Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2016 roku

Tytuł projektu: “Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 2 945 136 zł
Konkurs: NCN, SYMFONIA, 2013/08/W/NZ8/00701
Okres realizacji: 2014-2016

Tytuł projektu: “Synteza peptydowych faz stacjonarnych do oznaczania substancji biologicznie aktywnych w technikach chromatograficznych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki:
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 003673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: “Badanie metabolicznych transformacji i farmakologicznej skuteczności wybranych chemioterapeutyków za pomiota łączonych technik separacyjnych w układzie in-vitro”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki:
Konkurs: MNiSW, „Iuventus Plus”
numer umowy: nr IP2014 046673
Okres realizacji: 2015-2016

Tytuł projektu: “Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Sowińska
Przyznane środki: 168 060 zł
Konkurs: NCN, OPUS, 2013/11/B/HS2/02449
Okres realizacji: 2014-2016

Tytuł projektu: “MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm”
Kierownik grantu: mgr Paweł Piotr Pomastowski
Przyznane środki: 99 940 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2013/11/N/ST4/01835
Okres realizacji: 2013-2016

Tytuł projektu: “Polimerowe fazy stacjonarne zawierające nanocząstki srebra i złota w analityce związków biologicznie aktywnych”
Kierownik grantu: mgr Damian Grzywiński
Przyznane środki: 99 850 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, 2013/11/N/ST4/01837
okres realizacji: 2013-2016

Tytuł projektu: “Optoelektroniczny system markerów chorobowych (akronim SENSORMED)”
Kierownik grantu: lider prof. dr hab. Zbigniew Bielecki, Wojskowa Akademia Techniczna, współwykonawca UMK: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, dr hab. Tomasz Ligor
Przyznane środki: 4 467 935 zł
Konkurs: NCBiR nr PBS/A3/7/2012
okres realizacji: 2012-2016

Tytuł projektu: “Zastosowanie metod kapilarnej elektroforezy strefowej w ocenie skuteczności działania antybiotykoterapii w warunkach in vitro”
Kierownik grantu: lek. Wojciech Kupczyk
Przyznane środki: 98 810 zł
Konkurs: NCN, Preludium, 2012/07/N/ST4/01856
okres realizacji: