Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nasz zespół

MENU

Prof. dr hab. Marta Białecka


Profesor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psycholog rozwoju, od roku 2021 pracuje w UMK (wcześniej w UJ, w Krakowie), autorka książek Co dzieci wiedzą o umysle i myśleniu (2002) i Narodziny i rozwój refeksji nad myśleniem (2012), interesuje się rozwojem poznania społecznego, a szczególnie zmianami zachodzącymi w mentalizacji (teorii umysłu) oraz komunikacyjnych i językowych sposobach wyrażania wiedzy o umyśle, obecnie poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa teoria umysłu w nabywaniu krytycznego stosunku do wiedzy, tendencji do monitorowania źródeł wiedzy, a zwłaszcza w rozwijaniu wrażliwości na wiedzę w okresie wczesnego dzieciństwa.

Dr hab. Arkadiusz Gut (prof. UMK)


Doktor Filozofii (KUL) i Psychologii (UW). Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, NAWA. Profesor wizytujący (ang. visiting professor) w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Huazhong University of Science and Technology (Chiny), City University of New York (USA). Pięciokrotny beneficjent grantów NCN oraz MNiSW. Współpracuje z Beijing Foreign Studies University, China; Department of Psychology – The Education University of Hong Kong, City Univeristy of New York, Prowadzi badania z psychologii rozwojowej, poznawczej, międzykulturowej, filozofii umysłu, kulturowego rozwoju i filozofii języka Prowadzi liczne projekty badawcze nad kulturowym uczeniem, mindreadingiem, czytaniem kulturowym literatury, rozwojem społecznym, ekspatami, edukacją. Prowadzi Fundację Pro Liberis et Arte (https://www.letarte.org/). Jego strona: www.arekgut.com

Dr Joanna Płotnikowska


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Studia doktoranckie realizowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczęła w 2021 roku. Autorka prac dotyczących rozwoju umiejętności dzieci w zakresie kłamania i oszukiwania oraz innych aspektów poznania społecznego. Interesuje się również rozwojem relacji społecznych w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Współpracuje z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji, w którym prowadzi zajęcia dla osób przygotowujących się do pracy nauczyciela. Praktyczne aspekty zawodu poznawała w przedszkolu jako nauczyciel psycholog i prowadząc zajęcia dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego.

Mgr Magdalena Szmytke


Naukowo interesują ją zmiany rozwojowe, zachodzące na poziomie umiejetności i zachowania oraz poziomie poznawczym i mózgowym, a także jak te poziomy wchodzą ze sobą w interakcję. W pracy badawczej skupia się na złożoności percepcji mowy u niemowląt i tym jak doświadczenie z językiem wiąże się z aktywnością mózgu. Choć jej ciekawość badawcza skupia się na wczesnym etapie życia, to postrzega rozwój jako proces zachodzacy na przestrzeni całego życia. Z tego powodu pracuje przy projekach zarówno z udziałem dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Technikami jakie najczęściej wykorzystuje w badaniach eksperymentalnych są EEG i eye-tracking.

Dr Monika Boruta-Żywiczyńska


Lingwistka, która pracuje w dziedzinie badań nad gestami, rozwoju języka u dzieci, oraz języków migowych. Od 2013, pozostaje członkiem Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES, cles.umk.pl), w którym współpracuje m.in z Aną Mineiro (Portugalia), Francesco Ferrettim (Włochy), czy Jordanem Zlatevem (Szwecja), który był promotorem jej pracy doktorskiej obronionej w 2023 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Obecnie, jako Kierownik grantu Preludium NCN, kontynuuje badania nad gestami u najmłodszych i stara się pokazać, że gesty są ważnym wskaźnikiem nabywania zdolności komunikacyjnych u dzieci. Zawodowo związana jest z UMK, na którym pracuje w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego. Prowadziła swoje badania w BabyLabie UMK w latach 2019-2022, gdzie zbierała materiał do swojej pracy doktorskiej “Mind the Gap! Sign function emergence in the second year of life and beyond” pisanej w programie NCBiR “Academia Copernicana” na UMK w Toruniu.