Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Finansowane z grantu NCN UMO-2016/21/B/NZ9/00840

Usługa sekwencjonowania gotowych bibliotek amplikonów 16S rRNA przy pomocy aparatu Miseq kit wersja 3, 600 cykli