Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty i współpraca

Nasze granty:

PROJEKT 1

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: OPUS 18

Tytuł: Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne

Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2024

Kwota finansowania: 1 842 000 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK

 

PROJEKT 2

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: OPUS 19

Tytuł: Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacylglicerolu w komórkach mikroglonów i roślin oleistych 

Okres realizacji: 01.07.2021-30.06.2025

Kwota finansowania: 2 088 240 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK

 

Współpraca międzynarodowa:

Prof. Zhi-Yan (Rock) Du    [ResearchGate]     [Google Scholar]     [Home page]

Department of Molecular Biosciences & BioEngineering
University of Hawaii at Manoa
USA

Prof. Christoph Benning      [Google Scholar]     [Home page]

Plant Biology Laboratories
Michigan State University
East Lansing
USA