Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2014 roku

Tytuł projektu: “Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów na przykładzie zaralenonu z wykorzystaniem polimerów z odciskiem cząsteczkowym oraz ocena wpływu jego metabolitów na kancerogenezę narządów płciowych kobiet”
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała – Kopciuch, prof. UMK
Przyznane środki: 396 500 zł
Konkurs: NCN, OPUS 1 nr 2011/01/B/ST4/00543
Okres realizacji: 2011-2014

Tytuł projektu: “Optyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych”
Kierownik: dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 415 500 zł
Konkurs: KBN
Okres realizacji: 2010–2014