Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Struktura

Zespoły badawcze: 

I Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych – BioSep

II Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych – Genomika

III Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki – ZIFI

IV Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie – Neuro

Pracownie

Pracownia Rezonansu Magnetycznego