Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2020 roku

Tytuł projektu: „Procedura implementacji autologicznych komórek progenitorowych chondrocytów na nośniku biokompatybilnym u psów z osteoporozą”
Kierownik grantu: dr Joanna Szczepanek
Przyznane środki: 123 000 zł
Konkurs:  Projekt Funduszu Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
okres realizacji: 1.07.2020 – 19.10.2020

Tytuł projektu: „Increasing Accessibility of integrated ECEC services to support all families with young children.”
Kierownik grantu: dr Jarosław Przeperski
Przyznane środki: 9200 euro
Konkurs: Erasmus +
okres realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2020

Tytuł projektu: „Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego (Premia na Horyzoncie)”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski
Przyznane środki: 214 945 zł
Konkurs: MNiSW decyzja nr 329145/PnH/2016
okres realizacji: 2015-2020

Tytuł projektu: “Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA i ich genów docelowych w rozwoju organów generatywnych łubinu żółtego (Lupinus luteus)”
Kierownik grantu: dr Paulina Glazińska
Przyznane środki: 539 040 zł
Konkurs: NCN, Sonata 19,  UMO-2015/19/D/NZ9/03601 (nr wewn. 4120-B)
Okres realizacji: 2016-2020

Tytuł projektu: “Rola miozyny VI w procesie spermiogenezy ssaków”
Kierownik grantu: mgr Przemysław Zakrzewski
Przyznane środki: 119 560 zł
Konkurs: NCN PRELUDIUM 13, UMO-2017/25/N/NZ3/00487
Okres realizacji: 02.2018-02.2020

Tytuł projektu: “Czy zjawisko FRET może posłużyć do monitorowania aktywności kanałów potasowych KATP sterujących wydzielaniem insuliny?” – konsultacje naukowe
Kierownik grantu: dr Katarzyna Walczewska-Szewc
Przyznane środki: 30 395 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2018/02/X/NZ1/03097
Okres realizacji: 24.04.2019-23.04.2020

Tytuł projektu: “Prototyp zgrywalizowanych testów neuropsychologicznych dostosowanych do obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wraz z systemem agregującym i analizującym dane”
Kierownik grantu: dr Karolina Finc
Przyznane środki: 70 000 zł
Konkurs: Grant MNiSW, KUBUS, Inkubator Innowacyjności Plus
okres realizacji: 2019-2020

Tytuł projektu: System do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML (nr 7/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK)
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Tytuł projektu: Gra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (nr 8/InIn+/2017) finansowanego w programie MNiSW Inkubator Innowacyjności+ (projekt KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK).
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski