preludium BIS 2, 2020/39/O/NZ9/00621 (nr wew. 4434-B)
Okres realizacji: 20.07.2021 – 30.09.2024

Tytuł projektu: “Analiza funkcjonalna bHLH137 w burakach – zdefiniowanie roli w odpowiedzi na zasolenie i tolerancji stresu solnego”
Kierownik grantu: dr Monika Skorupa
Przyznane środki: 1 357 860 zł
Konkurs: NCN, Sonata 17, 2021/43/D/NZ9/00302 (nr wew. 4511-B)
Okres realizacji: 07.07.2022 – 06.07.2025

Tytuł projektu: “Zastosowanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego w identyfikacji mikroorganizmów”
Kierownik grantu: dr Adrian Dominik Arendowski
Przyznane środki: 49 500 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 6, UMO-2022/06/X/NZ6/00226 (nr wew. 4519-ICNT)
Okres realizacji: 06.08.2022 – 05.08.2023

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów w matrycach środowiskowych i klinicznych dla rutynowych laboratoriów mikrobiologicznych”,
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 208 616 zł
Konkurs: NCBiR, TANGO V, TANGO-V-A/0014/2021-00 (nr wew. 422-ICNT)
Okres realizacji: 01.06.2022 – 31.08.2023

Tytuł projektu: “Wykorzystanie spektrometrii mass z laserową desorpcją/jonizacją próbki wspomaganą matrycą i technik separacyjnych w badaniach wpływu mikrobiomu gruczołów mlekowych na ilość i potranslacyjne modyfikacje laktoferyny w mleku krowim”
Kierownik grantu: mgr Oleksandra Pryshchepa
Przyznane środki: 139 995 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/ST4/01666 (nr wew. 4475-ICNT)
Okres realizacji: 02.02.2022 – 01.02.2024

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu czynników chroniących przed negatywnymi skutkami funkcjonowania w porze niezgodnej z chronotypem: Rola temperamentu, osobowości, inteligencji oraz wzorców aktywności neuronalnej”
Kierownik grantu: dr Joanna Gorgol
Przyznane środki: 209 440 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/HS6/01903 (nr wewn. 4478-ICNT)
Okres realizacji: 10.01.2022 – 9.01.2025

Tytuł projektu: “Fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne czynniki wpływające na frakcjonowanie bezwodnego tłuszczu mlecznego (AMF) w procesie otrzymywania masła”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MNiSW, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/6/0121/2022 (nr wew. 179-Ch)
Okres realizacji: 01.10.2022 – 30.09.2026

Tytuł projektu: “Czynniki wpływające na tworzenie interferentów osadów w oleju napędowym na różnych etapach produkcji i dystrybucji”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MNiSW, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/5/0039/2021 (nr wew. 174-Ch)
Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025

Tytuł projektu: “Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 992 260,00
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ7/02733 (nr. wewn. 4450-ICNT)
Okres realizacji: 5.08.2021-4.08.2024

Tytuł projektu: “Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacyloglicerolu u
mikroglonów i roślin oleistych”

Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 2 088 240 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, UMO  2020/37/B/NZ9/00007 (nr. wewn. 4414-ICNT)
Okres realizacji: 1.07.2021-30.06.2026

Tytuł projektu: “Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 3 988 800 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis 9, 2019/34/E/NZ1/00023 (nr. wewn. 4383-ICNT)
Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2026

Tytuł projektu: “Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 604 880 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01974 (nr wen. 4389-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2025

Tytuł projektu: “Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 842 000 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01075 (nr wewn. 4388-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2025

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski
Przyznane środki: 1 599 600 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136 (nr. wewn. 4415-ICNT)
Okres realizacji: 22.01.2021 – 21.01.2024

Tytuł projektu: “Opracowanie selektywnych materiałów powłokowych opartych na przewodzących polimerach do włókien SPME do analizy LZO jako potencjalnych biomarkerów raka jelita grubego”
Kierownik grantu: mgr Radik Mametov
Przyznane środki: 139 800 zł
Konkurs: NCN, Preludium 18, 2019/35/N/ST4/04363 (nr wewn. 4395-ICNT)
Okres realizacji: 27.07.2020-26.07.2023

Tytuł projektu: “Wykorzystanie technik laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą oraz nanostrukturami w analizie hydrolizatów białkowych ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji potranslacyjnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Anna Rodzik
Przyznane środki: 140 000 zł
Konkurs: NCN, Preludium 19, 2020/37/N/ST4/04082 (nr wewn. 4424-ICNT)
Okres realizacji: 1.02.2021 – 30.06.2023

Tytuł projektu: Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski (01.10.2019-30.11.2022), dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK (od 24.03.2023)
Przyznane środki: 20 898 921,93 zł  (dla UMK: 3 489 895,56 zł)
Konkurs: FNP 4.4 PO IR 2014-2020, program TEAM-NET konkurs 1/4.4/2018 (nr umowy: POIR.04.04.00-00-1792/18-00)
Okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2023

Tytuł projektu: „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”
Kierownik grantu: Olgierd Borowiecki
Przyznane środki: 179 854 zł
Konkurs: MNiSW Program „Diamentowy Grant”, umowa 0216/DIA/2019/48 (nr wewn. 140-ICNT)
Okres realizacji: 30.10.2019-29.10.2023

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 824 800 zł
Konkurs: NCN Symfonia 4, 2016/20/W/NZ4/00354 (nr wewn. 4143-cz. ICNT)
Okres realizacji: 28.11.2016-27.11.2023

 

II. Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Przodkowie fali grawitacyjnej – Uzupełnienie obrazu o wielofunkcyjną syntezę populacji binarnej”
Kierownik grantu: dr Dorottya Szécsi 
Przyznane środki: 1 446 310 zł
Konkurs: NCN, OPUS 21, 2021/41/B/ST9/00757
Okres realizacji: 04.02.2022-03.02.2026

Tytuł projektu: “Wielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaice”
Kierownik grantu: dr Anna Zawadzka 
Przyznane środki: 1 264 500 zł
Konkurs: NCN, OPUS 13, 2017/25/B/ST7/02124
Okres realizacji: 24.01.2018-23.01.2023

Tytuł projektu: “Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu”
Kierownik grantu: dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska 
Przyznane środki: 2 118 360 zł
Konkurs: NCN, OPUS 18, 2019/35/B/ST4/02791
Okres realizacji: 02.11.2020-01.11.2023

Tytuł projektu: “Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych wprzeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni.”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Shekhar Pareek
Przyznane środki: 3 365 013 zł
Konkurs: NCN, Opus 22 (LAP), 2021/43/I/NZ9/02612
Okres realizacji:

Tytuł projektu: “Nowa rola miozyny VI w strukturalnej organizacji i funkcji nabłonka najądrzy u myszy”
Kierownik grantu: dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK
Przyznane środki: 1 204 872 zł
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ4/01029 (nr. wewn. 4443-WNBiW)
Okres realizacji: 5.11.2021-4.11.2024

Tytuł projektu: “Mechanizmy molekularne, transdukcja sygnału i inhibicja kompleksu białkowego PEBP1-15LOX – inicjatora śmierci komórki na drodze ferroptozy”
Kierownik grantu: dr Karolina Mikulska-Rumińska
Przyznane środki: 1 240 440 zł
Konkurs: NCN, SONATA 15, 2019/35/D/ST4/02203
okres realizacji: 08.07.2020-07.07.2023

Tytuł projektu: “Kluczowe geny/białka w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej – badanie efektów potranskrypcyjnego wyciszenia ekspresji kalneksyny w kulturach in vitro”
Kierownik grantu: dr Anna Suwińska
Przyznane środki: 597 240 zł
Konkurs: NCN, Sonata 15, 2019/35/D/NZ3/04080 (nr. wewn. 4398-B)
okres realizacji: 28.07.2020 – 27.07.2023

Tytuł projektu: „Głębokie stany pułapkowe w kwarcu – potencjał wykorzystania w termochronometrii”
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK
Przyznane środki: 907 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 16, 2018/31/B/ST10/03917
okres realizacji: 15.11.2019 – 14.11. 2023

Tytuł projektu: „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Gut
Przyznane środki: 1 077 180 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis, UMO-2017/26/E/HS6/00033
okres realizacji: 09.04.2018-08.04.2023

Tytuł projektu: IPERION HS (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Heritage Science)
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski
Przyznane środki: 6 300 000 Euro, w tym 129 000 Euro dla UMK
Konkurs:”Premia na Horyzoncie” (decyzja nr 488488/PnH2)
Okres realizacji: 2020-2023

 

III. Granty zakończone w 2022 roku

IV. Granty zakończone w 2021 roku

V. Granty zakończone w 2020 roku

VI. Granty zakończone w 2019 roku

VII. Granty zakończone w 2018 roku

VIII. Granty zakończone w 2017 roku

IX. Granty zakończone w 2016 roku

X. Granty zakończone w 2015 roku

XI. Granty zakończone w 2014 roku