Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

PODWÓJNY SUKCES – DWA GRANTY NAWA

Doktorantka IV roku AST mgr Oleksandra Pryshchepa  (promotor, dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK) otrzymała stypendium w ramach konkursu Bekkera finansowanego przez NAWA, na realizacje projektu „Badanie antybiotykooporności wybranych patogenów bakterii izolowanych z mleka krów z zapaleniem wymienia”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody dla wynalazku chemików

Pt-FREE TAILOR-MADE ELECTRODE MATERIALS – wynalazek grupy badawczej w składzie: dr Piotr Kamedulski, lic. Paweł Binkowski, lic. Weronika Arendarska, lic. Kinga Wachowicz, mgr Maciej Lewandowski, dr hab. Paweł Szroeder, prof. UKW oraz prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz otrzymał na Międzynarodowych Targach 3 złote medale (E-INNOVATE International Innovation Show Bydgoszcz 2022, TESLA FEST Novi Sad Serbia 2022, KIDE Taiwan 2022) 1 srebrny (PRIX EIFFEL Paryż Francja 2022), nagrodę specjalną Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA Special Award) oraz nagrodę specjalną Norton University of Cambodia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Cytowani i wpływowi

Dorobek naukowy badaczy związanych z ICNT: prof dr hab. Bogusława Buszewskiego, prof. dr hab. Włodzisława Ducha oraz prof. dr hab. Jerzego P. Łukaszewicza wśród 33 najbardziej cytowanych w historii UMK wg. rankingu bazy Scopus i Uniwersytetu Stanforda. Pracownicy i pracowniczki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny znaleźli się na liście najbardziej wpływowych badaczy na świecie pod względem cytowań artykułów. Zestawienie 2 proc. najczęściej cytowanych uczonych opracowują wydawnictwo Elsevier i Uniwersytet Stanforda.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szeroki strumień grantów

23 badaczek i badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskało finansowanie swoich projektów w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, w tym aż dwie badaczki z ICNT UMK.

więcej informacji

Archiwum