Nauczyciele akademiccy - Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy


prof. dr Ludwik Adamowicz
dr Krzysztof Domagalski
lek. med. Natalia Fijałkowska
mgr Karolina Finc
mgr Agnieszka Ignaczewska
mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
mgr Karolina Nowak
prof. dr hab. Chandra Pareek
mgr Natalia Pawlaczyk
dr Paweł Pomastowski
dr Katarzyna Rafińska
dr Krzysztof Rykaczewski
dr Marcin Sikora
mgr Julia Sikorska
dr Monika Skorupa
dr Joanna Szczepanek
dr hab. Michał Szumski, prof. UMK
dr Patryk Wawrzyński
dr Agnieszka Zienkiewicz
dr Krzysztof Zienkiewicz
dr Michał Złoch