ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

dr inż. Adrian Arendowski
adiunkt
Nauczyciele ICNT

e-mail: aarendowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8496-6800

Zainteresowania:
Spektrometria mas
MALDI
SALDI/NALDI
synteza nanocząstek
metabolomika

Zobacz profil w Bazie Wiedzy