ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Nauczyciele ICNT

e-mail: p.pomastowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1594-0623

Zobacz profil w Bazie Wiedzy