ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Laboratorium BioInfoNano Nauk

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Wiesław Nowak

Laboratorium będzie realizowało projekty badawcze o walorach aplikacyjnych w dziedzinie bioinformatyki, bioinformatyki strukturalnej białek, wielkoskalowych symulacji komputerowych dynamiki układów złożonych, obliczeń równoległych prowadzonych z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych, wizualizacji układów biologicznych, badania struktury i właściwości kropek kwantowych i innych niskowymiarowych struktur o znaczeniu nanotechnologicznym. Przewiduje się współpracę z zespołami biologów i biotechnologów w dziedzinie modelowania fotoaktywnych enzymów oraz białek sygnałowych, badania białek odpowiedzialnych za choroby neurodegeneracyjne i udary mózgu. Ponadto będzie rozwijany projekt międzynarodowy nanotomografii fluorescencyjnej prowadzący do opracowania bezinwazyjnej, metody pomiaru poziomu glukozy we krwi (ważne w przebiegu cukrzycy). Ulepszane będą metody nanomechanicznej diagnostyki, np. dystrofii mięśniowej.