Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty naukowe wykonywane w ICNT

I. Zestawienie grantów w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Opracowanie nowej technologii otrzymywania betamasła o właściwościach prozdrowotnych”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 7 821 440,87 zł (w tym dla UMK: 415 156,40 zł)
Konkurs: ARMiR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 ,,Współpraca”, nr 00126.DDD.6509.00244.2022.02
Okres realizacji: 23.11.2023-31.12.2024

Tytuł projektu: “Opracowanie preparatywnej metody izolacji biologicznej aktywnej laktoferyny”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 494 945 zł
Konkurs: NCBiR, LIDER, LIDER13/0292/2022 (nr wew. 425-ICNT)
Okres realizacji: 01.07.2023-01.07.2026

Tytuł projektu: “Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact)”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 000 000 zł
Konkurs: IDUB, Emerging Fields
Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2025

Tytuł projektu: “Wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych otrzymanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej na zahamowanie replikacji najważniejszych korona- i herpeswirusów drobiu i świń”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
Przyznane środki:  1 482 300 zł
Konkurs: NCN, OPUS 20, 2020/39/B/NZ7/00493 (nr wew. 4444-B)
Okres realizacji: 04.10.2021 – 03.10.2026

Tytuł projektu: “Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimplantacyjnych u bydła rasy polskiej HF”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Przyznane środki:  461 160 zł
Konkurs: NCN, Preludium BIS 2, 2020/39/O/NZ9/00621 (nr wew. 4434-B)
Okres realizacji: 20.07.2021 – 30.09.2024

Tytuł projektu: “Analiza funkcjonalna bHLH137 w burakach – zdefiniowanie roli w odpowiedzi na zasolenie i tolerancji stresu solnego”
Kierownik grantu: dr Monika Skorupa
Przyznane środki: 1 357 860 zł
Konkurs: NCN, Sonata 17, 2021/43/D/NZ9/00302 (nr wew. 4511-B)
Okres realizacji: 07.07.2022 – 06.07.2025

Tytuł projektu: “Wykorzystanie spektrometrii mass z laserową desorpcją/jonizacją próbki wspomaganą matrycą i technik separacyjnych w badaniach wpływu mikrobiomu gruczołów mlekowych na ilość i potranslacyjne modyfikacje laktoferyny w mleku krowim”
Kierownik grantu: mgr Oleksandra Pryshchepa
Przyznane środki: 139 995 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/ST4/01666 (nr wew. 4475-ICNT)
Okres realizacji: 02.02.2022 – 01.02.2025

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu czynników chroniących przed negatywnymi skutkami funkcjonowania w porze niezgodnej z chronotypem: Rola temperamentu, osobowości, inteligencji oraz wzorców aktywności neuronalnej”
Kierownik grantu: dr Joanna Gorgol
Przyznane środki: 209 440 zł
Konkurs: NCN, Preludium 20, 2021/41/N/HS6/01903 (nr wewn. 4478-ICNT)
Okres realizacji: 10.01.2022 – 9.01.2025

Tytuł projektu: “Fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne czynniki wpływające na frakcjonowanie bezwodnego tłuszczu mlecznego (AMF) w procesie otrzymywania masła”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MEiN, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/6/0121/2022 (nr wew. 179-ICNT)
Okres realizacji: 01.10.2022 – 30.09.2026

Tytuł projektu: “Czynniki wpływające na tworzenie interferentów osadów w oleju napędowym na różnych etapach produkcji i dystrybucji”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 324 077 zł
Konkurs: MNiSW, doktorat wdrożeniowy, nr umowy DWD/5/0039/2021 (nr wew. 174-Ch)
Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025

Tytuł projektu: “Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 1 992 260,00
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ7/02733 (nr. wewn. 4450-ICNT)
Okres realizacji: 5.08.2021-4.08.2025

Tytuł projektu: “Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacyloglicerolu u
mikroglonów i roślin oleistych”

Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 2 088 240 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, UMO  2020/37/B/NZ9/00007 (nr. wewn. 4414-ICNT)
Okres realizacji: 1.07.2021-30.06.2026

Tytuł projektu: “Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 3 988 800 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis 9, 2019/34/E/NZ1/00023 (nr. wewn. 4383-ICNT)
Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2026

Tytuł projektu: “Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych”
Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 604 880 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01974 (nr wen. 4389-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2025

Tytuł projektu: “Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne”
Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK
Przyznane środki: 1 842 000 zł
Konkurs: NCN, Opus 18, 2019/35/B/NZ9/01075 (nr wewn. 4388-ICNT)
Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2025

Tytuł projektu: „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”
Kierownik grantu w części ICNT: prof. dr hab. W. Duch
Kierownik – lider: prof. dr hab. A. Cichocki
Pozyskane środki: 4 824 800 zł
Konkurs: NCN Symfonia 4, 2016/20/W/NZ4/00354 (nr wewn. 4143-cz. ICNT)
Okres realizacji: 28.11.2016-27.09.2024

Tytuł projektu: “Digital PCR Multiplex System”
Kierownik: dr hab. Krzysztof Zienkieiwcz, prof. UMK
Pozyskane środki: 444 670 zł
Konkurs: IDUB, decyzja nr 25/2023/Aparatura IDUB
Okres realizacji: 07.07.2023-30.06.2025

Tytuł projektu: Extension of Echelle optic spectrometer operating with inductively coupled plasma”
Kierownik: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Pozyskane środki: 144 000 zł
Konkurs: IDUB, decyzja nr 25/2023/Aparatura IDUB
Okres realizacji: 07.07.2023-30.06.2025

Tytuł projektu: “Exploring the Dynamic Interplay of Brain-Body Network: Advancing Research through Modern Equipment Acquisition”
Kierownik: dr Karolina Finc
Pozyskane środki: 360 000 zł
Konkurs: IDUB, decyzja nr …/2023/Aparatura IDUB
Okres realizacji: 07.07.2023-30.06.2025

Tytuł projektu: “Graphene vs. Borophene: compretitors or allies?”
Kierownik: dr Piotr Kamedulski
Pozyskane środki: 60 000 zł
Konkurs: IDUB, decyzja nr 3/2023 Granty na granty europejskie”
Okres realizacji: 05.04.2023-31.03.2024

Tytuł projektu: “Development of a procedure for identyfying bacterial pathogens based on the lipid fingerprint” of bacteria and MaLDI TOF MS techique”
Kierownik: mgr Piotr Fijałkowski
Pozyskane środki: 5 000 zł
Konkurs: IDUB, decyzja 31/2023/grants4NCUStudents
Okres realizacji: 29.06.2023-30.06.2024

Tytuł projektu: “Evaluation the impact of ultration process on the glycosylation heterogeneity in bovine lactoferrin”
Kierownik: mgr Tetiana Dyrda-Terniuk
Pozyskane środki: 3 350 zł
Konkurs: IDUB, decyzja 26/2023/grants4NCUStudents
Okres realizacji: 29.06.2023-30.06.2024

Tytuł projektu: “10 th European Symposium on PLant Lipids in Amsterdam, the Netherlamds”
Kierownik: mgr Marta Saldat
Pozyskane środki: 5 000 zł
Konkurs: IDUB, decyzja 20/2023/grants4NCUStudents
Okres realizacji: 29.06.2023-30.06.2024

Tytuł projektu: “2024 LCAM Basics In Fluorescence Microscopy”
Kierownik: mgr Marcin Rygielski
Pozyskane środki: 5 000 zł
Konkurs: IDUB, competition fot training courses
Okres realizacji: 2024

 

II. Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Udział mechanizmów epitranskryptomicznych w funkcjonowaniu granul stresowych (SG) u roślin uprawnych poddanych stresowi abiotycznemu”
Kierownik grantu: mgr Dawid Jakub Kubiak
Przyznane środki: 209 640 zł.
Konkurs: NCN, PRELUDIUM 21, 2022/45/N/NZ9/04015
Okres realizacji: 16.01.2023-15.01.2026

Tytuł projektu: “DEPot: A New Dosimetric Emergency Protocol based on Natural Quartz”
Kierownik grantu na UMK: Alicja Chruścińska
Przyznane środki: razem 326100 Euro (dla UMK 59 900 Euro)
Konkurs: Science for Peace and Security Programme, Multi-Year Project, NATO
Okres realizacji: 06.06.2023-06.06.2026

Tytuł projektu: “Przodkowie fali grawitacyjnej – Uzupełnienie obrazu o wielofunkcyjną syntezę populacji binarnej”
Kierownik grantu: dr Dorottya Szécsi 
Przyznane środki: 1 446 310 zł
Konkurs: NCN, OPUS 21, 2021/41/B/ST9/00757
Okres realizacji: 04.02.2022-03.02.2026

Tytuł projektu: “Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych wprzeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni.”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Shekhar Pareek
Przyznane środki: 3 365 013 zł
Konkurs: NCN, Opus 22 (LAP), 2021/43/I/NZ9/02612
Okres realizacji: 15.06.2023-14.06.2026

Tytuł projektu: “Nowa rola miozyny VI w strukturalnej organizacji i funkcji nabłonka najądrzy u myszy”
Kierownik grantu: dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK
Przyznane środki: 1 204 872 zł
Konkurs: NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ4/01029 (nr. wewn. 4443-WNBiW)
Okres realizacji: 5.11.2021-4.11.2024

Tytuł projektu: „Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Gut
Przyznane środki: 1 077 180 zł
Konkurs: NCN, Sonata Bis, UMO-2017/26/E/HS6/00033
okres realizacji: 09.04.2018-08.10.2024

 

III. Granty zakończone w 2023 roku

IV. Granty zakończone w 2022 roku

V. Granty zakończone w 2021 roku

VI. Granty zakończone w 2020 roku

VII. Granty zakończone w 2019 roku

VII. Granty zakończone w 2018 roku

IX. Granty zakończone w 2017 roku

X. Granty zakończone w 2016 roku

XI. Granty zakończone w 2015 roku

XII. Granty zakończone w 2014 roku