Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2021 roku

I. GRANTY W CAŁOŚCI REALIZOWANE W ICNT

Tytuł projektu: “Synteza hybrydowych układów metal-białko”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki:  30 000 zł
Konkurs: konkurs IDUB-INCOOP
Okres realizacji: 1.10.2020 – 01.10.2021

Tytuł projektu: „Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe”
Kierownik grantu: dr Patryk Wawrzyński
Przyznane środki: 522 818,00 zł
Rodzaj konkursu: NCN, OPUS, 2016/21/B/HS5/00188 (nr wewn. 4167-ICNT)
Okres realizacji: 01.03.2017-31.10.2021

Tytuł projektu: “W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna”
Kierownik grantu: dr Monika Lewandowska
Przyznane środki: 557 890,00 zł
Konkurs: NCN, SONATA BIS, 2015/18/E/HS6/00399 (nr wewn. 4111-ICNT)
Okres realizacji: 28.04.2016-27.10.2021

Tytuł projektu: “Modern equipment for audio-visual stimulation and collecting behavioral responses dedicated to functional magnetic resonance imaging”
Kierownik grantu: dr Karolina Finc
Przyznane środki: 377 944 zł
Konkurs: konkurs aparaturowy IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Okres realizacji: 20.04.2020-31.12.2021

Tytuł projektu: “Extension of mass spectrometer with laser desorption/ionization with time-of-flight analyzer to negative ionization mode (MALDI TOF MS)”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 144 000 zł
Konkurs: konkurs aparaturowy IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Okres realizacji: 20.04.2020-31.12.2021

II. GRANTY W CZĘŚCI REALIZOWANE W ICNT

Tytuł projektu: „Nowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału OSL kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Alicja Chruścińska
Przyznane środki: 262 250 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/ST10/01867
okres realizacji: 2017-2021

Tytuł projektu: “Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za pomocą MALDI-TOF MS i technik pokrewnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Rogowska
Przyznane środki: 162 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 13, 2017/25/N/ST4/01079
okres realizacji: 2017-2021

Tytuł projektu: “Through the foot to the brain”
Kierownik grantu: mgr Natalia Pawlaczyk
Przyznane środki: 47 750 zł
Konkurs: konkurs Debiuty 2 IDUB UMK
Okres realizacji: 07. 2020-11.2021

Tytuł projektu: “Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przyznane środki: 1 122 300 zł
Konkurs:  w ramach programu ERA-NET: TRANSCAN-2, Joint Transnational Call for Proposals 2016 on “Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer”, Transcan-067
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Analiza porównawcza lotnych biomarkerów organicznych w oddechu i moczu wśród mieszkańców Polski i Turcji do oceny chorób układu oddechowego”
Kierownik grantu: dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
Przyznane środki: 749 202,30 zł
Konkurs: NCBiR POLTUR2/Poland -Turkey VOCs Study/12/2016
okres realizacji: 2018-2021

Tytuł projektu: “Kooperacja – efektywna i skuteczna”
Kierownik grantu: dr Jarosław Przeperski
Przyznane środki: 11 977 479,39 zł (UMK: 4 863 047, 40 zł)
Konkurs: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerski POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17
okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021