Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Awans zawodowy i ocena okresowa

Zgodnie z Uchwałą Nr 181 Senatu UMK z dnia 19 grudnia 2017 r. w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii obowiązują następujące progi awansowe oraz minimalna wymagana liczba punktów podczas oceny okresowej dokonywanej co 4 lata:

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Progi awansowe
Cały dorobek
(punkt MNiSW)
Ocena okresowa co 4 lata
Dorobek od ostatniego awansu (punkt MNiSW)
Asystent brak 60 pkt
Adiunkt 80 pkt 90 pkt
Profesor nadzwyczajny 300 pkt 90 pkt
Profesor zwyczajny 600 pkt 90 pkt