ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

dr Justyna Walczak-Skierska
adiunkt
Nauczyciele ICNT

e-mail: walczak-skierska@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9038-0470

Zobacz profil w Bazie Wiedzy