ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
profesor
Nauczyciele ICNT

tel.: +48-56-611-4339
e-mail: lukaszju@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6270-2938

Terminy konsultacji:
czwartek 9.00-11.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy