Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty i współpraca

Nasze granty:

PROJEKT 1

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: Sonata Bis 9

Tytuł: Jak zatrzymać tłuszcze w liściach? Rozszyfrowanie zależności pomiędzy akumulacją a degradacją tłuszczy podczas starzenia się liści.

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2025

Kwota finansowania: 3 988 800 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK

 

PROJEKT 2

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: OPUS 18

Tytuł: Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Okres realizacji: 30.09.2020-29.09.2024

Kwota finansowania: 1 604 880 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK

 

Współpraca międzynarodowa:

Prof. Giovanni Stefano    [ResearchGate]     [Google Scholar]     [Home page]

Laboratories of Biomorphologies
Department of Biology
University of Florence
Włochy

Prof. Patrick Horn     [ResearchGate]     [Google Scholar]     [Home Page]

East Carolina University
Department of Biology
Howell Science Complex N108
USA