Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2022 roku

II. Zestawienie grantów w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Opracowanie płytek NALDI przy użyciu chemicznie zsyntetyzowanych nanocząstek metali i tlenków metali w celu wykrycia naturalnych związków o niskiej masie cząsteczkowej”
Kierownik grantu: mgr Gulyaim Sagandykova
Przyznane środki: 139 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 16, 2018/31/N/ST4/02210 (nr wewn. 4347-ICNT)
Okres realizacji: 12.07.2019-11.07.2022

Tytuł projektu: „Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej”
Kierownik grantu: dr Michał Złoch
Przyznane środki: 955 746,00 zł
Konkurs: NCN, Sonatina 2, 2018/28/C/ST4/00434 (nr wewn.  4292-ICNT)
Okres realizacji: 1.10.2018-31.03.2022

Tytuł projektu: „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki: 980 800,00 zł
Konkurs: NCN, Opus 14, 2017/27/B/ST4/02628 (nr wewn. 4280-ICNT)
Okres realizacji: 14.06.2018-13.06.2022

Tytuł projektu: „Badanie zależności pomiędzy ekspresją oraz dystrybucją akwaporyn i koneksyn w oocytach i komórkach pęcherzykowych, a nabywaniem kompetencji rozwojowych oocytów u świń”
Kierownik grantu: dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK
Przyznane środki: 421 200,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, 2016/21/B/NZ9/0353 (nr wewn.  4327-ICNT)
Okres realizacji: 03.02.2017-02.02.2022 (0d 01.07.2019 grant przeniesiony do ICNT)

Tytuł projektu: „Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych”
Kierownik grantu: dr hab. Andrzej Adamski, prof UMK
Przyznane środki: 410 701,00 zł
Konkurs: NCN,  OPUS 12,  2016/23/B/HS5/03790 (nr wewn.  4197-ICNT)
Okres realizacji: 02.10.2017-01.10.2022 (0d 15.12.2018 grant przeniesiony do ICNT)

Tytuł projektu: „BETAMIKRO – mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną”
Kierownik grantu: dr Marcin Gołębiewski
Pozyskane środki: 1 321 655,00 zł
Konkurs: NCN, OPUS 11, UMO-2016/21/B/NZ9/00840 (nr wewn. 4144-ICNT)
Okres realizacji: 26.01.2017 – 25.01.2022

Tytuł projektu: “Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej u pracowników UMK po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 i/lub poddanych szczepieniom przeciw COVID-19”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Przyznane środki:  200 000 zł
Konkurs: fundusz spójności UMK
Okres realizacji: 06.2021-05.2022

Tytuł projektu: “Opracowanie technologii otrzymywania masła o podwyższonej zawartości witaminy D3 oraz cynku, dzięki zastosowaniu odpowiednio: bakterii kwasu mlekowego oraz metalokompleksów  metal-białko”
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski
Przyznane środki:  118 515 zł
Konkurs: konkurs Inkubator Innowacyjności UMK_4.0
Okres realizacji: 01.02.2021  – 30.07.2022

II. Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych
Kierownik grantu: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK
Pozyskane środki: 651 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 15, 2018/29/B/ST4/01681
okres realizacji:2018-2021

Tytuł projektu: “Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin”
Kierownik grantu: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Przyznane środki: 667 000 zł
Konkurs: NCN, Sonata 2016/21/D/NZ3/00369
okres realizacji 2017-2022

Tytuł projektu: “Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego”
Kierownik grantu: dr hab. Janusz Niedojadło
Przyznane środki: 905 815 zł
Konkurs: NCN OPUS 11 2016/21/B/NZ3/00367
okres realizacji: 2017-2022

Tytuł projektu: „Strukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek”;
Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Nowak
Przyznane środki: 726 600 zł
Konkurs: NCN, OPUS 12, 2016/23/B/ST4/01770 (nr wewn. 4203-F)
okres realizacji: 28.07.2017-27.07.2022

Tytuł projektu: “System ekspercki wspomagający lekarza w sterowaniu respiratorem”
Kierownik grantu: dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
Przyznane środki: 2 600 000 zł
Konkurs:  NCBiR, “Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”
okres realizacji: luty 2021 – luty 2022

Tytuł projektu: “Effect of rye (Secale cereale L.) seed dormancy on their long-term storage”
Kierownik grantu: dr inż. Justyna Boniecka
Przyznane środki:  30 000 zł 
Konkurs: konkurs IDUB-INCOOP
Okres realizacji: 01.04.2021-31.01.2022