ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Informacje dla osoby badanej przed badaniem rezonansem magnetycznym

ZALECENIA OGÓLNE:

 1. Wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.
 2. Przed badaniem MR nie jest wymagane pozostanie na czczo.
 3. Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej.
 4. Do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec uszkodzeniu). Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.
 5. Pacjentom skierowanym na badania głowy i oczodołów zaleca się rezygnację z wykonania makijażu oraz nie używania lakieru do włosów (kosmetyki zawierają drobinki metali, które mogą zafałszować wynik).
 6. Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie – rezonans nie wpływa na ich działanie.
 7. W niektórych badaniach wymagane jest podanie dożylne środków kontrastowych. Jeśli nie ma jasnego wskazania na skierowaniu, to w niektórych przypadkach medycznie uzasadnionych, środek kontrastowy jest podawany na zlecenie lekarza radiologa nadzorującego badanie. Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona.

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM BEZWZGLĘDNE:

 • pierwszy trymestr ciąży,
 • wszczepione urządzenia elektryczne jak: defibrylator-kardiowerter lub stymulator serca, neurostymulator,
 • implant ślimakowy, aparat słuchowy, inny implant uszny,
 • rozrusznik, stymulator, elektrody serca itp.
 • pompa insulinowa lub inny przyrząd do podawania leków tego typu,
 • protezy kończyn lub stawów lub jakiekolwiek inne implanty ortopedyczne,
 • sztuczna skóra, peruka, sztuczne włosy mocowane za pomocą elementów przewodzących prąd.

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM WZGLĘDNE:

 • metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub stenty i płytki ortopedyczne),
 • klaustrofobia (uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • aparat ortodontyczny, implant zębowy,
 • metalowa wkładka wewnątrzmaciczna,
 • makijaż trwały, tatuaż, biżuteria.

Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany oraz powiadomić o powyższym personel pracowni.

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE?

 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala,
 • wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania.

PRZEBIEG BADANIA:

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne.

Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania. Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi i w każdej chwili może przerwać badanie naciskając gumową gruszkę. Dodatkowo na cewce do badania mózgowia (głowy) zamontowane jest lusterko, które pomaga zwalczyć klaustrofobię.

PO BADANIU:

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent, dla bezpieczeństwa, jest proszony o spędzenie kilkunastu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki. Prosimy, aby po badaniu z użyciem środka cieniującego (kontrastu) wypić 1-2 litry wody,  gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

Więcej informacji: akamed.umk.pl