Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2018 roku

Tytuł projektu: “Ekspresja kalneksyny na poziomie transkryptu w rosnących łagiewkach pyłkowych Petunia”
Kierownik grantu: dr Anna Suwińska
Przyznane środki: 42 900 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 1, 2017/01/X/NZ3/00255 (nr. wewn. 4216-B)
okres realizacji: 13.09.2017 – 12.09.2018

Tytuł projektu: “Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w czasie procesów poznawczych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc
Pozyskane środki: 88 838 zł
Konkurs: NCN ETIUDA 5, UMO-2017/24/T/HS6/00105
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: Ocena poziomu metylacji promotorów wybranych genów u dwóch gatunków buraka w warunkach działania stresu solnego”
Kierownik grantu: dr Monika Skorupa
Pozyskane środki: 49 500 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 1, UMO-2017/01/X/NZ2/00896 (nr wewn. 4218-ICNT)
okres realizacji: 28.10.2017 – 27.09.2018

Tytuł projektu: „BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne”
Kierownik grantu: mgr Ewa Ratajczak,
Przyznane środki: 99 860 zł
Pozyskane środki: NCN, Preludium 92015/17/N/HS6/02864
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Neuronalne mechanizmy problematycznego korzystania z pornografii – rola reaktywności na wskazówki nagród erotycznych”
Kierownik grantu: mgr Jakub Wojciechowski
Przyznane środki: 149 900 zł
Konkurs: NCN, Preludium 11 NCN. UMO-2016/21/N/HS6/02635
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Algorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznej”
Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Rydzewski
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: NCN, Preludium, 2015/19/N/ST3/02171
okres realizacji 2016-2018

Tytuł projektu: “Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów związana z retencją transkryptów na terenie jądra komórkowego”
Kierownik grantu: mgr Magda Rudzka
Przynane środki: 99 600 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 10 nr 2015/19/N/NZ3/02410
okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Izomeryzacja trioz do kwasu mlekowego z zastosowaniem hierarchicznych, mezoporowatych zeolitów zawierających jony metali przejściowych”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Feliczak-Guzik
Przyznane środki: 226 000 zł
Konkurs: NCN, Fuga 5, 2016/20/S/ST4/00547
okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: “Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych”
Kierownik grantu: mgr Karolina Finc
Przyznane środki: 149 642 zł
Konkurs: NCN, Preludium 9 UMO-2015/17/N/HS6/03549 (nr wewn. 4093-ICNT)
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Kierunkowe związki przyczynowe pomiędzy zrekonstruowaną aktywnością bioelektryczną węzłów sieci uwagowej: nowa metoda i przykład jej praktycznego zastosowania w badaniu EEG”
Kierownik grantu: lic. Jan Nikadon
Przyznane środki: 199 579 zł
Konkurs: Diamentowy Grant, MNiSW, 0094/DIA/2015/44
Okres realizacji: 2016-2018

Tytuł projektu: „Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 2 399 950 zł
Konkurs: NCN, MAESTRO, nr 2014/14/A/ST4/00641
okres realizacji: 2015-2018

Tytuł projektu: „Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.”,
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK
Przyznane środki: 766 127 zł
Konkurs: grant woj. kuj.-pom (regionalny), RPKP.01.03.01-04-0055/16
okres realizacji 2017-2018, dla spin-offu

Tytuł projektu: “Urządzenie wspomagające komunikację i czynności poznawcze osób z porażeniem”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: “Urządzenie wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji osób po przebytym urazie mózgu”
Kierownik grantu: mgr inż. Michał Joachimiak
Przyznane środki: 100 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: “System wewnątrzbudynkowej lokalizacji personalnej”
Kierownik grantu: mgr Michał Meina
Przyznane środki: ~80 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2017-2018

Tytuł projektu: “Polityka Sprawiedliwości 2018 finansowane z Funduszu Sprawiedliwości”
Kierownik grantu: dr Jarosław Przeperski
Przyznane środki: 5 481 234, 97 zł
okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018