Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2017 roku

Tytuł projektu: “Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin.”
Kierownik grantu: mgr Malwina Hyjek
Przyznane środki: 99 960 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 8 nr 2014/15/N/NZ3/04525
Okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: Cykl spotkań naukowych „Gwiazdy-Nauka-Społeczeństwo”
Kierownik grantu: dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
Pozyskane środki: 46 800,00 zł
Konkurs: NCN 748/P-DUN/2016 (nr wewn. 816-ICNT)
Okres realizacji: 10.2016 – 03.2017

Tytuł projektu: „Otrzymywanie magnetycznych materiałów sorpcyjnych na bazie polimerów z odciskiem cząsteczkowym do izolowania i oznaczania zearalenonu z próbek biologicznych”
Kierownik grantu: mgr Katarzyna Kwaśniewska
Pozyskane środki: 99 056 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03723
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Samonastawne moduły do analitycznego i preparatywnego rozdzielania cząstek o rozmiarze mikrometrycznym”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 266 430 zł
Konkurs: NCN, Opus 2014/13/B/ST4/04998
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Synteza nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych do odwróconego układ faz chromatografii cieczowej i chromatografii oddziaływań hydrofilowych”
Kierownik grantu: dr Szymon Bocian
Pozyskane środki: 462 100 zł
Konkurs: NCN, Sonata 5, 2013/09/D/ST4/03807
okres realizacji: 2014-2017

Tytuł projektu: „Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) ze śliny u osób z chorobami jamy ustnej”
Kierownik grantu: mgr Maciej Milanowski
Pozyskanie środki: 99 720 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM, nr 2014/15/N/ST4/03702
okres realizacji: 2015-2017

Tytuł projektu: „Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za lekooporność”
Kierownik grantu: dr Joanna Szczepanek
Pozyskane środki: 485 160,00 zł
Konkurs: NCN, Sonata 2, 2011/03/D/NZ5/05749
Okres realizacji: 2012-2017

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek
Pozyskane środki: 446 775,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 3, 2012/05/B/NZ2/01629
Okres realizacji: 2013-2017

Tytuł projektu: „Analiza transkryptomu liści buraka (Beta vulgaris) podczas adaptacji do zasolenia”
Kierownik grantu: dr hab. Jarosław Tyburski
Pozyskane środki: 401 960,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 7, 2014/13/B/NZ9/03790
Okres realizacji: 2015-2017 rok

Tytuł projektu: „Rekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka”,
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski
Pozyskane środki: 90 000 zł
Konkurs: NCN, Etiuda 4, 2016/20/T/ST3/00488
okres realizacji 2016-2017