Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2015 roku

Tytuł projektu: “Opracowanie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 400 000 zł
Okres realizacji: 2012- 2015

Tytuł projektu: “Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką środowiskową”
Kierownik grantu: lider: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska, współwykonawca UMK: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 872 000 zł
Konkurs: NCBiR INNOTECH
numer umowy: NCBiR INNOTECH-K1/IN1/43/158947/NCBR/12
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: “Optoelektryczny system sensorów markerów chorobowych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 546 650 zł
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015

Tytuł projektu: “Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie”
Kierownik grantu: dr Katarzyna Hrynkiewicz
Przyznane środki: 331 000 zł
Konkurs: NCN, OPUS 4, 2012/07/B/NZ9/01801
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące mikrobiologicznie wspomaganej fitoekstrakcji metali ciężkich”
Kierownik grantu: mgr Michał Złoch
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, 2012/07/N/NZ9/01608
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Zastosowanie sprzężonych wielowymiarowych technik separacyjnych w analizie i identyfikacji kwasów z grupy omega 3 i omega 6”
Kierownik grantu: mgr Justyna Walczak
Przyznane środki: 99 994 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM nr 2013/11/N/ST4/01838
Okres realizacji: 2013-2015

Tytuł projektu: “Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej”
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 672 600 zł
Konkurs: PBS (NCBiR)
Okres realizacji: 2012-2015