ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Administracja

Sekretariat ICNT

mgr Izabela Kannenberg
p.o. Kierownika, specjalista
tel. +48 56 665 6002, kom. +48 603 690 109
e-mail: izakan@umk.pl

dr Joanna Rudnicka
Referent
tel. +48 56 665 6003
e-mail: jrud@umk.pl

mgr inż. Agnieszka Siuta
Referent
tel. +48 56 665 6001
e-mail: asiuta@umk.pl

dr Ewelina Wilska
Kierownik
Nieobecność długotrwała

lic. Joanna Gzella
Referent
Nieobecność długotrwała

Zespół Administracyjno-Techniczny ICNT

mgr Zbyszko Bełkowski
Kierownik ZAT
tel. +48 56 665 6005, kom. +48 669 903 025
e-mail: zbelkowski@umk.pl

dr Jaromir Patyk
Gł. spec. inż.- techn.
tel. +48 56 665 6006
e-mail: jkp@umk.pl

 

 

 

 

 

Portiernia ICNT – firma JAG
tel. +48 56 665 6010, kom 1. +48 603 696 922, kom 2. +48 502 054 641