Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2023 roku

II. Zestawienie grantów w całości realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Zastosowanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego w identyfikacji mikroorganizmów”
Kierownik grantu: dr Adrian Dominik Arendowski
Przyznane środki: 49 500 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 6, UMO-2022/06/X/NZ6/00226 (nr wew. 4519-ICNT)
Okres realizacji: 06.08.2022 – 05.08.2023

Tytuł projektu: „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”
Kierownik grantu: Olgierd Borowiecki
Przyznane środki: 179 854 zł
Konkurs: MNiSW Program „Diamentowy Grant”, umowa 0216/DIA/2019/48 (nr wewn. 140-ICNT)
Okres realizacji: 30.10.2019-29.10.2023

Tytuł projektu: Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski (01.10.2019-30.11.2022), dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK (od 24.03.2023)
Przyznane środki: 20 898 921,93 zł  (dla UMK: 3 489 895,56 zł)
Konkurs: FNP 4.4 PO IR 2014-2020, program TEAM-NET konkurs 1/4.4/2018 (nr umowy: POIR.04.04.00-00-1792/18-00)
Okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2023

Tytuł projektu: “Wykorzystanie technik laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą oraz nanostrukturami w analizie hydrolizatów białkowych ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji potranslacyjnych”
Kierownik grantu: mgr Agnieszka Anna Rodzik
Przyznane środki: 140 000 zł
Konkurs: NCN, Preludium 19, 2020/37/N/ST4/04082 (nr wewn. 4424-ICNT)
Okres realizacji: 1.02.2021 – 30.06.2023

Tytuł projektu: “Opracowanie selektywnych materiałów powłokowych opartych na przewodzących polimerach do włókien SPME do analizy LZO jako potencjalnych biomarkerów raka jelita grubego”
Kierownik grantu: mgr Radik Mametov
Przyznane środki: 139 800 zł
Konkurs: NCN, Preludium 18, 2019/35/N/ST4/04363 (nr wewn. 4395-ICNT)
Okres realizacji: 27.07.2020-26.07.2023

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski
Przyznane środki: 1 599 600 zł
Konkurs: NCN, Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136 (nr. wewn. 4415-ICNT)
Okres realizacji: 22.01.2021 – 10.07.2023

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów w matrycach środowiskowych i klinicznych dla rutynowych laboratoriów mikrobiologicznych”,
Kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Przyznane środki: 208 616 zł
Konkurs: NCBiR, TANGO V, TANGO-V-A/0014/2021-00 (nr wew. 422-ICNT)
Okres realizacji: 01.06.2022 – 31.08.2023

II. Zestawienie grantów w części realizowanych w ICNT

Tytuł projektu: “Wielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaice”
Kierownik grantu: dr Anna Zawadzka 
Przyznane środki: 1 264 500 zł
Konkurs: NCN, OPUS 13, 2017/25/B/ST7/02124
Okres realizacji: 24.01.2018-23.01.2023

Tytuł projektu: “Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu”
Kierownik grantu: dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska 
Przyznane środki: 2 118 360 zł
Konkurs: NCN, OPUS 18, 2019/35/B/ST4/02791
Okres realizacji: 02.11.2020-01.11.2023

Tytuł projektu: “Mechanizmy molekularne, transdukcja sygnału i inhibicja kompleksu białkowego PEBP1-15LOX – inicjatora śmierci komórki na drodze ferroptozy”
Kierownik grantu: dr Karolina Mikulska-Rumińska
Przyznane środki: 1 240 440 zł
Konkurs: NCN, SONATA 15, 2019/35/D/ST4/02203
okres realizacji: 08.07.2020-07.07.2023

Tytuł projektu: “Kluczowe geny/białka w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej – badanie efektów potranskrypcyjnego wyciszenia ekspresji kalneksyny w kulturach in vitro”
Kierownik grantu: dr Anna Suwińska
Przyznane środki: 597 240 zł
Konkurs: NCN, Sonata 15, 2019/35/D/NZ3/04080 (nr. wewn. 4398-B)
okres realizacji: 28.07.2020 – 27.07.2023

Tytuł projektu: „Głębokie stany pułapkowe w kwarcu – potencjał wykorzystania w termochronometrii”
Kierownik grantu: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK
Przyznane środki: 907 100 zł
Konkurs: NCN, OPUS 16, 2018/31/B/ST10/03917
okres realizacji: 15.11.2019 – 14.11. 2023

Tytuł projektu: IPERION HS (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Heritage Science)
Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Targowski
Przyznane środki: 6 300 000 Euro, w tym 129 000 Euro dla UMK
Konkurs:”Premia na Horyzoncie” (decyzja nr 488488/PnH2)
Okres realizacji: 2020-2023