ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Laboratorium Systemów MEMS

Kierownik Laboratorium: dr Marcin Kowalski

Prowadzone będą prace związane z projektowaniem specjalizowanych układów scalonych i precyzyjnych systemów kontrolno-pomiarowych dla przemysłu. Laboratoria zajmować się będą metrologią odcinka czasu i przetwornikami czas/cyfra. W laboratoriach będzie można projektować prototypy układów scalonych w procesie AMS CMOS 0.35 um (oprogramowanie CADENCE).