Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Historia BabyLab

MENU

Czym jest i jak powstał BabyLab?

Pracownia BabyLab, czyli laboratorium badania niemowląt i dzieci, została powołana w 2014 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. BabyLab jest miejscem, w którym nauka i badacze spotykają się z dziećmi i ich rodzicami, by wspólnie działać na rzecz rozwoju. Z tego powodu zespół badawczy dołożył wszelkich starań by przygotować przestrzeń oraz dostosować sprzęt badawczy w taki sposób, aby oba te elementy były przyjazne maluchom. Laboratorium ma wydzieloną przestrzeń badawczą wyposażoną w nowoczesny sprzęt, przeznaczony do badania dzieci od pierwszych miesięcy życia. Znajduje się w niej urządzenie do śledzenia wzroku dziecka (eye-tracker) oraz monitorowania zmian elektrycznych mózgu (elektroencefalograf, EEG). BabyLab ma również przestrzeń do swobodnej interakcji rodziców z dziećmi, wyłożoną dywanem, matą oraz zestawem zabawek, a także przestrzeń do przewijania i karmienia maluchów. Każda część labu ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo odwiedzającym nas osobom.

Jednym z pierwszych projektów realizowanych w pracowni był grant NeuroPerKog kierowany przez prof. Włodzisława Ducha (grant NCN Symfonia I, NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci, nr projektu: DEC- 2013/08/W/HS6/00333). W ramach tego projektu badawczego BabyLab odwiedziło prawie sto niemowląt z regionu kujawsko-pomorskiego. Dla części maluchów nie było to jednorazowe spotkanie i często po pierwszej wizycie odwiedzały nas jeszcze kilkukrotnie – na treningach językowych i dalszych badaniach monitorujących rozwój. Dzięki kilkukrotnym spotkaniom z maluchami mogliśmy zbierać tzw. dane podłużne, które dają głębszy wgląd w proces rozwoju. Ponadto, BabyLab był miejscem badania umiejętności językowych również starszych dzieci w wieku 6 lat. Dzieci te tak jak i niemowlęta miały wykonywane pomiary z użyciem EEG, a także przechodziły zbiór treningów językowych wykorzystujących nowoczesne technologie.

Badania przez pierwsze lata funkcjonowania laboratorium skupiały się na rozwoju językowym niemowląt i dzieci. W tym czasie nasz młody zespół badawczy szkolił się w zakresie zasad badania niemowląt od pierwszych miesięcy życia – korzystając z doświadczenia badaczy z innych placówek. Babylab to nie tylko miejsce badań, to również miejsce spotkań na pograniczu kilku dyscyplin naukowych: psychologii i jej narzędzi, kognitywistyki, a także filozofii, informatyki i fizyki. Od momentu powstania, na rzecz Pracowni BabyLab współpracowało ze sobą wielu naukowców, wierząc, że zrozumienie rozwoju jest możliwe patrząc na zachodzące zmiany w sposób interdyscyplinarny.